Poniżej znajdują się certyfikaty ze szkoleń. Certyfikaty dostępne są wyłącznie dla posiadaczy abonamentu.

Nazwa

Typ

Data

Certyfikat

Umowa cywilnoprawna czy umowa o pracę – jak poprawnie dobrać umowę do okoliczności i jak ją poprawnie zawrzeć?

Szkolenie

20.09.2022

Planowane zmiany w zasiłku macierzyńskim, które powinny nastąpić 2 sierpnia 2022 r. i duże zmiany w zasiłkach chorobowych, które nastąpiły od 1 stycznia 2022 r

Szkolenie

19.09.2022

Nadpłaty w podatkach – praktyczne ujęcie tematu

Szkolenie

14.09.2022

Zasad odliczania podatku naliczonego w 2022r. Użytkowanie kas fiskalnych. Rozwiązania SLIM VAT 3

Szkolenie

06.09.2022

Rachunkowość w działalności deweloperskiej

Szkolenie

01.09.2022

Ewidencjonowanie godzin pracy zleceniobiorców – aspekty kontroli PIP.

Szkolenie

26.08.2022

Zasiłki chorobowe – problemy z liczeniem okresu zasiłkowego po zmianie przepisów

Szkolenie

22.08.2022

Korygowanie podatku VAT po zmianach przepisów 2021/2022 z elementami Slim VAT 3

Szkolenie

16.08.2022

Wprowadzenie do Prawa Holdingowego – nowelizacja KSH 2022 w pigułce

Szkolenie

12.08.2022

Zarząd na kontrakcie menadżerskim lub „bezumowny”

Szkolenie

11.08.2022

AML w praktyce biur rachunkowych

Szkolenie

05.08.2022

Podatkowe rozliczenie delegacji służbowych

Szkolenie

01.08.2022

Szkolenia w czasie pracy

Szkolenie

27.07.2022

Praktyka organów podatkowych w zakresie estońskiego CIT

Szkolenie

26.07.2022

Bezpieczne prowadzenie księgowości

Szkolenie

21.07.2022

Ważne zmiany w składce zdrowotnej od 1 lipca 2022 r.

Szkolenie

13.07.2022

Podatek VAT w 2022 r. Obowiązek podatkowy, import oraz eksport usług w kontekście e -commerce z uwzględnieniem zmian w zakresie SLIM VAT 3

Szkolenie

06.07.2022

Rewolucyjne zmiany od 1 lipca – Polski Ład 2.0.

Szkolenie

05.07.2022

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia – aspekty praktyczne i teoretyczne

Szkolenie

01.07.2022

Najnowsze zasady rozliczania VAT w transakcjach międzynarodowych. Kontrowersje wokół Polskiego Ładu.

Szkolenie

30.06.2022

Kasy rejestrujące w 2022 r.

Szkolenie

20.06.2022

Ewidencja czasu pracy – praktyczne sposoby prowadzenia dokumentów dotyczących ewidencjonowania czasu pracy

Szkolenie

15.06.2022

Zasiłki z tytułu choroby i macierzyństwa – z uwzględnieniem zmian obowiązujących od stycznia 2022

Szkolenie

14.06.2022

CIT od podstaw w 2022

Szkolenie

13.06.2022

Zadaniowy system czasu pracy oraz ruchomy czas pracy

Szkolenie

09.06.2022

Czy istnieje obowiązek wydawania dokumentacji płacowej pracownikom lub innym osobom upoważnionym?

Szkolenie

08.06.2022

Zmiany przepisów 2022 w zakresie podlegania ubezpieczeniom, obliczania składek, oraz składania dokumentów rozliczeniowych do ZUS

Szkolenie

06.06.2022

Wdrożenie w e-faktury

Szkolenie

03.06.2022

Optymalizacja podatkowa w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Szkolenie

02.06.2022

Wartość początkowa środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych – jak je ustalać?

Szkolenie

01.06.2022

Umowa o pracę i umowy cywilnoprawne jako tytuły do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego.

