Poniżej znajdują się nagrania z webinarów i szkoleń. Nagrania dostępne są wyłącznie dla posiadaczy abonamentu.

Nazwa

Typ

Data

Nagranie

Bony w podatkach dochodowych i VAT

Webinar

21.09.2022

Umowa cywilnoprawna czy umowa o pracę – jak poprawnie dobrać umowę do okoliczności i jak ją poprawnie zawrzeć?

Szkolenie

20.09.2022

Planowane zmiany w zasiłku macierzyńskim, które powinny nastąpić 2 sierpnia 2022 r. i duże zmiany w zasiłkach chorobowych, które nastąpiły od 1 stycznia 2022 r.

Szkolenie

19.09.2022

Transakcje finansowe z podmiotami powiązanymi w dobie wysokich stóp procentowych i podwyższonego ryzyka

Webinar

16.09.2022

Kiedy restrukturyzacja pozbawia prawa do estońskiego CIT – na co zwracać uwagę?

Webinar

15.09.2022

Nadpłaty w podatkach – praktyczne ujęcie tematu

Szkolenie

14.09.2022

Dni wolne niezwiązane z rodzicielstwem – prawo pracy od sierpnia 2022 r.

Wakacje z prawem pracy

13.09.2022

Zakup wyrobów akcyzowych w zwolnieniu od akcyzy i ze stawką 0zł, statusy akcyzowe, formalności i różnice.

Webinar

09.09.2022

Kontrola trzeźwości pracowników – prawo pracy od sierpnia 2022 r.

Webinar

08.09.2022

Zasad odliczania podatku naliczonego w 2022r. Użytkowanie kas fiskalnych. Rozwiązania SLIM VAT 3

Szkolenie

06.09.2022

Rachunkowość w działalności deweloperskiej

Szkolenie

01.09.2022

Zmiany w katalogu wykroczeń przeciwko prawom pracownika oraz świadczeniach pieniężnych

Webinar

31.08.2022

Odpowiedzialność zarządu i księgowych za ceny transferowe – pytania i odpowiedzi

Webinar

30.08.2022

Analizy cen transferowych – praktyczne wskazówki dotyczące przygotowywania benchmarkingów

Szkolenie

29.08.2022

Ewidencjonowanie godzin pracy zleceniobiorców – aspekty kontroli PIP.

Szkolenie

26.08.2022

Elastyczny czas pracy/praca zdalna – prawo pracy od sierpnia 2022 r

Wakacje z prawem pracy

25.08.2022

Obowiązki w cenach transferowych w 2022 r.

Webinar

24.08.2022

Zasiłki chorobowe – problemy z liczeniem okresu zasiłkowego po zmianie przepisów

Szkolenie

22.08.2022

Korygowanie podatku VAT po zmianach przepisów 2021/2022 z elementami Slim VAT 3

Szkolenie

16.08.2022

Wprowadzenie do Prawa Holdingowego – nowelizacja KSH 2022 w pigułce

Szkolenie

12.08.2022

Zarząd na kontrakcie menadżerskim lub „bezumowny” – pracownik, zleceniobiorca czy przedsiębiorca? Co ze składką zdrowotną za osobę powołaną według tzw. Polskiego Ładu?

Szkolenie

11.08.2022

Urlopy i ochrona pracowników w związku z rodzicielstwem od sierpnia 2022 r

Wakacje z prawem pracy

10.08.2022

AML w praktyce biur rachunkowych

Szkolenie

05.08.2022

Zmiany w umowie o pracę od sierpnia 2022 r.

Wakacje z prawem pracy

03.08.2022

Podatkowe rozliczenie delegacji służbowych

Szkolenie

01.08.2022

Przekształcenie JDG w sp. z o.o. – kiedy to się opłaca?

Webinar

28.07.2022

Szkolenia w czasie pracy

Szkolenie

27.07.2022

Praktyka organów podatkowych w zakresie estońskiego CIT

Szkolenie

26.07.2022

Ustalanie rezydencji podatkowej obywateli Ukrainy

Webinar

25.07.2022

Bezpieczne prowadzenie księgowości

Szkolenie

21.07.2022

Ważne zmiany w składce zdrowotnej od 1 lipca 2022 r.

