Back

Czy istnieje obowiązek wydawania dokumentacji płacowej pracownikom lub innym osobom upoważnionym?

79.00  + VAT

Kategoria:

Wykładowca: Mariola Niełacna

Data: 08.06.2022 godz. 10:00-13:00

Pytanie o podstawę do wydania pracownikowi lub innej osobie upoważnionej list płac czy innej dokumentacji na podstawie której naliczono wynagrodzenie powraca bardzo często. Pada zarówno od księgowych jak i obsługi kadrowej. Wątpliwości narastają jeszcze bardziej, gdy osoba zainteresowana zaczyna powoływać się na RODO.

Okazuje się, że temat jest prosty i nie wymaga powoływania zbyt wielu podstaw prawnych. Wystarczy poznać mechanizmy działania opisane w rozporządzeniu, by adekwatnie do żądań osoby zainteresowanej spełnić jej żądanie – oczywiście z zachowaniem terminów i procedur określonych w przepisach.

Od 1 stycznia 2019 obowiązują przepisy, które dokładnie precyzują: jakie dokumenty, komu, w jakiej formie i w jakim terminie wydaje pracodawca.

Szkolenie stanowi instrukcję postępowania, zarówno dla służb kadrowo – płacowych jak i innych, gromadzących dokumentację pracowniczą. Pozwoli opracować schematy działania w firmie i uchroni przed konsekwencją jaką jest kontrola PIP.

Plan szkolenia

 1. Definicja kodeksowa udostępniania, na żądanie pracownika do wglądu dokumentów, na których podstawie zostało obliczone jego wynagrodzenie.
 2. Czy udostępnianie jest tożsame z wydawaniem kopii ?
 3. Osoby upoważnione do odbioru i wglądu do dokumentacji.
 4. Karty i listy wypłaconego wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń związanych z pracą wydawane na wniosek.
 5. Zakres dokumentacji pracowniczej o jaką może wystąpić pracownik.
 6. Wniosek jako forma składania żądania.
 7. Wniosek wysłany drogą mailową, za pomocą operatora pocztowego czy dostarczony osobiście – weryfikacja uprawnień.
 8. Propozycje gotowych druków i ich formy.
 9. Przechowywanie wniosków odpowiednio w części B lub C akt osobowych.
 10. Termin na wydanie dokumentacji.
 11. Forma wydawanej kopii w przypadku prowadzenia dokumentacji płacowej w formie elektronicznej.
 12. Wymogi formalne dla wydawanej kopii dokumentacji.
 13. Osoby upoważnione przez pracodawcę do wydawania dokumentacji pracowniczej.
 14. Odbiór dokumentacji – potwierdzenia odbioru.