Podatek na przełomie roku

79.00  + VAT

Kategoria:

Wykładowca: Marcin Otręba

Data: 09.01.2023 godz. 09:00 - 14:00

Podatek VAT na przełomie 2022/2023

 1. Darowizny i nieodpłatne świadczenia w okresie świątecznym – skutki w podatku VAT
 • pojęcie „przekazania” i „zużycia” na potrzeby osobiste,
 • próbki,
 • towary niskiej wartości,
 • bony jednego i różnego przeznaczenia,
 1. Zasady powstawania obowiązku podatkowego na przełomie okresów.
 • ogólna zasada powstawania obowiązku podatkowego,
 • znaczenie warunków INCOTERMS dla obowiązku podatkowego,
 • brak odbioru towaru a obowiązek podatkowy,
 • termin wystawienia faktury a moment powstania obowiązku podatkowego,
 • brak faktury a obowiązek podatkowy,
 • obowiązek podatkowy przy zaliczkach – wpłaty nie objęte obowiązkiem podatkowym,
 • wystawienie faktury a obowiązek podatkowy,
 • otrzymanie zaliczki i jej wpływ na obowiązek podatkowy,
 • obowiązek podatkowy przy usługach budowlanych, drukowania książek oraz przy sprzedaży książek.
 1. Faktury i faktury korygujące na przełomie 2022/2023, w którym okresie ją rozliczyć ?
  • zasady rozliczania krajowych faktur korygujących u wystawcy i nabywcy,
  • zasady rozliczania faktur korygujących w transakcjach międzynarodowych
  • zasady odliczania i korygowania odliczeń podatku naliczonego.
 2. Ulga na złe długi po nowelizacji przepisów Czy każdą należność obejmuje ulga w VAT ?
  • zasady i warunki korekty podstawy opodatkowania i podatku należnego przez wierzyciela
   • gdy dłużnik w momencie zakupu był podatnikiem VAT czynnym
   • gdy dłużnik w momencie zakupu nie był podatnikiem VAT czynnym
   • terminy zastosowania ulgi na złe długi
  • obowiązki dokonania korekty podatku naliczonego przez dłużnika
  • nowe obowiązki w JPK_VAT wynikające z zastosowania ulgi na złe długi
 3. Kasy fiskalne – obowiązek stosowania i zwolnienia obowiązujące w 2022/2023.
  • obowiązek posiadania instrumentów finansowych do rozliczeń bezgotówkowych
  • kasy online i terminale płatnicze – obowiązek synchronizacji
  • zmiany w zakresie zwolnień z kas fiskalnych
  • harmonogram wdrażania kas online
  • e-paragony
  • nabycie sprawdzające – nowa procedura kontroli rzetelności ewidencjonowania obrotu za pomocą kas fiskalnych
 4. Najważniejsze zmiany w procedurach, KKS i innych ustawach ważne dla podatników
  • nabycie sprawdzające
  • zmiany w zakresie odpowiedzialności karnej skarbowej i czynnego żalu
  • księgi podatkowe i rachunkowe przesyłane w trybie JPK bez wezwania do organów podatkowych
 5. E-faktura i Krajowy System elektronicznego Fakturowania (KSeF) kiedy stanie się obowiązkowa ?
  • co to jest ustrukturyzowana faktura i czym się różni od faktury elektronicznej
  • fakultatywna opcja stosowania faktur ustrukturyzowanych od 1.01.2022r
  • jak będziemy wysyłać faktury ustrukturyzowane?
  • elementy obligatoryjne i fakultatywne faktur ustrukturyzowanych
  • nadawanie uprawnień do korzystania z KSeF
  • korzyści ze stosowania e-faktur.
 6. SLIM VAT3 – zbliżające się zmiany w podatku VAT:
 • zmiany w fakturowaniu,
 • zwiększenie limitu statusu małego podatnika,
 • zmiany w transakcjach transgranicznych dotyczących towarów,
 • możliwość odliczenia VAT wobec braku faktury przy WNT,
 • zmiany w stosowaniu kursów przeliczeniowych,
 • zmiany w obliczaniu VAT strukturą sprzedaży,
 • zmiany w zakresie sankcji VAT,
 • zmiany dotyczące możliwości przechowywania dokumentów z kas rejestrujących wyłącznie w formie elektronicznej (dot. wyłącznie kas online),
 • zmiany w prawie bankowych w zakresie transakcji objętych mechanizmem podzielonej płatności i dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunku VAT.

 

 1. Wybrane orzecznictwo TSUE, NSA, WSA oraz interpretacji KIS