Szkolenie

13.07.2022

Wydatki na nowe środki trwałe – omówienie problematyki w kontekście działalności strefowej

Webinar

12.07.2022

Zmiany w prawie pracy od sierpnia 2022 r.

Webinar

08.07.2022

Podatek VAT w 2022 r. Obowiązek podatkowy, import oraz eksport usług w kontekście e -commerce z uwzględnieniem zmian w zakresie SLIM VAT 3

Szkolenie

06.07.2022

Rewolucyjne zmiany od 1 lipca – Polski Ład 2.0.

Szkolenie

05.07.2022

Czy Polskim Ładem można obniżyć podatki? Przegląd nowych ulg podatkowych dla przedsiębiorców

Webinar

04.07.2022

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia – aspekty praktyczne i teoretyczne

Szkolenie

01.07.2022

Najnowsze zasady rozliczania VAT w transakcjach międzynarodowych. Kontrowersje wokół Polskiego Ładu.

Szkolenie

30.06.2022

Umowa najmu lokalu, z uwzględnieniem najmu okazjonalnego

Webinar

28.06.2022

Dyrektywa work-life balance – jakie zmiany ze sobą wniesie do polskiego Kodeksu Pracy

Webinar

27.06.2022

Korekty deklaracji w związku z kontrolą – kiedy przyznać się do błędu?

Szkolenie

22.06.2022

Kasy rejestrujące w 2022 r.

Szkolenie

20.06.2022

Ewidencja czasu pracy – praktyczne sposoby prowadzenia dokumentów dotyczących ewidencjonowania czasu pracy

Szkolenie

15.06.2022

Zasiłki z tytułu choroby i macierzyństwa – z uwzględnieniem zmian obowiązujących od stycznia 2022

Szkolenie

14.06.2022

CIT od podstaw 2022

Szkolenie

13.06.2022

Zadaniowy system czasu pracy oraz ruchomy czas pracy

Szkolenie

09.06.2022

Czy istnieje obowiązek wydawania dokumentacji płacowej pracownikom lub innym osobom upoważnionym?

Szkolenie

08.06.2022

Kontrole cen transferowych – na co zwracają uwagę organy podatkowe?

Webinar

07.06.2022

Zmiany przepisów 2022 w zakresie podlegania ubezpieczeniom, obliczania składek, oraz składania dokumentów rozliczeniowych do ZUS

Szkolenie

06.06.2022

Wdrożenie w e-faktury

Szkolenie

03.06.2022

Optymalizacja podatkowa w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Szkolenie

02.06.2022

Wartość początkowa środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych – jak je ustalać?

Szkolenie

01.06.2022

Umowa o pracę i umowy cywilnoprawne jako tytuły do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego.

Szkolenie

27.05.2022

Podatek u źródła – spory podatkowe w zakresie należności wypłacanych zagranicznym kontrahentom.

Szkolenie

25.05.2022

Rozliczenie podatkowe benefitów dla pracowników i współpracowników w podatkach dochodowych i VAT

Webinar

24.05.2022

Wypowiadanie umów o pracę – teoria wraz z przykładami

Webinar

20.05.2022

Know-how dla deweloperów – analiza bardzo ciekawych podatkowych rozstrzygnięć

Webinar

19.05.2022

Podpisywanie oraz składanie sprawozdań finansowych za 2021 wg. nowych zasad.

Webinar

17.05.2022

Przekształcenie sp. komandytowej w sp. z o.o. – wybrane zagadnienia praktyczne

Webinar

16.05.2022

Polski Ład 2.0 – omówienie najistotniejszych zmian

Webinar

13.05.2022

Spółka komandytowo-akcyjna w świetle zapowiedzi nowelizacji Polskiego Ładu – wciąż opłacalna?

