Poniżej znajdują się certyfikaty ze szkoleń. Certyfikaty dostępne są wyłącznie dla posiadaczy abonamentu.

Nazwa

Typ

Data

Certyfikat

Kontrola pracowników na obecność alkoholi lub innych środków po zmianie przepisów.

Szkolenie

27.01.2023

Firma, a niepłacący Klient. Jak skutecznie zabezpieczyć swoje interesy?

Szkolenie

26.01.2023

Compliance podatku u źródła – formularze IFT-1/IFT-1R, IFT-2/IFT-2R, PIT-8AR i CIT-10Z

Szkolenie

23.01.2023

Przygotowanie i wprowadzenie dokumentacji wewnątrzzakładowej umożliwiającej pracodawcy kontrolę trzeźwości – aspekt praktyczny

Szkolenie

20.01.2023

Opodatkowanie najmu w 2023 r.

Szkolenie

18.01.2023

Wypowiedzenie zmieniające i porozumienie – zmiana warunków pracy pracownika

Szkolenie

17.01.2023

Zmiany CIT i PIT na 2023 r.

Szkolenie

16.01.2023

Podatek na przełomie roku

Szkolenie

09.01.2023

Dwa lata estońskiego CIT-u „a’la Polonaise”.

Szkolenie

22.12.2022

VAT – zasady ustalania obowiązku podatkowego, podstawy opodatkowania oraz ustalania właściwej stawki podatku VAT

Szkolenie

19.12.2022

Prezenty dla pracowników i kontrahentów – rozliczenia podatkowe

Szkolenie

13.12.2022

Zamknięcie roku w podatku VAT

Szkolenie

07.12.2022

Leasing finansowy a operacyjny. Prezentacja w księgach rachunkowych. Kalkulacja podatku odroczonego.

Szkolenie

02.12.2022

Urlop dodatkowy pracownika niepełnosprawnego

Szkolenie

01.12.2022

E-commerce

Szkolenie

30.11.2022

Rozwiązanie umowy o pracę – omówienie dostępnych sposobów. Na co należy zwrócić uwagę jako pracodawca aby zminimalizować ryzyko sporu z pracownikiem albo zwiększyć swoje szanse w sądzie pracy?

Szkolenie

25.11.2022

Udzielenie urlopu w niepełnym wymiarze czasu pracy

Szkolenie

23.11.2022

Jak wypełnić formularz TPR?

Szkolenie

18.11.2022

O problemach biur rachunkowych z klientami – nasze obserwacje i dyskusja z uczestnikami

Szkolenie

16.11.2022

VAT – rozliczenie podatku naliczonego w przypadku prowadzenia działalności opodatkowanej i zwolnionej w zakresie podatku VAT

Szkolenie

15.11.2022

Kontrola podatkowa, kontrola celno-skarbowa i czynności sprawdzające

Szkolenie

10.11.2022

Indywidualna działalność gospodarcza a działalność prowadzona w ramach spółek

Szkolenie

08.11.2022

Zatrudnienie nowego pracownika – o czym należy pamiętać jako pracodawca?

Szkolenie

04.11.2022

ABC VAT cz. III

Szkolenie

03.11.2022

Podatek od przerzuconych dochodów

Szkolenie

02.11.2022

Mobbing, dyskryminacja, nierówne traktowanie w zatrudnieniu – teoria wraz z przykładami

Szkolenie

25.10.2022

Czas pracy pracowników niepełnosprawnych

Szkolenie

24.10.2022

Małżonkowie prowadzący odrębne działalności gospodarcze – wybrane zagadnienia podatkowe w interpretacjach i orzecznictwie

Szkolenie

19.10.2022

ABC VAT cz. II

Szkolenie

14.10.2022

Hipotetyczne odsetki, czyli zyski zatrzymane w kosztach podatkowych

Szkolenie

12.10.2022

Umowa o pracę oraz umowy cywilnoprawne jako tytułu do ubezpieczeń społecznych

Szkolenie

11.10.2022

ABC VAT cz. I

Szkolenie

06.10.2022

Limit kosztów finansowania dłużnego

Szkolenie

04.10.2022

Zmiany w podatku VAT od 1 stycznia 2022 r. – istotne z punktu widzenia księgowych

Szkolenie

03.10.2022

Dyscyplinarka – jak prawidłowo rozwiązać stosunek pracy

Szkolenie

27.09.2022

Umowa cywilnoprawna czy umowa o pracę – jak poprawnie dobrać umowę do okoliczności i jak ją poprawnie zawrzeć?

