Back

Podatek źródłowy (WHT)

49.00  + VAT

Kategorie: , , ,

Wykładowca: Marcin Otręba

Data: 20.05.2024 godz. 15:00-15:45

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest kompleksowe przedstawienie i analiza mechanizmów funkcjonowania podatku źródłowego (WHT) w Polsce, w tym omówienie jego obowiązujących stawek, przepisów, oraz zmian wprowadzonych od 2024 roku. Uczestnicy zdobędą wiedzę niezbędną do prawidłowego stosowania tego podatku w praktyce gospodarczej, zrozumieją jego mechanizmy i nauczą się, jak efektywnie zarządzać obowiązkami podatkowymi związanymi z WHT.

Dla kogo jest szkolenie

Szkolenie skierowane jest do dyrektorów finansowych, księgowych, doradców podatkowych, a także prawników specjalizujących się w prawie podatkowym. Jest również przydatne dla osób zarządzających finansami w międzynarodowych korporacjach, które dokonują wypłat dochodów podlegających podatkowi źródłowemu.

To szkolenie jest dla Ciebie, jeśli:

  • Chcesz zrozumieć, jak prawidłowo stosować podatek źródłowy w swojej działalności.
  • Potrzebujesz wiedzy na temat najnowszych zmian w przepisach dotyczących WHT.
  • Interesujesz się międzynarodowymi aspektami opodatkowania i chcesz minimalizować ryzyko podatkowe swojej firmy.
  • Dążysz do optymalizacji podatkowej przy jednoczesnym zachowaniu zgodności z prawem.

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu

Uczestnictwo w szkoleniu pozwoli zdobyć szczegółową wiedzę o podatku źródłowym, w tym o aktualnych wymaganiach i obowiązkach podatkowych. Poznanie praktycznych aspektów stosowania podatku, w tym mechanizmu “pay & refund”, umożliwi uczestnikom optymalizację podatkową i zapewni bezpieczeństwo prawne w transakcjach międzynarodowych. Dodatkowo, aktualne tendencje w orzecznictwie pomogą przewidzieć przyszłe kierunki zmian w przepisach.

Jak możemy pomóc po szkoleniu 

Po szkoleniu oferujemy wsparcie z ramienia Kancelarii Staniek&Partners, które pomagają w dalszym zarządzaniu obowiązkami podatkowymi związanymi z WHT:

  • Doradztwo podatkowe: Pomagamy w interpretacji przepisów oraz w zastosowaniu najlepszych praktyk związanych z podatkiem źródłowym.
  • Optymalizacja podatkowa: Oferujemy wsparcie w identyfikacji możliwości optymalizacji podatkowej w kontekście międzynarodowych transakcji finansowych.
  • Reprezentacja przed organami skarbowymi: Zapewniamy wsparcie prawne w przypadku ewentualnych sporów lub kontroli podatkowych.
  • Wsparcie w przygotowaniu dokumentacji: Pomagamy w przygotowaniu odpowiedniej dokumentacji, która jest niezbędna do prawidł

Loading

Harmonogram

• Czym dokładnie jest podatek u źródła?
• Kogo dotyczy obowiązek opodatkowania podatkiem u źródła?
• Jakie są stawki podatku u źródła?
• W jakich sytuacjach stosuje się podatek u źródła?
• Jakie są aktualne przepisy dotyczące podatku u źródła

Opis trenera

Marcin Otręba

Prawnik, ekspert podatkowy w Kancelarii Staniek & Partners Law For Industry.

Doradca podatkowy, specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkami pośrednimi, bezpośrednimi, kontrolą skarbową jak również postępowaniami podatkowymi prowadzonymi przez organy Krajowej Administracji Skarbowej. Posiada wieloletnią praktykę w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego.

Wieloletni pracownik Izby Skarbowej we Wrocławiu. Trener Ministerstwa Finansów oraz Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów w zakresie podatków. Doświadczenie zawodowe zdobywał na stanowiskach kierowniczych w międzynarodowych firmach z SSE, zajmując się rozwiązywaniem problemów podatkowych.

Od 2010 roku związany jest z Uniwersytetem WSB Merito we Wrocławiu, na którym prowadzi zajęcia z zakresu prawa podatkowego. Kierownik studiów podyplomowych – Doradca podatkowy. Doktorant na Wydziale Finansów i Zarządzania kierunek Finanse i rachunkowość.