Poniżej znajdują się certyfikaty ze szkoleń. Certyfikaty dostępne są wyłącznie dla posiadaczy abonamentu.

Nazwa

Typ

Data

Certyfikat

Nowy wymiar urlopu rodzicielskiego i zasiłku macierzyńskiego od 26 kwietnia 2023 r.

Szkolenie

01.06.2023

ABC KADROWCA cz. I

Szkolenie

29.05.2023

Compliance w biurze rachunkowym

Szkolenie

24.05.2023

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników

Szkolenie

19.05.2023

Jak liczyć i płacić podatek na estońskim CIT?

Szkolenie

17.05.2023

ABC postępowania podatkowego

Szkolenie

12.05.2023

Transakcje międzynarodowe -WDT, WNT, Eksport oraz Import towarów z szczegółowym omówieniem zmian w zakresie SLIM VAT3 obowiązujące od 2023r.

Szkolenie

08.05.2023

Ceny transferowe a estoński CIT

Szkolenie

26.04.2023

Zmiany przepisów w zakresie umów o pracę (dyrektywa)

Szkolenie

24.04.2023

Fantastyczne MDR i jak je znaleźć – czyli odczarowywanie schematów podatkowych z Akademią

Szkolenie

21.04.2023

Roczne rozliczenie składki zdrowotnej

Szkolenie

20.04.2023

Czas pracy przy wykonywaniu pracy zdalnej (całkowitej i hybrydowej)

Szkolenie

17.04.2023

Praca Zdalna – nowa rzeczywistość od 7 kwietnia 2023 r.

Szkolenie

14.04.2023

Zmiany dotyczące urlopu rodzicielskiego i zasiłku macierzyńskim oraz problemy z zasiłkiem chorobowym po zmianach 2022 r.

Szkolenie

13.04.2023

Należyta staranność w podatku VAT: pojęcie, procedury, praktyczne rozwiązania

Szkolenie

12.04.2023

Odpowiedzialność płatników za niedopełnienie obowiązków – z uwzględnieniem ostatnich zmian

Szkolenie

30.03.2023

BHP i ochrona danych osobowych (RODO) przy pracy zdalnej

Szkolenie

29.03.2023

Fundacja Rodzinna – korzyści, szanse i ryzyka dla biznesu

Szkolenie

23.03.2023

Rozwiązanie przez pracodawcę umowy o pracę za wypowiedzeniem

Szkolenie

20.03.2023

Wycena usług w Biurze Rachunkowym

Szkolenie

17.03.2023

Dokumentacja pracownicza po zmianach przepisów w 2023 r.

Szkolenie

16.03.2023

Zweryfikuj transakcje z podmiotami powiązanymi za 2022 r. i skoryguj ceny transferowe, jeśli są nierynkowe

Szkolenie

15.03.2023

MDR ruszają pełną parą – powrót schematów podatkowych po zawieszeniu terminów

Szkolenie

10.03.2023

Działania pracodawcy w stosunku do nietrzeźwego pracownika bez konieczności wprowadzania badania trzeźwości w zakładzie

Szkolenie

09.03.2023

Rodzaje kontroli ZUS i ich zakres, prawa i obowiązki płatnika składek, najczęstsze nieprawidłowości stwierdzane podczas kontroli

Szkolenie

07.03.2023

ABC FAKTUROWANIA cz. I

Szkolenie

03.03.2023

KSEF -Obowiązkowy System eFakturowania od 1 stycznia 2024 r.

Szkolenie

17.02.2023

Zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłków z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego dla pracowników i zleceniobiorców

Szkolenie

14.02.2023

Przejście zakładu pracy na nowego pracodawcę

Szkolenie

10.02.2023

Ubezpieczenia społeczne – przegląd zmian przepisów prawa począwszy od 18 września 2021 r. a kończąc na 1 styczniu 2023 r.

Szkolenie

02.02.2023

Kontrola pracowników na obecność alkoholi lub innych środków po zmianie przepisów.

Szkolenie

27.01.2023

Firma, a niepłacący Klient. Jak skutecznie zabezpieczyć swoje interesy?