Szkolenie

27.05.2022

Podatek u źródła – spory podatkowe w zakresie należności wypłacanych zagranicznym kontrahentom.

Szkolenie

25.05.2022

Rozliczenie podatkowe benefitów dla pracowników i współpracowników w podatkach dochodowych i VAT

Szkolenie

24.05.2022

Pozarolnicza działalność jako tytułu do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego.

Szkolenie

11.05.2022

Transakcje w ramach zorganizowanej części przedsiębiorstwa – VAT, CIT, PCC

Szkolenie

10.05.2022

Odpowiedzialność cywilnoprawna członków zarządu sp. z o.o.

Szkolenie

09.05.2022

Pakiet SLIM VAT 3 – tarcza antyinflacyjna, analiza obowiązującego pakietu SLIM VAT 1 i 2

Szkolenie

06.05.2022

Łączenie ulg podatkowych z decyzją o wsparciu

Szkolenie

26.04.2022

Polski Ład w składce zdrowotnej za osoby prowadzące jedną lub kilka pozarolniczych działalności.

Szkolenie

14.04.2022

Zasady prowadzenia działalności w prostej spółce akcyjnej – jakie są wady i zalety PSA.

Szkolenie

12.04.2022

Zatrudnienie cudzoziemca a obowiązek ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego w kontekście uproszczeń zasad legalizacji pobytu uchodźców z Ukrainy

Szkolenie

07.04.2022

Usługi w obrocie międzynarodowym

Szkolenie

06.04.2022

Spółka komandytowo-akcyjna – wady i zalety prowadzenia działalności w tej formie.

Szkolenie

04.04.2022

Zmiany przepisów 2022 w zakresie podlegania ubezpieczeniom i obliczania składek

Szkolenie

01.04.2022

e-Doręczenia – nowa forma komunikacji dla podmiotów publicznych i niepublicznych.

Szkolenie

23.03.2022

Pośrednie transakcje rajowe – jak dochować należytej staranności

Szkolenie

22.03.2022

Jak zacząć działalność w SSE/PSI – na co zwrócić uwagę?

Szkolenie

17.03.2022

E- faktura. Obowiązkowy czy dobrowolny System e-fakturowania w 2022 roku.

Szkolenie

09.03.2022

Spółka z o.o. oraz spółka komandytowa – dokumentacja korporacyjna w spółce. Co trzeba mieć, kiedy podejmować uchwały, co archiwizować i w jaki sposób.

Szkolenie

03.03.2022

Wypadek przy pracy – jak prawidłowo kwalifikować dane zdarzenie i jakie kroki podjąć?

Szkolenie

28.02.2022

Faktura w 2022 r. i faktury ustrukturyzowane

Szkolenie

24.02.2022

Podatek u źródła, procedura zapłaty i zwrotu oraz jak korzystać z preferencji

Szkolenie

21.02.2022

VAT – transakcje międzynarodowe

Szkolenie

15.02.2022

Rosnąca popularność spółek komandytowo-akcyjnych, a problemy z formalizmem tej formy prowadzenia działalności – aspekty prawne prowadzenia działalności w formie S.K.A.

Szkolenie

14.02.2022

Polski ład – wybrane zagadnienia: działalność SSE, podatek minimalny, estoński CIT

Szkolenie

11.02.2022

Urlopy pracownicze – kompleksowe ujęcie tematyki

Szkolenie

09.02.2022

Polski Ład: regulacje dotyczące restrukturyzacji i opodatkowania usług niematerialnych

Szkolenie

01.02.2022

Faktury a obowiązek podatkowy

Szkolenie

31.01.2022

Duże zmiany w VAT od 2022 r. – Krajowy System e-faktur, Nowa struktura JPK, TAX FREE, Nowy Ład

Szkolenie

28.01.2022

Korekty cen transferowych, kiedy można ich dokonać i w jaki sposób – studium przypadków

Szkolenie

25.01.2022

VAT – szczególne procedury na 2022 rok

Szkolenie

24.01.2022

Podatek u źródła CIT – kompleksowe omówienie, w tym zmiany w Polskim Ładzie

Szkolenie

21.01.2022

Polski Ład – kompleksowe omówienie zmian

Szkolenie

19.01.2022

Jak liczyć ulgę dla klasy średniej?