Szkolenie

20.09.2022

Planowane zmiany w zasiłku macierzyńskim, które powinny nastąpić 2 sierpnia 2022 r. i duże zmiany w zasiłkach chorobowych, które nastąpiły od 1 stycznia 2022 r

Szkolenie

19.09.2022

Nadpłaty w podatkach – praktyczne ujęcie tematu

Szkolenie

14.09.2022

Zasad odliczania podatku naliczonego w 2022r. Użytkowanie kas fiskalnych. Rozwiązania SLIM VAT 3

Szkolenie

06.09.2022

Rachunkowość w działalności deweloperskiej

Szkolenie

01.09.2022

Ewidencjonowanie godzin pracy zleceniobiorców – aspekty kontroli PIP.

Szkolenie

26.08.2022

Zasiłki chorobowe – problemy z liczeniem okresu zasiłkowego po zmianie przepisów

Szkolenie

22.08.2022

Korygowanie podatku VAT po zmianach przepisów 2021/2022 z elementami Slim VAT 3

Szkolenie

16.08.2022

Wprowadzenie do Prawa Holdingowego – nowelizacja KSH 2022 w pigułce

Szkolenie

12.08.2022

Zarząd na kontrakcie menadżerskim lub „bezumowny”

Szkolenie

11.08.2022

AML w praktyce biur rachunkowych

Szkolenie

05.08.2022

Podatkowe rozliczenie delegacji służbowych

Szkolenie

01.08.2022

Szkolenia w czasie pracy

Szkolenie

27.07.2022

Praktyka organów podatkowych w zakresie estońskiego CIT

Szkolenie

26.07.2022

Bezpieczne prowadzenie księgowości

Szkolenie

21.07.2022

Ważne zmiany w składce zdrowotnej od 1 lipca 2022 r.

Szkolenie

13.07.2022

Podatek VAT w 2022 r. Obowiązek podatkowy, import oraz eksport usług w kontekście e -commerce z uwzględnieniem zmian w zakresie SLIM VAT 3

Szkolenie

06.07.2022

Rewolucyjne zmiany od 1 lipca – Polski Ład 2.0.

Szkolenie

05.07.2022

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia – aspekty praktyczne i teoretyczne

Szkolenie

01.07.2022

Najnowsze zasady rozliczania VAT w transakcjach międzynarodowych. Kontrowersje wokół Polskiego Ładu.

Szkolenie

30.06.2022

Kasy rejestrujące w 2022 r.

Szkolenie

20.06.2022

Ewidencja czasu pracy – praktyczne sposoby prowadzenia dokumentów dotyczących ewidencjonowania czasu pracy

Szkolenie

15.06.2022

Zasiłki z tytułu choroby i macierzyństwa – z uwzględnieniem zmian obowiązujących od stycznia 2022

Szkolenie

14.06.2022

CIT od podstaw w 2022

Szkolenie

13.06.2022

Zadaniowy system czasu pracy oraz ruchomy czas pracy

Szkolenie

09.06.2022

Czy istnieje obowiązek wydawania dokumentacji płacowej pracownikom lub innym osobom upoważnionym?

Szkolenie

08.06.2022

Zmiany przepisów 2022 w zakresie podlegania ubezpieczeniom, obliczania składek, oraz składania dokumentów rozliczeniowych do ZUS

Szkolenie

06.06.2022

Wdrożenie w e-faktury

Szkolenie

03.06.2022

Optymalizacja podatkowa w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Szkolenie

02.06.2022

Wartość początkowa środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych – jak je ustalać?

Szkolenie

01.06.2022

Umowa o pracę i umowy cywilnoprawne jako tytuły do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego.

Szkolenie

27.05.2022

Podatek u źródła – spory podatkowe w zakresie należności wypłacanych zagranicznym kontrahentom.

Szkolenie

25.05.2022

Rozliczenie podatkowe benefitów dla pracowników i współpracowników w podatkach dochodowych i VAT

Szkolenie

24.05.2022

Pozarolnicza działalność jako tytułu do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego.

Szkolenie

11.05.2022

Transakcje w ramach zorganizowanej części przedsiębiorstwa – VAT, CIT, PCC

Szkolenie

10.05.2022

Odpowiedzialność cywilnoprawna członków zarządu sp. z o.o.

Szkolenie

09.05.2022

Pakiet SLIM VAT 3 – tarcza antyinflacyjna, analiza obowiązującego pakietu SLIM VAT 1 i 2

Szkolenie

06.05.2022

Łączenie ulg podatkowych z decyzją o wsparciu

Szkolenie

26.04.2022

Polski Ład w składce zdrowotnej za osoby prowadzące jedną lub kilka pozarolniczych działalności.

Szkolenie

14.04.2022

Zasady prowadzenia działalności w prostej spółce akcyjnej – jakie są wady i zalety PSA.

Szkolenie

12.04.2022

Zatrudnienie cudzoziemca a obowiązek ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego w kontekście uproszczeń zasad legalizacji pobytu uchodźców z Ukrainy

Szkolenie

07.04.2022

Usługi w obrocie międzynarodowym

Szkolenie

06.04.2022

Spółka komandytowo-akcyjna – wady i zalety prowadzenia działalności w tej formie.

Szkolenie

04.04.2022

Zmiany przepisów 2022 w zakresie podlegania ubezpieczeniom i obliczania składek

Szkolenie

01.04.2022

e-Doręczenia – nowa forma komunikacji dla podmiotów publicznych i niepublicznych.

Szkolenie

23.03.2022

Pośrednie transakcje rajowe – jak dochować należytej staranności

Szkolenie

22.03.2022

Jak zacząć działalność w SSE/PSI – na co zwrócić uwagę?

Szkolenie

17.03.2022

E- faktura. Obowiązkowy czy dobrowolny System e-fakturowania w 2022 roku.

Szkolenie

09.03.2022

Spółka z o.o. oraz spółka komandytowa – dokumentacja korporacyjna w spółce. Co trzeba mieć, kiedy podejmować uchwały, co archiwizować i w jaki sposób.

Szkolenie

03.03.2022

Wypadek przy pracy – jak prawidłowo kwalifikować dane zdarzenie i jakie kroki podjąć?

Szkolenie

28.02.2022

Faktura w 2022 r. i faktury ustrukturyzowane

Szkolenie

24.02.2022

Podatek u źródła, procedura zapłaty i zwrotu oraz jak korzystać z preferencji

Szkolenie

21.02.2022

VAT – transakcje międzynarodowe

Szkolenie

15.02.2022

Rosnąca popularność spółek komandytowo-akcyjnych, a problemy z formalizmem tej formy prowadzenia działalności – aspekty prawne prowadzenia działalności w formie S.K.A.

Szkolenie

14.02.2022

Polski ład – wybrane zagadnienia: działalność SSE, podatek minimalny, estoński CIT

Szkolenie

11.02.2022

Urlopy pracownicze – kompleksowe ujęcie tematyki

Szkolenie

09.02.2022

Polski Ład: regulacje dotyczące restrukturyzacji i opodatkowania usług niematerialnych

Szkolenie

01.02.2022

Faktury a obowiązek podatkowy

Szkolenie

31.01.2022

Duże zmiany w VAT od 2022 r. – Krajowy System e-faktur, Nowa struktura JPK, TAX FREE, Nowy Ład

Szkolenie

28.01.2022

Korekty cen transferowych, kiedy można ich dokonać i w jaki sposób – studium przypadków

Szkolenie

25.01.2022

VAT – szczególne procedury na 2022 rok

Szkolenie

24.01.2022

Podatek u źródła CIT – kompleksowe omówienie, w tym zmiany w Polskim Ładzie

Szkolenie

21.01.2022

Polski Ład – kompleksowe omówienie zmian

Szkolenie

19.01.2022

Jak liczyć ulgę dla klasy średniej?

Szkolenie

18.01.2022

Estoński CIT – nowa optymalizacja dla spółek i wspólników?

Szkolenie

17.01.2022

Bezpieczne prowadzenie księgowości w dobie Polskiego Ładu – jak zniwelować ryzyko odpowiedzialności za popełnione błędy (swoje, klienta oraz własnych pracowników)

Szkolenie

10.01.2022