Szkolenie

26.01.2023

Compliance podatku u źródła – formularze IFT-1/IFT-1R, IFT-2/IFT-2R, PIT-8AR i CIT-10Z

Szkolenie

23.01.2023

Przygotowanie i wprowadzenie dokumentacji wewnątrzzakładowej umożliwiającej pracodawcy kontrolę trzeźwości – aspekt praktyczny

Szkolenie

20.01.2023

Opodatkowanie najmu w 2023 r.

Szkolenie

18.01.2023

Wypowiedzenie zmieniające i porozumienie – zmiana warunków pracy pracownika

Szkolenie

17.01.2023

Zmiany CIT i PIT na 2023 r.

Szkolenie

16.01.2023

Podatek na przełomie roku

Szkolenie

09.01.2023

Dwa lata estońskiego CIT-u „a’la Polonaise”.

Szkolenie

22.12.2022

VAT – zasady ustalania obowiązku podatkowego, podstawy opodatkowania oraz ustalania właściwej stawki podatku VAT

Szkolenie

19.12.2022

Prezenty dla pracowników i kontrahentów – rozliczenia podatkowe

Szkolenie

13.12.2022

Zamknięcie roku w podatku VAT

Szkolenie

07.12.2022

Leasing finansowy a operacyjny. Prezentacja w księgach rachunkowych. Kalkulacja podatku odroczonego.

Szkolenie

02.12.2022

Urlop dodatkowy pracownika niepełnosprawnego

Szkolenie

01.12.2022

E-commerce

Szkolenie

30.11.2022

Rozwiązanie umowy o pracę – omówienie dostępnych sposobów. Na co należy zwrócić uwagę jako pracodawca aby zminimalizować ryzyko sporu z pracownikiem albo zwiększyć swoje szanse w sądzie pracy?

Szkolenie

25.11.2022

Udzielenie urlopu w niepełnym wymiarze czasu pracy

Szkolenie

23.11.2022

Jak wypełnić formularz TPR?

Szkolenie

18.11.2022

O problemach biur rachunkowych z klientami – nasze obserwacje i dyskusja z uczestnikami

Szkolenie

16.11.2022

VAT – rozliczenie podatku naliczonego w przypadku prowadzenia działalności opodatkowanej i zwolnionej w zakresie podatku VAT

Szkolenie

15.11.2022

Kontrola podatkowa, kontrola celno-skarbowa i czynności sprawdzające

Szkolenie

10.11.2022

Indywidualna działalność gospodarcza a działalność prowadzona w ramach spółek

Szkolenie

08.11.2022

Zatrudnienie nowego pracownika – o czym należy pamiętać jako pracodawca?

Szkolenie

04.11.2022

ABC VAT cz. III

Szkolenie

03.11.2022

Podatek od przerzuconych dochodów

Szkolenie

02.11.2022

Mobbing, dyskryminacja, nierówne traktowanie w zatrudnieniu – teoria wraz z przykładami

Szkolenie

25.10.2022

Czas pracy pracowników niepełnosprawnych

Szkolenie

24.10.2022

Małżonkowie prowadzący odrębne działalności gospodarcze – wybrane zagadnienia podatkowe w interpretacjach i orzecznictwie

Szkolenie

19.10.2022

ABC VAT cz. II

Szkolenie

14.10.2022

Hipotetyczne odsetki, czyli zyski zatrzymane w kosztach podatkowych

Szkolenie

12.10.2022

Umowa o pracę oraz umowy cywilnoprawne jako tytułu do ubezpieczeń społecznych

Szkolenie

11.10.2022

ABC VAT cz. I

Szkolenie

06.10.2022

Limit kosztów finansowania dłużnego

Szkolenie

04.10.2022

Zmiany w podatku VAT od 1 stycznia 2022 r. – istotne z punktu widzenia księgowych

Szkolenie

03.10.2022

Dyscyplinarka – jak prawidłowo rozwiązać stosunek pracy

Szkolenie

27.09.2022

Umowa cywilnoprawna czy umowa o pracę – jak poprawnie dobrać umowę do okoliczności i jak ją poprawnie zawrzeć?

