Poniżej znajdują się nagrania z webinarów i szkoleń. Nagrania dostępne są wyłącznie dla posiadaczy abonamentu.

Nazwa

Typ

Data

Nagranie

Zaliczki w podatku VAT – faktura zaliczkowa i faktura rozliczeniowa

Webinar

25.10.2021

Mobbing i dyskryminacja – jak przeciwdziałać takim zjawiskom w firmie?

Webinar

21.10.2021

Ograniczenie w rozpoznawaniu kosztów podatkowych z tytułu faktur od wspólników spółek

Webinar

20.10.2021

Obowiązek podatkowy w podatku VAT a prawidłowość, obowiązek i termin wystawienia faktury

Szkolenie

19.10.2021

Eksport i import towarów oraz import i eksport usług a rozliczenie podatku VAT

Szkolenie

15.10.2021

Polski Ład – kompleksowe omówienie zmian

Szkolenie

14.10.2021

Ulga B+R oraz IP Box – kompleksowe omówienie

Szkolenie

13.10.2021

Kompensaty a obowiązki związane ze Split Payment i Białą Listą

Webinar

12.10.2021