Webinar

12.05.2022

Pozarolnicza działalność jako tytułu do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego.

Szkolenie

11.05.2022

Transakcje w ramach zorganizowanej części przedsiębiorstwa – VAT, CIT, PCC

Szkolenie

10.05.2022

Odpowiedzialność cywilnoprawna członków zarządu sp. z o.o.

Szkolenie

09.05.2022

Pakiet SLIM VAT 3 – tarcza antyinflacyjna, analiza obowiązującego pakietu SLIM VAT 1 i 2

Szkolenie

06.05.2022

Ryzyka związane z cenami transferowymi w estońskim CIT

Webinar

28.04.2022

Łączenie ulg podatkowych z decyzją o wsparciu

Szkolenie

26.04.2022

Nowy pracownik w firmie – jakie to obowiązki dla pracodawcy?

Webinar

22.04.2022

Stowarzyszenia i fundacje – czemu służą, jak je założyć. Ujęcie prawne

Webinar

20.04.2022

Polski Ład w składce zdrowotnej za osoby prowadzące jedną lub kilka pozarolniczych działalności

Szkolenie

14.04.2022

Ukryte zyski w estońskim CIT – przepisy a praktyka organów

Webinar

13.04.2022

Zasady prowadzenia działalności w prostej spółce akcyjnej – jakie są wady i zalety PSA.

Szkolenia

12.04.2022

Powtarzające się świadczenia niepieniężne – z czym to się je i jak to później rozliczyć?

Webinary

08.04.2022

Zatrudnienie cudzoziemca a obowiązek ubezpieczeń społecznych kontekście uproszczeń legalizacji pobytu uchodźców z Ukrainy.

Szkolenie

07.04.2022

Usługi w obrocie międzynarodowym

Szkolenie

06.04.2022

Spółka komandytowo-akcyjna – wady i zalety prowadzenia działalności w tej formie.

Szkolenie

04.04.2022

Zmiany przepisów 2022 w zakresie podlegania ubezpieczeniom i obliczania składek

Szkolenie

01.04.2022

Podatek od nieruchomości w SSE/PSI

Webinar

01.04.2022

Przedawnienie zobowiązania podatkowego

Webinar

30.03.2022

Pomoc obywatelom Ukrainy – aspekty podatkowe.

Webinar

25.03.2022

Nabycie sprawdzające i obowiązek płatności bezgotówkowych – nowe narzędzia kontroli.

Webinar

24.03.2022

e-Doręczenia – nowa forma komunikacji dla podmiotów publicznych i niepublicznych.

Szkolenie

23.03.2022

Pośrednie transakcje rajowe – jak dochować należytej staranności

Szkolenie

22.03.2022

AML od strony praktycznej – skrócone omówienie najczęściej pojawiających się wątpliwości.

Webinar

21.03.2022

Jak zacząć działalność w SSE/PSI – na co zwrócić uwagę?

Szkolenie

17.03.2022

Nowa regulacja wspierająca obywateli Ukrainy – omówienie nowej specustawy

Webinar

16.03.2022

Ukryte zyski i ukryte dywidendy – nowe ograniczenia podatkowe dla biznesu.

Webinar

15.03.2022

Dyrektywa work – life balance – postęp prac nad implementacją do prawa polskiego. Prawo pracy 2022.

Webinar

10.03.2022

E- faktura. Obowiązkowy czy dobrowolny System e-fakturowania w 2022 roku.

Szkolenie

09.03.2022

Newsy podatkowe dla przedsiębiorców strefowych: zmiany w ustawie o wsparciu nowych inwestycji, złożenie CIT-8S

Webinar

07.03.2022

Spółka z o.o. oraz spółka komandytowa – dokumentacja korporacyjna w spółce.

Szkolenie

03.03.2022

Level Up! Jak zmienić jednoosobową firmę w spółkę?

Szkolenie

01.03.2022

Wypadek przy pracy – jak prawidłowo kwalifikować dane zdarzenie i jakie kroki podjąć?