Szkolenie

20.09.2022

Planowane zmiany w zasiłku macierzyńskim, które powinny nastąpić 2 sierpnia 2022 r. i duże zmiany w zasiłkach chorobowych, które nastąpiły od 1 stycznia 2022 r

Szkolenie

19.09.2022

Nadpłaty w podatkach – praktyczne ujęcie tematu

Szkolenie

14.09.2022

Zasad odliczania podatku naliczonego w 2022r. Użytkowanie kas fiskalnych. Rozwiązania SLIM VAT 3

Szkolenie

06.09.2022

Rachunkowość w działalności deweloperskiej

Szkolenie

01.09.2022

Ewidencjonowanie godzin pracy zleceniobiorców – aspekty kontroli PIP.

Szkolenie

26.08.2022

Zasiłki chorobowe – problemy z liczeniem okresu zasiłkowego po zmianie przepisów

Szkolenie

22.08.2022

Korygowanie podatku VAT po zmianach przepisów 2021/2022 z elementami Slim VAT 3

Szkolenie

16.08.2022

Wprowadzenie do Prawa Holdingowego – nowelizacja KSH 2022 w pigułce

Szkolenie

12.08.2022

Zarząd na kontrakcie menadżerskim lub „bezumowny”

Szkolenie

11.08.2022

AML w praktyce biur rachunkowych

Szkolenie

05.08.2022

Podatkowe rozliczenie delegacji służbowych

Szkolenie

01.08.2022

Szkolenia w czasie pracy

Szkolenie

27.07.2022

Praktyka organów podatkowych w zakresie estońskiego CIT

Szkolenie

26.07.2022

Bezpieczne prowadzenie księgowości

Szkolenie

21.07.2022

Ważne zmiany w składce zdrowotnej od 1 lipca 2022 r.

Szkolenie

13.07.2022

Podatek VAT w 2022 r. Obowiązek podatkowy, import oraz eksport usług w kontekście e -commerce z uwzględnieniem zmian w zakresie SLIM VAT 3

Szkolenie

06.07.2022

Rewolucyjne zmiany od 1 lipca – Polski Ład 2.0.

Szkolenie

05.07.2022

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia – aspekty praktyczne i teoretyczne

Szkolenie

01.07.2022

Najnowsze zasady rozliczania VAT w transakcjach międzynarodowych. Kontrowersje wokół Polskiego Ładu.

Szkolenie

30.06.2022

Kasy rejestrujące w 2022 r.

Szkolenie

20.06.2022

Ewidencja czasu pracy – praktyczne sposoby prowadzenia dokumentów dotyczących ewidencjonowania czasu pracy

Szkolenie

15.06.2022

Zasiłki z tytułu choroby i macierzyństwa – z uwzględnieniem zmian obowiązujących od stycznia 2022

Szkolenie

14.06.2022

CIT od podstaw w 2022

Szkolenie

13.06.2022

Zadaniowy system czasu pracy oraz ruchomy czas pracy

Szkolenie

09.06.2022

Czy istnieje obowiązek wydawania dokumentacji płacowej pracownikom lub innym osobom upoważnionym?

Szkolenie

08.06.2022

Zmiany przepisów 2022 w zakresie podlegania ubezpieczeniom, obliczania składek, oraz składania dokumentów rozliczeniowych do ZUS

Szkolenie

06.06.2022

Wdrożenie w e-faktury

Szkolenie

03.06.2022

Optymalizacja podatkowa w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Szkolenie

02.06.2022

Wartość początkowa środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych – jak je ustalać?

Szkolenie

01.06.2022

Umowa o pracę i umowy cywilnoprawne jako tytuły do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego.

Szkolenie

27.05.2022

Podatek u źródła – spory podatkowe w zakresie należności wypłacanych zagranicznym kontrahentom.

Szkolenie

25.05.2022

Rozliczenie podatkowe benefitów dla pracowników i współpracowników w podatkach dochodowych i VAT

Szkolenie

24.05.2022

Pozarolnicza działalność jako tytułu do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego.

Szkolenie

11.05.2022

Transakcje w ramach zorganizowanej części przedsiębiorstwa – VAT, CIT, PCC

Szkolenie

10.05.2022

Odpowiedzialność cywilnoprawna członków zarządu sp. z o.o.

