Back

Prawo pracy 2023 – pracodawca w nowej rzeczywistości

89.00  + VAT

Zapraszamy na szkolenie, którego celem jest zarówno merytoryczne przybliżenie tegorocznej obszernej nowelizacji Kodeksu pracy, jak i wzajemna wymiana doświadczeń z nią związanych. Podczas spotkania chcielibyśmy umożliwić Państwu zdobycie wiedzy „od podstaw”,
jak i rozwiać ewentualne wątpliwości na gruncie już posiadanych informacji.

 

Najniższa cena szkolenia w ciągu ostatnich 30 dni: 199zł + vat

Kategoria:

Wykładowca: Izabela Więsyk-Dziura, Jagoda Komarzyniec-Smutek oraz Wojciech Frankiewicz

Data: 29.09.2023 godz. 10:00-13:00

W trakcie szkolenia przewidujemy poruszenie zagadnień m.in. takich jak:

 1. Zmiany spowodowane wdrożeniem do polskiego porządku prawnego dyrektyw UE – dyrektywy work-life balance i o przejrzystych i przewidywalnych warunkach zatrudnienia
 • uprawnienia dla pracowników-rodziców: urlop ojcowski, urlop rodzicielski, urlop w razie przyjęcia dziecka na wychowanie, elastyczna organizacja pracy, zatrudnianie w godzinach nadliczbowych itd. wraz z zasadami wnioskowania
 • dwa dodatkowe zwolnienia od pracy: urlop opiekuńczy, zwolnienie z powodu działania siły wyższej
 • ochrona przed rozwiązaniem umowy o pracę, warunki dopuszczenia do pracy po powrocie po nieobecności związanej z rodzicielstwem
 • możliwość ubiegania się raz do roku o bardziej stabilne warunki zatrudnienia,
 • zmiany w treści umowy o pracę i informacji o warunkach zatrudnienia
 • zmiany w umowie o pracę na okres próbny
 • zrównanie umowy na czas określony z tą na czas nieokreślony pod względem obowiązków pracodawcy związanych z ich wypowiadaniem
 • stosowanie przepisów przejściowych
 1. Kontrola pracowników pod kątem trzeźwości lub na obecność substancji działających podobnie do alkoholu
 • dlaczego wprowadzenie tych kwestii do KP jest takie ważne z punktu widzenia pracodawcy?
 • przesłanki i forma wprowadzenia
 • obowiązki pracodawcy w zależności od wyniku kontroli przeprowadzonej u pracownika
 • sytuacje, w których pracodawca sam może przeprowadzić badanie, a przypadki gdy konieczna jest obecność odpowiednich organów powołanych do ochrony porządku publicznego
 • obowiązki sprawozdawcze i dokumentacyjne
 1. Praca zdalna
 • czym jest praca zdalna?
 • sposoby wprowadzenia pracy zdalnej w zakładzie pracy
 • kiedy pracodawca może jednostronnie polecić wykonywanie pracy zdalnej, a kiedy wymaga to konsensusu obu stron?
 • kiedy pracodawca co do zasady powinien uwzględnić wniosek pracownika o pracę zdalną?
 • jakie kwestie strony muszą uregulować w kontekście zasad wykonywania pracy zdalnej?
 • ryczałt a ekwiwalent – kiedy i na jakich zasadach?
 • wyposażenie stanowiska pracy dla pracownika zdalnego
 • czy z pracy zdalnej można zrezygnować?
 • zasady komunikacji z pracownikiem zdalnym – czy nadmierna swoboda/kontrola to dobry pomysł? Jak utrzymać więź pracownika zdalnego z organizacją i dlaczego takie ważne?
 • kontrola miejsca pracy pracownika zdalnego, w tym BHP
 • praca zdalna okazjonalna
 • kwestie podatkowe, ZUS-owskie i wątpliwości w razie pracy zdalnej wykonywanej z zagranicy
 1. Sesja Q&A + czas dla uczestników na podzielenie się swoimi spostrzeżeniami/wątpliwościami

Opis trenera

Izabela Więsyk-Dziura

Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Stypendystka Prezesa Rady Ministrów oraz Rektora Uniwersytetu Łódzkiego.
Doświadczenie zawodowe zdobywała w warszawskich kancelariach prawnych zajmujących się świadczeniem kompleksowych usług na rzecz przedsiębiorców w zakresie prawa cywilnego, prawa pracy oraz prawa imigracyjnego.

