Trudny klient – jak z nim pracować i rozmawiać?

99.00  + VAT

Kategorie: ,

Wykładowca: Barbara Gańcza

Data: 15.12.2023 godz. 10.00 - 13.00

Szkolenie prowadzone w formie warsztatowej – brak nagrania ze szkolenia.

Liczba miejsc ograniczona.

Cena dla klientów z abonamentem: 49zł + VAT / os. 

Cena dla Klientów bez abonamentu: 99zł + VAT / os. 

 

Cel szkolenia: poznanie wartości przedstawicieli różnych pokoleń ( BB, X,Y, Z) i nabycie umiejętności dobierania odpowiednich komunikatów tak, by stworzyć relacje między pracownikami bazujące na wzajemnym porozumieniu i transferze wiedzy.

Harmonogram szkolenia:
1.Psychologiczne aspekty relacji z trudnym/roszczeniowym klientem.

 • Zasada SUPER (skuteczność, upewnianie, postawa, empatia, reakcja) jako główna zasada obsługi klienta.
 • analiza przyczyn stworzenia sytuacji trudnej- matryca ( przyczyna-skutek)

2. Typologia klienta wymagającego i typologia klienta trudnego.

 • klient agresywny
 • klient niezdecydowany
 • klient bierny
 • klient konfliktowy
 • klient roszczeniowy

3. Podstawowe kody komunikacyjne wg T.Hartmanna -czyli jak rozmawiać z poszczególnymi typami ludzi.

4. Profesjonalne techniki komunikacji w relacji z trudnym klientem.

 • rola komunikacji niewerbalnej- warsztat
 • pytania zamknięte i otwarte- ich znaczenie w relacji z trudnym klientem
 • „gdybanie” jako technika rozwiązania konfliktu

5 Analiza błędów i barier w komunikacji i doskonalenie właściwej postawy w obsłudze trudnego klienta.

 • kluczowe błędy w rozmowie z klientem trudnym
 • metody eliminacji barier w komunikacji

6. Narzędzia wspomagające aktywne słuchanie- parafrazowanie, precyzowanie, informacja zwrotna.

7.Podsumowanie

 

Opis trenera

Barbara Gańcza

Ukończyła prawo na Uniwersytecie Wrocławskim, specjalizuje się w prawie ochrony danych osobowych. Absolwentka studiów podyplomowych z kierunków: pedagogika, przedsiębiorczość i zarządzanie zasobami ludzkimi.

Od kilku lat pracuje jako wykładowca akademicki we Wrocławskiej Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu. Uczy przedmiotów związanych z prawem ochrony danych osobowych oraz innych, rozwijających kompetencje managerskie: trening i coaching managerski oraz komunikacja interpersonalna. Współpracuje również z Dolnośląską Szkołą Wyższą (projekty z przedsiębiorczości) i Wyższą Szkołą Bankową (wystąpienia publiczne).

Jako manager ma kilkuletnie doświadczenie w zarządzaniu zespołami polskimi i międzynarodowymi. Uczestniczyła w wielu edukacyjnych projektach zagranicznych (Hiszpania, Portugalia, Nigeria) gdzie wspierała przedsiębiorczość indywidualną uczestników i koordynowała budowanie zespołów.

Stosuje metody coachingowe w rozwiązywaniu problemów i wspieraniu potencjału indywidualnego swoich klientów. Jest właścicielką firmy szkoleniowej, realizuje zlecenia dla firm, administracji publicznej i klientów indywidualnych. Promuje etykę w życiu zawodowym i osobistym.