Szkolenie

28.02.2022

Faktura w 2022 r. i faktury ustrukturyzowane

Szkolenie

25.02.2022

Sygnaliści w przedsiębiorstwach –założenia projektu ustawy oraz pierwsze wrażenia i problemy przedsiębiorców przed wdrożeniem

Webinar

23.02.2022

Podatek od nieruchomości: opodatkowanie silosów i inne ważne rozstrzygnięcia

Webinar

22.02.2022

Podatek u źródła, procedura zapłaty i zwrotu oraz jak korzystać z preferencji

Szkolenie

21.02.2022

Informacje IFT-1R, IFT-2R

Webinar

18.02.2022

Raportowanie CbC oraz ORD-U

Webinar

16.02.2022

VAT – transakcje międzynarodowe

Szkolenie

15.02.2022

Rosnąca popularność spółek komandytowo-akcyjnych, a problemy z formalizmem tej formy prowadzenia działalności – aspekty prawne prowadzenia działalności w formie S.K.A.

Szkolenie

14.02.2022

Polski ład – wybrane zagadnienia: działalność SSE, podatek minimalny, estoński CIT

Szkolenie

11.02.2022

Urlopy pracownicze – kompleksowe ujęcie tematyki

Szkolenie

09.02.2022

Czy “ucieczka” przed składką zdrowotną to schemat podatkowy?

Webinar

07.02.2022

Ulga B+R w zeznaniu podatkowym za 2021

Webinar

04.02.2022

Polski Ład: regulacje dotyczące restrukturyzacji i opodatkowania usług niematerialnych

Szkolenie

01.02.2022

Faktury a obowiązek podatkowy

Szkolenie

31.01.2022

Duże zmiany w VAT od 2022 r. – Krajowy System e-faktur, Nowa struktura JPK, TAX FREE, Nowy Ład

Szkolenie

28.01.2022

Powtarzalne świadczenia niepieniężne wspólnika jako sposób na uniknięcie składki zdrowotnej

Webinar

27.01.2022

Korekty cen transferowych, kiedy można ich dokonać i w jaki sposób – studium przypadków

Szkolenie

25.01.2022

VAT- szczególne procedury na 2022 rok

Szkolenie

24.01.2022

Podatek u źródła CIT – kompleksowe omówienie, w tym zmiany w Polskim Ładzie

Szkolenie

21.01.2022

Polski Ład – kompleksowe omówienie zmian

Szkolenie

19.01.2022

Jak liczyć ulgę dla klasy średniej?

Szkolenie

18.01.2022

Estoński CIT – nowa optymalizacja dla spółek i wspólników?

Szkolenie

17.01.2022

Ulga na złe długi i wierzytelności nieściągalne w CIT

Webinar

14.01.2022

Wysokość składki zdrowotnej a forma prowadzenia biznesu

Webinar

13.01.2022

Jak zwiększyć swoje szanse na wygraną w sądzie pracy? Praktyczne znaczenie uzasadnienia dla rozstania z pracownikiem.

Webinar

12.01.2022

Bezpieczne prowadzenie księgowości w dobie Polskiego Ładu – jak zniwelować ryzyko odpowiedzialności za popełnione błędy (swoje, klienta oraz własnych pracowników)

Szkolenie

10.01.2022

Wigilia w firmie – czyli reklama i reprezentacja w kosztach podatkowych

Webinar

22.12.2021

Czy optymalizacje podatkowe są bezpieczne?

Webinar

21.12.2021

Pół roku spółki komandytowej w CIT – jak bezpiecznie rozliczać podatki spółki i wspólnika?

Szkolenie

20.12.2021

Polski Ład a zmiana formy prowadzenia biznesu – czy warto rozważyć restrukturyzację?

Szkolenie

17.12.2021

Minimalny podatek dochodowy – nowy podatek dla wszystkich podatników CIT, zasady rozliczania

Webinar

16.12.2021

Jak wypełnić formularz TPR i zmiany na 2022 r.

