Back

Zadaniowy system czasu pracy oraz ruchomy czas pracy

59.00  + VAT

Kategoria:

Wykładowca: Jagoda Komarzyniec - Smutek

Data: 09.06.2022 godz. 10.00-12.00

W ostatnich latach, co jeszcze przyspieszyła pandemia COVID-19, obserwujemy rosnąca popularność zadaniowego systemu czasu pracy, a także ruchomego czasu pracy. Pracodawcy, o ile pozwala na to charakter powierzonej pracownikowi pracy, coraz chętniej decydują się na takie rozwiązania, co spotyka się także z aprobatą pracowników. Dlatego zapraszamy Państwa na szkolenie podczas którego przybliżymy te systemy czasu pracy. W trakcie spotkanie omówione zostaną m.in. poniższe kwestie:

System zadaniowego czasu pracy

  1. Wprowadzanie zadaniowego systemu czasu pracy – kiedy jest to możliwe i jak to przeprowadzić?

– jakie przesłanki muszą być spełnione aby wprowadzić ten system?

– konieczność uwzględniania norm wynikających z podstawowego systemu czasu pracy.

– na jakiej podstawie można taki system wprowadzić w zakładzie pracy?

  1. Dokumentacja pracownika pracującego w zadaniowym systemie czasu pracy – ewidencje, listy obecności itd.
  2. Godziny rozpoczynania i kończenia wykonywania pracy.

– czy i w tym systemie pojawiają się nadgodziny?

– planowanie pracy pracownikowi zatrudnionemu w tym systemie.

  1. Zadaniowy system czasu pracy a praca zdalna – na co zwracać uwagę?
  2. Czy zadaniowy system czasu pracy można „łączyć” z innym systemem?
  3. Komunikacja na linii pracodawca – pracownik pracujący w zadaniowym systemie czasu pracy.

Ruchomy czas pracy

  1. Zasady stosowania i wprowadzania w zakładzie pracy
  2. Co powinna zawierać dokumentacja pracownicza?
  3. Dopuszczalność łączenia z innymi systemami czasu pracy
  4. Ruchomy czas pracy a prawo do odpoczynku.