Back

Rozwiązywanie konfliktów

199.00  + VAT

Na szkoleniu w sposób warsztatowy omówimy rodzaje konfliktów, oraz jak je rozwiązywać i czerpać z nich wiedzę.

Kategorie: ,

Wykładowca: Barbara Gańcza

Data: 27.06.2024 godz. 10:00-13:00

Na szkoleniu zostanie omówiony konflikt- sytuacja, która zdarza się nie tylko w życiu zawodowym. Zostanie omówiony styl konfliktów, sposoby eskalacji, ale również w formie warsztatowej, trener pokaże jak rozwiązywać konflikty oraz generować pozytywne z nich skutki.

Loading

Harmonogram

- geneza i rodzaje konfliktów – koło wg J. Moora
- etapy konfliktu – jak je diagnozować?
- kryzysy wg Greinera jako prawdopodobne źródła konfliktów
- jaki mam styl reakcji na konflikt ? – test Thomasa – Killmana
- nakładanie się konfliktów, eskalacja oczekiwań
- konstruktywne sposoby rozwiązania konfliktów (praca z case study)
- jak zapobiegać powstawaniu konfliktów w moim zespole?- praktyczne wskazówki
- pozytywne i negatywne skutki konfliktów w pracy
- Model GROW jako narzędzie do rozwiązywania konfliktów i niwelowania oporu
- jakie pytania zadawać by strony konfliktu wypracowały rozwiązanie

Opis trenera

Barbara Gańcza
Certyfikowany trener II stopnia, z ponad 20-letnim doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń i warsztatów dla różnych grup docelowych. Ukończyła prawo na Uniwersytecie Wrocławskim.
Absolwentka studiów podyplomowych z kierunków: pedagogika, przedsiębiorczość i zarządzanie zasobami ludzkimi. Od kilku lat wykładowca akademicki we Wrocławskiej Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu.
Wykładowca przedmiotów rozwijających kompetencje managerskie: trening i coaching managerski oraz komunikacja interpersonalna, prezentacje biznesowe. Współpracuje z Dolnośląską Szkołą Wyższą i Wyższą Szkołą Bankową jako jeden z prowadzących studia podyplomowe z „ Przywództwa i wystąpień publicznych”. Autorka skryptów: „Zdalne zarządzanie zespołem rozproszonym” oraz „Akademia Managera”. Twórca i koordynator „Pracowni biznesowej” w ramach projektu dla start-up’ów „Kreator Innowacyjności”.
Manager praktyk z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu zespołami polskimi i międzynarodowymi. Uczestniczyła w wielu projektach zagranicznych (Hiszpania, Portugalia, Nigeria) gdzie koordynowała budowanie zespołów i wspierała kompetencje przywódcze liderów.

Korzysta z innowacyjnych gier managerskich i narzędzi coachingowych by rozwijać indywidualny potencjał kadr kierowniczych. W realizacji warsztatów kładzie nacisk na podejście praktyczne.
Stosuje metody coachingowe (m.in. Action Learning) w rozwiązywaniu problemów w zespołach. Właścicielka firmy szkoleniowej, realizująca zlecenia dla firm, administracji publicznej i klientów indywidualnych. Promuje etykę w życiu osobistym i zawodowym.