Szkolenie

18.01.2022

Estoński CIT – nowa optymalizacja dla spółek i wspólników?

Szkolenie

17.01.2022

Bezpieczne prowadzenie księgowości w dobie Polskiego Ładu – jak zniwelować ryzyko odpowiedzialności za popełnione błędy (swoje, klienta oraz własnych pracowników)

Szkolenie

10.01.2022

Pół roku spółki komandytowej w CIT – jak bezpiecznie rozliczać podatki spółki i wspólnika?

Szkolenie

20.12.2021

Polski Ład a zmiana formy prowadzenia biznesu – czy warto rozważyć restrukturyzację?

Szkolenie

17.12.2021

Jak wypełnić formularz TPR i zmiany na 2022 r.

Szkolenie

15.12.2021

AML dla spóźnialskich 🙂 Obowiązkowe procedury w 2021 r.

Szkolenie

14.12.2021

Polski Ład – zmiany w ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych i karcie podatkowej

Szkolenie

13.12.2021

Podmioty powiązane 2021/2022 – czyli jak stosować cenę rynkową i kiedy dokumentować transakcje

Szkolenie

10.12.2021

Spółka komandytowa i komandytowo-akcyjna – jak prowadzić biznes w takiej formie – ujęcie prawne

Szkolenie

8.12.2021

IP Box – kompendium programisty – praktyczny poradnik cz. 2

Szkolenie

7.12.2021

Nowe ulgi i preferencje podatkowe PIT/CIT w Polskim Ładzie

Szkolenie

3.12.2021

Sygnaliści w firmach – kto musi, a kto powinien chronić sygnalistów

Szkolenie

1.12.2021

Polski Ład i prowadzenie biznesu w formie sp. z o.o. – aspekty prawne i podatkowe

Szkolenie

30.11.2021

Podatnik w toku czynności sprawdzających i kontroli podatkowej – jak skutecznie się bronić?

Szkolenie

29.11.2021

Zmiany w podatku VAT od 2022 r

Szkolenie

26.11.2021

Estoński CIT po zmianach – kto może skorzystać i czy to się opłaca?

Szkolenie

26.11.2021

Polski Ład i restrukturyzacje przedsiębiorstw – kiedy i jak zmienić formę prowadzenia działalności?

Szkolenie

23.11.2021

Polski Ład – Rewolucja w Podatkach. Kompleksowe omówienie najważniejszych zmian

Szkolenie

19.11.2021

Transakcje rajowe i ceny transferowe

Szkolenie

18.11.2021

Ulga B+R: rozliczamy koszty kwalifikowane – poradnik cz. 2

Szkolenie

17.11.2021

Bezpieczne rozwiązywanie stosunku pracy – praktyczne wskazówki

Szkolenie

16.11.2021

Nowe formy kontroli podatników od 2022 r.

Szkolenie

9.11.2021

IP Box – kompendium programisty – praktyczny poradnik cz. 1

Szkolenie

8.11.2021

PIT i ZUS od 2022 r. – czyli ile więcej zapłacimy w 2022 r.?

Szkolenie

4.11.2021

Sygnaliści w firmach – jakie działania muszą podjąć podmioty

Szkolenie

27.10.2021

Obowiązek podatkowy w podatku VAT a prawidłowość, obowiązek i termin wystawienia faktury

Szkolenie

19.10.2021

Eksport i import towarów oraz import i eksport usług a rozliczenie podatku VAT po zmianach w ustawie o VAT

Szkolenie

15.10.2021

Polski Ład – kompleksowe omówienie zmian

Szkolenie

14.10.2021

Ulga B+R oraz IP Box – kompleksowe omówienie

Szkolenie

13.10.2021