Zarządzanie biurem rachunkowym

99.00  + VAT

Kategorie: ,

Wykładowca: Barbara Gańcza

Data: 09.11.2023 godz. 10.00 - 13.00

Szkolenie prowadzone w formie warsztatowej – brak nagrania ze szkolenia.

Liczba miejsc ograniczona.

 

Cena dla klientów z abonamentem: 49zł + VAT / os. 

Cena dla Klientów bez abonamentu: 99zł + VAT / os. 

 

Cel szkolenia: usprawnienie pracy w biurze rachunkowym, koncentracja na kompetencjach miękkich tak – by zapobiegać niepotrzebnym frustracjom i wypaleniu zawodowemu.

 

Harmonogram:

MODUŁ I „ BUDOWANIE ZESPOŁU PRACOWNICZEGO”

 • co to jest zespół?
 • fazy rozwoju pracownika S1,S2,S3,S4 i ich znaczenie w budowaniu zespołu
 • hierarchia w zespole i zakres obowiązków poszczególnych pracowników
 • dlaczego etap wdrażania nowego pracownika jest kluczowy w budowaniu efektywnego zespołu?
 • fazy rozwoju zespołu i integracja pracowników

MODUŁ II „KOMPETENCJE MANAGERSKIE”

a/ organizacja czasu pracy biura rachunkowego z elementami zarządzania sobą w czasie

 • planowanie dnia jako element zarządzania ( daily planner schedule)
 • krzywa efektywności- co to takiego i w czym pomaga?
 • podział zadań wg macierzy Eisenhowera- warsztat
 • zasada Pareto a efektywność działań biura
 • deadline- czyli jak radzić sobie z terminami rozliczeń?

b/ planowanie, organizowanie, kierowanie, kontrola – czyli zarządzanie w pigułce

 • miesięczny schemat pracy w biurze rachunkowym
 • zasady funkcjonowania biura
 • rytm pracy a wprowadzanie nowych rozwiązań
 • urlop też ważny ale kiedy?
 • jak mierzyć efektywność działań poszczególnych pracowników?
 • techniki egzekwowania i dyscyplinowania
 • raportowanie działań ( auto-sprawozdanie)

Opis trenera

Barbara Gańcza

Ukończyła prawo na Uniwersytecie Wrocławskim, specjalizuje się w prawie ochrony danych osobowych. Absolwentka studiów podyplomowych z kierunków: pedagogika, przedsiębiorczość i zarządzanie zasobami ludzkimi.

Od kilku lat pracuje jako wykładowca akademicki we Wrocławskiej Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu. Uczy przedmiotów związanych z prawem ochrony danych osobowych oraz innych, rozwijających kompetencje managerskie: trening i coaching managerski oraz komunikacja interpersonalna. Współpracuje również z Dolnośląską Szkołą Wyższą (projekty z przedsiębiorczości) i Wyższą Szkołą Bankową (wystąpienia publiczne).

Jako manager ma kilkuletnie doświadczenie w zarządzaniu zespołami polskimi i międzynarodowymi. Uczestniczyła w wielu edukacyjnych projektach zagranicznych (Hiszpania, Portugalia, Nigeria) gdzie wspierała przedsiębiorczość indywidualną uczestników i koordynowała budowanie zespołów.

Stosuje metody coachingowe w rozwiązywaniu problemów i wspieraniu potencjału indywidualnego swoich klientów. Jest właścicielką firmy szkoleniowej, realizuje zlecenia dla firm, administracji publicznej i klientów indywidualnych. Promuje etykę w życiu zawodowym i osobistym.