Szkolenie

09.05.2022

Pakiet SLIM VAT 3 – tarcza antyinflacyjna, analiza obowiązującego pakietu SLIM VAT 1 i 2

Szkolenie

06.05.2022

Łączenie ulg podatkowych z decyzją o wsparciu

Szkolenie

26.04.2022

Polski Ład w składce zdrowotnej za osoby prowadzące jedną lub kilka pozarolniczych działalności.

Szkolenie

14.04.2022

Zasady prowadzenia działalności w prostej spółce akcyjnej – jakie są wady i zalety PSA.

Szkolenie

12.04.2022

Zatrudnienie cudzoziemca a obowiązek ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego w kontekście uproszczeń zasad legalizacji pobytu uchodźców z Ukrainy

Szkolenie

07.04.2022

Usługi w obrocie międzynarodowym

Szkolenie

06.04.2022

Spółka komandytowo-akcyjna – wady i zalety prowadzenia działalności w tej formie.

Szkolenie

04.04.2022

Zmiany przepisów 2022 w zakresie podlegania ubezpieczeniom i obliczania składek

Szkolenie

01.04.2022

e-Doręczenia – nowa forma komunikacji dla podmiotów publicznych i niepublicznych.

Szkolenie

23.03.2022

Pośrednie transakcje rajowe – jak dochować należytej staranności

Szkolenie

22.03.2022

Jak zacząć działalność w SSE/PSI – na co zwrócić uwagę?

Szkolenie

17.03.2022

E- faktura. Obowiązkowy czy dobrowolny System e-fakturowania w 2022 roku.

Szkolenie

09.03.2022

Spółka z o.o. oraz spółka komandytowa – dokumentacja korporacyjna w spółce. Co trzeba mieć, kiedy podejmować uchwały, co archiwizować i w jaki sposób.

Szkolenie

03.03.2022

Wypadek przy pracy – jak prawidłowo kwalifikować dane zdarzenie i jakie kroki podjąć?

Szkolenie

28.02.2022

Faktura w 2022 r. i faktury ustrukturyzowane

Szkolenie

24.02.2022

Podatek u źródła, procedura zapłaty i zwrotu oraz jak korzystać z preferencji

Szkolenie

21.02.2022

VAT – transakcje międzynarodowe

Szkolenie

15.02.2022

Rosnąca popularność spółek komandytowo-akcyjnych, a problemy z formalizmem tej formy prowadzenia działalności – aspekty prawne prowadzenia działalności w formie S.K.A.

Szkolenie

14.02.2022

Polski ład – wybrane zagadnienia: działalność SSE, podatek minimalny, estoński CIT

Szkolenie

11.02.2022

Urlopy pracownicze – kompleksowe ujęcie tematyki

Szkolenie

09.02.2022

Polski Ład: regulacje dotyczące restrukturyzacji i opodatkowania usług niematerialnych

Szkolenie

01.02.2022

Faktury a obowiązek podatkowy

Szkolenie

31.01.2022

Duże zmiany w VAT od 2022 r. – Krajowy System e-faktur, Nowa struktura JPK, TAX FREE, Nowy Ład

Szkolenie

28.01.2022

Korekty cen transferowych, kiedy można ich dokonać i w jaki sposób – studium przypadków

Szkolenie

25.01.2022

VAT – szczególne procedury na 2022 rok

Szkolenie

24.01.2022

Podatek u źródła CIT – kompleksowe omówienie, w tym zmiany w Polskim Ładzie

Szkolenie

21.01.2022

Polski Ład – kompleksowe omówienie zmian

Szkolenie

19.01.2022

Jak liczyć ulgę dla klasy średniej?

Szkolenie

18.01.2022

Estoński CIT – nowa optymalizacja dla spółek i wspólników?

Szkolenie

17.01.2022

Bezpieczne prowadzenie księgowości w dobie Polskiego Ładu – jak zniwelować ryzyko odpowiedzialności za popełnione błędy (swoje, klienta oraz własnych pracowników)

Szkolenie

10.01.2022