Back

Obsługa Klienta trudnego

199.00  + VAT

Kategorie: , ,

Wykładowca: w trakcie ustalania

Data: 09.12.2024 godz. 10:00-13:00

Zdobędziesz kompleksowe podejście do skutecznej komunikacji i obsługi klientów w trudnych sytuacjach. Uczestnicy poznają psychologiczne aspekty relacji z klientami wymagającymi oraz zasady obsługi klienta, z naciskiem na zasadę SUPER. Analizują typologie klientów trudnych i techniki komunikacyjne dostosowane do różnych typów zachowań. Warsztat obejmuje profesjonalne techniki komunikacji, w tym komunikację niewerbalną i zadawanie pytań, a także technikę „gdybania” jako sposób rozwiązania konfliktów. Poprzez analizę błędów i barier w komunikacji, uczestnicy doskonalą swoje umiejętności obsługi klienta trudnego i eliminują bariery w komunikacji, korzystając z narzędzi wspierających aktywne słuchanie.

Loading

Harmonogram

1.Psychologiczne aspekty relacji z trudnym/roszczeniowym klientem.
-zasada SUPER jako główna zasada obsługi klienta
-analiza przyczyn stworzenia sytuacji trudnej- matryca

2. Typologia klienta wymagającego i typologia klienta trudnego.
-klient agresywny
-klient niezdecydowany
-klient bierny
-klient konfliktowy
-klient roszczeniowy

3. Podstawowe kody komunikacyjne wg T.Hartmanna -czyli jak rozmawiać z poszczególnymi typami ludzi.

4. Profesjonalne techniki komunikacji w relacji z trudnym klientem.
-rola komunikacji niewerbalnej- warsztat
-pytania zamknięte i otwarte- ich znaczenie w relacji z trudnym klientem
-„gdybanie” jako technika rozwiązania konfliktu

5 Analiza błędów i barier w komunikacji i doskonalenie właściwej postawy w obsłudze trudnego klienta.
-kluczowe błędy w rozmowie z klientem trudnym
-metody eliminacji barier w komunikacji

6. Narzędzia wspomagające aktywne słuchanie- parafrazowanie, precyzowanie, informacja zwrotna.

Opis trenera

w trakcie ustalania