Back

Ewidencja czasu pracy – praktyczne sposoby prowadzenia dokumentów dotyczących ewidencjonowania czasu pracy

79.00  + VAT

Kategoria:

Wykładowca: Mariola Niełacna

Data: 15.06.2022 godz. 12.00 - 15.00

Rozporządzenie dotyczące dokumentacji pracowniczej, które obowiązuje od 01 stycznia 2019r. wprowadza zmiany w zakresie sposobu prowadzenia i przechowywania dokumentacji m.in. dokumentów dotyczących ewidencjonowania czasu pracy.
Dokumentację taką należy tworzyć oddzielnie dla każdego pracownika i zawierać musi wiele nowych elementów oraz niezbędnych załączników jak np. wnioski czy zgody pracownika. Do nowych wymogów należy dostosować wygląd podstawowego dokumentu z tego obszaru, czyli ewidencję czasu pracy.
Celem szkolenia jest omówienie problematyki związanej z prawidłowym prowadzeniem dokumentów dotyczących ewidencjonowania czasu pracy m.in. druku ewidencji czasu pracy. Przedstawimy zakres tej dokumentacji i omówimy często zgłaszane problemy, m.in.: umiejętność zawierania w ewidencji godzin rozpoczęcia i zakończenia pracy, miejsce gromadzenia załączników i ich dalsze przechowywanie, sposób prowadzenia dokumentacji indywidualnie dla każdego pracownika.

Plan szkolenia

1. Dokumentacja w sprawach związanych ze stosunkiem pracy obowiązkiem pracodawcy.

2. Co wchodzi w skład dokumentów dotyczących ewidencjonowania czasu pracy?

3. Niezbędne elementy ewidencji czasu pracy – druk ewidencji.

4. Dlaczego dokumenty dotyczące czasu pracy muszą być gromadzone indywidualnie dla każdego pracownika i co muszą obejmować?

5. Kto odpowiada za ewidencję czasu pracy w zakładzie?

6. W jakim terminie powinna być uzupełniana ewidencja? Czy można dokonywać korekty i poprawek?

7. Grafiki, rozkłady czasu pracy i harmonogramy w ewidencjonowaniu czasu pracy.

8. Listy obecności i ich rola w dokumentacji dotyczącej czasu pracy.

9. Lista obecności oraz elektroniczna ewidencja wejścia i wyjścia z zakładu pracy.

10. Czy program do prowadzenia ewidencji to elektroniczna ewidencja czasu pracy?

11. Czy wyjścia prywatne, szkolenia BHP czy podróż służbowa powinna być oznaczona w ewidencji?

12. Wnioski pracowników związane z systemem czasu pracy w dokumentacji.

13. Wnioskowanie o wolne celem opieki nad dzieckiem na podst. art.188 kp.

14. Skutki braku ewidencji czasu pracy.

15. Pozostałe dokumenty pracownika przechowywane poza dokumentacją w sprawach związanych ze stosunkiem pracy powiązane z czasem pracy.

16. Czy dla pewnej grupy pracowników, obowiązek przechowywania dokumentacji związanej z czasem pracy wynosi 50 lat?

17. Na czym polega obowiązek przechowywania dokumentów z zakresu czasu pracy przez 10 lat, jakie dokumenty obejmuje i z czego wynika?

18. Przez jaki czas pracodawca ma obowiązek przechowywać ewidencję czasu pracy, harmonogram czasu pracy i listę obecności lub inny dokument potwierdzający przybycie pracownika do pracy?