Specjalizuje się w zakresie prawa pracy, obejmującego obsługę prawną pracodawców, zarówno w zakresie indywidualnego, jak i zbiorowego prawa pracy. Doradza pracodawcom w bieżących sprawach z zakresu szeroko pojętego prawa HR oraz tworzy wewnątrzzakładowe akty prawa pracy, w tym regulaminy pracy i wynagradzania. Posiada doświadczenie w reprezentowaniu stron w procesach z zakresu prawa pracy oraz w zakresie legalizacji pobytu i zatrudnienia cudzoziemców w Polsce.
Prywatnie miłośniczka holistycznego podejścia do zdrowia, gry w tenisa oraz szczęśliwa właścicielka spaniela Kazika.


Jagoda Komarzyniec-Smutek

Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, aplikantka radcowska przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu. Doświadczenie zdobywała pracując zarówno w kancelarii radców prawnych, jak i finansowej korporacji.

W codziennej praktyce szczególnie bliskie jest jej prawo handlowe, gospodarcze oraz prawo pracy. W tym ostatnim obszarze również aktywnie szkoli w ramach Akademii Podatków i Prawa. Biegle posługuje się językiem angielskim i nieobce są jej kontakty z klientami zagranicznymi.
Prywatnie entuzjastka tańca klasycznego, przez wiele lat stała bywalczyni baletowej sali ćwiczeń. Dzisiaj natomiast systematycznie ćwiczy jogę. Ceni sobie podróże i ciekawą kinematografię.


Wojciech Frankiewicz

Absolwent Uniwersytetu Opolskiego na kierunkach Prawo oraz Filologia Angielska. Uczestnik stypendium konfucjańskiego, w ramach którego ukończył na Politechnice Pekińskiej kurs języka i literatury chińskiej.
Posiada wszechstronną praktykę prawniczą, w trakcie której realizował projekty dla dużych i średnich przedsiębiorców (w tym z kapitałem zagranicznym), prowadzących działalność m.in. w branżach: spożywczej, telekomunikacyjnej, automotive, okuć budowlanych.
Łączy szerokie kompetencje w obszarach prawa gospodarczego (kompleksowa obsługa korporacyjna przedsiębiorców, prawo kontraktowe), prawa cywilnego oraz prawa pracy. Specjalista prawa nowych technologii.

W ramach bieżącej obsługi przedsiębiorców przygotowuje i negocjuje kompleksowe umowy, obejmujące m.in. kontrakty na stworzenie / wdrożenie określonych rozwiązań informatycznych (przy wykorzystaniu zwinnych oraz waterfallowych metodyk zarządzania projektami IT). Opracowuje także porozumienia dotyczące dalszego rozwoju oprogramowania oraz jego utrzymania, a także doradza przedsiębiorcom w trakcie realizacji tych umów. Uczestniczył w tworzeniu oprogramowania legaltech.

Specjalizuje się w zakresie szeroko rozumianej obsługi korporacyjnej – opracowuje założenia i przeprowadza projekty restrukturyzacyjne (połączenia, przekształcenia przedsiębiorstw) oraz uczestniczy w procesach związanych ze zmianą struktury właścicielskiej podmiotów (w tym wchodzących w skład rozbudowanych, międzynarodowych grup kapitałowych). Uczestnik procesów due diligence oraz projektów mających na celu nabycie / zbycie przedsiębiorstwa.

Wojciech kompleksowo doradza działom HR (nawiązanie/rozwiązanie zatrudnienia, przygotowanie regulacji i polityk wewnątrzzakładowych, opiniowanie umów z APT i też podmiotami świadczącymi usługi związane z HR, np. kadrowo-płacowe, rekrutacyjne, benefitowe itp.). Przeprowadził szereg projektów związanych z ochroną danych osobowych (implementacja oraz kontrola prawidłowości wdrożenia RODO) oraz realizuje projekty mające na celu pozyskiwanie wsparcia w ramach tarczy antykryzysowej. Doradza w języku angielskim, z łatwością odnajduje się w relacjach z podmiotami z chińskim kapitałem.
Miłośnik aktywnego spędzania wolnego czasu.