Back

Rozwój technologii i sztucznej inteligencji w kontekście umiejętności miękkich

Rozwój technologii i sztucznej inteligencji w kontekście umiejętności miękkich


Jesteśmy świadkami nieustannych i dynamicznych zmian w świecie technologii i sztucznej inteligencji. Ten proces ewolucji technologicznej nie tylko trwa, ale również przyspiesza, stawiając przed nami wyzwanie, by za nim nadążyć.

Współczesne społeczeństwo, podobnie jak w przeszłości, musi dostosowywać się do tych zmian, ucząc się nowych umiejętności i adaptując się do nowych realiów. W obliczu tych przemian, obok umiejętności technicznych, kompetencje miękkie stają się coraz bardziej cenione i kluczowe dla sukcesu w nowej rzeczywistości.


KOMPETENCJE MIĘKKIE A TWARDE

Zanim przejdziemy do szerszego omawiania tej tematyki, wyjaśnijmy, co to są umiejętności miękkie, oraz czym różnią się kompetencje miękkie od tych, które nazywamy twardymi.

W literaturze przedmiotu akceptowany jest podział zdolności na miękkie i twarde.

Kompetencje miękkie należy rozumieć jako zbiór umiejętności osobistych, interpersonalnych i menedżerskich. To między innymi: kreatywność, odporność na stres, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, umiejętność krytycznego myślenia, umiejętność prowadzenia negocjacji czy umiejętności interpersonalne (budowanie relacji, mediacja, rozwiązywanie problemów, zarządzanie zespołem itp.).

 

Natomiast kompetencje twarde to: wykształcenie, doświadczenie zawodowe oraz umiejętności techniczne. Są stosunkowo łatwe do weryfikacji i kontroli. Kompetencje twarde wiążą się też z szeroko rozumianymi umiejętnościami technicznymi, np. prawo jazdy, umiejętność obsługi jakiejś maszyny, umiejętność czytania dokumentacji technicznej czy znajomość języka obcego.

Rozwój technologii i sztucznej inteligencji następuje bardzo szybko, a my musimy jeszcze szybciej uczyć się i zdobywać nowe umiejętności, aby móc nadążyć za tym rozwojem. W tym właśnie mają nam pomóc wspomniane wyżej kompetencje miękkie.

Z raportu Instytutu McKinsey’a możemy dowiedzieć się, że:

Badanie analizowało zmiany w pięciu sektorach: bankowości i ubezpieczeniach, energetyce i górnictwie, opiece zdrowotnej, produkcji i handlu detalicznym. W każdym z tych sektorów zapotrzebowanie na umiejętności będzie się różnić, ale ogólna tendencja wskazuje na rosnące zapotrzebowanie na umiejętności społeczne i emocjonalne.

– Wraz z postępem automatyzacji i sztucznej inteligencji, umiejętności technologiczne, społeczne i emocjonalne, a także wyższe umiejętności poznawcze, będą coraz bardziej pożądane do 2030 roku. Z drugiej strony, zapotrzebowanie na umiejętności fizyczne i manualne będzie spadało. To oznacza, że ,,czynności zawodowe, które wymagają jedynie podstawowych umiejętności poznawczych, takich jak podstawowa umiejętność czytania, pisania i liczenia, będą spadać wraz z postępem automatyzacji.”

– Firmy będą musiały przemyśleć, jak praca w ich strukturach jest organizowana. Wymagać to będzie zmian w procesach biznesowych i nowego podejścia do talentów, które już posiadają, oraz do tych, których będą potrzebować.

– Firmy będą musiały dostosować swoje struktury korporacyjne i podejście do pracy, aby w pełni wykorzystać nowe technologie. Zmiana ta będzie wymagała przebudowy procesów biznesowych i nowego skupienia na posiadanych talentach oraz na tych, których będą potrzebować.

– Oprócz firm, również inne podmioty, takie jak instytucje edukacyjne, stowarzyszenia branżowe, związki zawodowe i decydenci polityczni, mają aktywną rolę do odegrania w budowaniu siły roboczej przyszłości.

W dobie rosnącej roli automatyzacji i sztucznej inteligencji, umiejętności technologiczne, społeczne i emocjonalne stają się kluczowe dla przyszłości rynku pracy. Firmy muszą dostosować swoje strategie i podejście do pracy, aby sprostać tym zmianom. Jednocześnie, całe społeczeństwo, w tym instytucje edukacyjne i decydenci polityczni, muszą podjąć wspólne działania w celu przygotowania siły roboczej do nowych wyzwań.

Link do raportu: Raport Instytutu McKinsey’a

 

SZKOLENIA W AKADEMII PRAWA I PODATKÓW


W świecie, w którym technologia i sztuczna inteligencja rozwijają się w zawrotnym tempie, nie możemy zapominać o ludzkim aspekcie. To właśnie umiejętności miękkie stają się kluczem do sukcesu w erze cyfrowej.

Choć technologia przyspiesza nasze życie, nie możemy pozwolić sobie na stagnację. Musimy zrozumieć, że rozwój technologiczny niesie ze sobą nie tylko wyzwania, ale i ogromne możliwości. Aby je w pełni wykorzystać, potrzebujemy nie tylko wiedzy technicznej, ale przede wszystkim umiejętności miękkich.

Menedżerowie muszą być w stanie dostrzegać potencjał w swoich pracownikach, rozumieć ich motywacje i umiejętnie nimi kierować. Tylko wtedy zespół będzie w stanie sprostać wyzwaniom przyszłości i osiągnąć sukces.

Umiejętności takie jak komunikacja, empatia, kreatywność czy zdolność do pracy w zespole stają się niezbędne w codziennej pracy. To one decydują o tym, jak skutecznie potrafimy dostosować się do zmieniających się warunków i jak efektywnie współpracujemy z innymi.

Nie wystarczy jednak tylko zdobyć te umiejętności. Kluczem jest ich praktyczne zastosowanie w codziennym życiu i pracy. To one stanowią fundament naszej adaptacji do świata przyszłości.

Dlatego Akademia Prawa i Podatków oferuje szkolenia, które pomogą Ci rozwijać i doskonalić te kluczowe kompetencje. Dołącz do nas i przygotuj się na przyszłość, w której to nie tylko wiedza techniczna, ale przede wszystkim umiejętności miękkie zdecydują o Twoim sukcesie.

Harmonogram szkoleń:

  • 05.09.2023 r. – Asertywność – kluczowa kompetencja nowoczesnych kadr. LINK
  • 15.09.2023 r. – Budowanie efektywnego zespołu i zarządzanie zespołem pracowników. LINK
  • 03.10.2023 r. – Motywowanie pracowników i techniki zwiększające zaangażowanie. LINK
  • 09.11.2023 r. – Zarządzanie biurem rachunkowym. LINK
  • 15.12.2023 r. – Trudny klient – jak z nim pracować i rozmawiać? LINK

Nie czekaj, zainwestuj w siebie i swoją przyszłość już dziś!

Loading

Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *