Back

Wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych – RIS

Cieszymy się ogromnie ogłaszając, że nasza Akademia Podatków i Prawa otrzymała wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.

Rejestr Instytucji Szkoleniowych to system prowadzony przez wojewódzkie urzędy pracy, w którym gromadzone są dane o podmiotach prowadzących działalność edukacyjną w zakresie szkoleń zawodowych. Wpis do RIS jest obowiązkowy dla wszystkich instytucji, które chcą świadczyć usługi szkoleniowe dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy w ramach programów finansowanych ze środków publicznych.

Dzięki wpisowi do RIS możemy jeszcze bardziej pewnie kierować się ku naszemu celowi – dostarczaniu wysokiej jakości edukacji i wspieraniu naszych uczestników w zdobywaniu wiedzy oraz umiejętności niezbędnych w dziedzinie podatków i prawa.

Jesteśmy wpisani do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym: 2.02/00189/2023