Szkolenie

15.12.2021

AML dla spóźnialskich 🙂 Obowiązkowe procedury w 2021 r.

Szkolenie

14.12.2021

Polski Ład – zmiany w ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych i karcie podatkowej

Szkolenie

13.12.2021

Podmioty powiązane 2021/2022 – czyli jak stosować cenę rynkową i kiedy dokumentować transakcje

Szkolenie

10.12.2021

Płatności bezgotówkowe od 2022 r.

Webinar

9.12.2021

Spółka komandytowa i komandytowo-akcyjna – jak prowadzić biznes w takiej formie – ujęcie prawne

Szkolenie

8.12.2021

IP Box – kompendium programisty – praktyczny poradnik cz. 2

Szkolenie

7.12.2021

Ceny transferowe: jakie obowiązki do końca roku ciążą na podatnikach?

Szkolenie

6.12.2021

Nowe ulgi i preferencje podatkowe PIT/CIT w Polskim Ładzie

Szkolenie

3.12.2021

Odpowiedzialność pracownicza – w jakich przypadkach pracownik może być pociągnięty do odpowiedzialności?

Webinar

2.12.2021

Sygnaliści w firmach – kto musi, a kto powinien chronić sygnalistów

Szkolenie

1.12.2021

Polski Ład i prowadzenie biznesu w formie sp. z o.o. – aspekty prawne i podatkowe

Szkolenie

30.11.2021

Podatnik w toku czynności sprawdzających i kontroli podatkowej – jak skutecznie się bronić?

Szkolenie

29.11.2021

Zmiany w podatku VAT od 2022 r

Szkolenie

26.11.2021

Estoński CIT po zmianach – kto może skorzystać i czy to się opłaca?

Szkolenie

26.11.2021

Ostatnia runda zmian do ustawy o AML – dodatkowe obowiązki biur rachunkowych od 31.10.2021

Webinar

25.11.2021

Obligacje jako sposób na sfinansowanie działalności

Webinar

24.11.2021

Polski Ład i restrukturyzacje przedsiębiorstw – kiedy i jak zmienić formę prowadzenia działalności?

Szkolenie

23.11.2021

Dylematy podatkowe blogosfery – podatki dochodowe i VAT

Webinar

22.11.2021

Polski Ład – Rewolucja w Podatkach. Kompleksowe omówienie najważniejszych zmian

Szkolenie

19.11.2021

Ceny transferowe i transakcje rajowe

Szkolenie

18.11.2021

Bezpieczne rozwiązywanie stosunku pracy – praktyczne wskazówki

Szkolenie

16.11.2021

Ukryta dywidenda, przerzucanie dochodów i podatek minimalny – czyli nowe restrykcje dla podatników CIT

Webinar

15.11.2021

Rodzicielstwo i nowe uprawnienia pracowników – wpływ dyrektywy work-life balance na Kodeks Pracy

Webinar

10.11.2021

Nowe formy kontroli podatników od 2022 r.

Szkolenie

9.11.2021

PIT i ZUS od 2022 r. – czyli ile więcej zapłacimy w 2022 r.?

Szkolenie

4.11.2021

Polski Ład i zmiany w podatku u źródła na 2022 r.

Webinar

3.11.2021

Opodatkowanie spółek holdingowych

Webinar

29.10.2021

Sygnaliści w firmach – jakie działania muszą podjąć podmioty

Szkolenie

27.10.2021

Zaliczki w podatku VAT – faktura zaliczkowa i faktura rozliczeniowa

Webinar

25.10.2021

Mobbing i dyskryminacja – jak przeciwdziałać takim zjawiskom w firmie?

Webinar

21.10.2021

Ograniczenie w rozpoznawaniu kosztów podatkowych z tytułu faktur od wspólników spółek

Webinar

20.10.2021

Obowiązek podatkowy w podatku VAT a prawidłowość, obowiązek i termin wystawienia faktury

Szkolenie

19.10.2021

Polski Ład – kompleksowe omówienie zmian

Szkolenie

14.10.2021