Back

Podatek na przełomie roku

79.00  + VAT

Kategoria:

Wykładowca: Marcin Otręba

Data: 09.01.2023 godz. 09:00 - 14:00

Podatek VAT na przełomie 2022/2023

  1. Darowizny i nieodpłatne świadczenia w okresie świątecznym – skutki w podatku VAT
  • pojęcie „przekazania” i „zużycia” na potrzeby osobiste,
  • próbki,
  • towary niskiej wartości,
  • bony jednego i różnego przeznaczenia,
  1. Zasady powstawania obowiązku podatkowego na przełomie okresów.
  • ogólna zasada powstawania obowiązku podatkowego,
  • znaczenie warunków INCOTERMS dla obowiązku podatkowego,
  • brak odbioru towaru a obowiązek podatkowy,
  • termin wystawienia faktury a moment powstania obowiązku podatkowego,
  • brak faktury a obowiązek podatkowy,
  • obowiązek podatkowy przy zaliczkach – wpłaty nie objęte obowiązkiem podatkowym,
  • wystawienie faktury a obowiązek podatkowy,
  • otrzymanie zaliczki i jej wpływ na obowiązek podatkowy,
  • obowiązek podatkowy przy usługach budowlanych, drukowania książek oraz przy sprzedaży książek.
  1. Faktury i faktury korygujące na przełomie 2022/2023, w którym okresie ją rozliczyć ?
    • zasady rozliczania krajowych faktur korygujących u wystawcy i nabywcy,
    • zasady rozliczania faktur korygujących w transakcjach międzynarodowych
    • zasady odliczania i korygowania odliczeń podatku naliczonego.
  2. Ulga na złe długi po nowelizacji przepisów Czy każdą należność obejmuje ulga w VAT ?
    • zasady i warunki korekty podstawy opodatkowania i podatku należnego przez wierzyciela
      • gdy dłużnik w momencie zakupu był podatnikiem VAT czynnym
      • gdy dłużnik w momencie zakupu nie był podatnikiem VAT czynnym
      • terminy zastosowania ulgi na złe długi
    • obowiązki dokonania korekty podatku naliczonego przez dłużnika
    • nowe obowiązki w JPK_VAT wynikające z zastosowania ulgi na złe długi
  3. Kasy fiskalne – obowiązek stosowania i zwolnienia obowiązujące w 2022/2023.
    • obowiązek posiadania instrumentów finansowych do rozliczeń bezgotówkowych
    • kasy online i terminale płatnicze – obowiązek synchronizacji
    • zmiany w zakresie zwolnień z kas fiskalnych
    • harmonogram wdrażania kas online
    • e-paragony
    • nabycie sprawdzające – nowa procedura kontroli rzetelności ewidencjonowania obrotu za pomocą kas fiskalnych
  4. Najważniejsze zmiany w procedurach, KKS i innych ustawach ważne dla podatników
    • nabycie sprawdzające
    • zmiany w zakresie odpowiedzialności karnej skarbowej i czynnego żalu
    • księgi podatkowe i rachunkowe przesyłane w trybie JPK bez wezwania do organów podatkowych
  5. E-faktura i Krajowy System elektronicznego Fakturowania (KSeF) kiedy stanie się obowiązkowa ?
    • co to jest ustrukturyzowana faktura i czym się różni od faktury elektronicznej
    • fakultatywna opcja stosowania faktur ustrukturyzowanych od 1.01.2022r
    • jak będziemy wysyłać faktury ustrukturyzowane?
    • elementy obligatoryjne i fakultatywne faktur ustrukturyzowanych
    • nadawanie uprawnień do korzystania z KSeF
    • korzyści ze stosowania e-faktur.
  6. SLIM VAT3 – zbliżające się zmiany w podatku VAT:
  • zmiany w fakturowaniu,
  • zwiększenie limitu statusu małego podatnika,
  • zmiany w transakcjach transgranicznych dotyczących towarów,
  • możliwość odliczenia VAT wobec braku faktury przy WNT,
  • zmiany w stosowaniu kursów przeliczeniowych,
  • zmiany w obliczaniu VAT strukturą sprzedaży,
  • zmiany w zakresie sankcji VAT,
  • zmiany dotyczące możliwości przechowywania dokumentów z kas rejestrujących wyłącznie w formie elektronicznej (dot. wyłącznie kas online),
  • zmiany w prawie bankowych w zakresie transakcji objętych mechanizmem podzielonej płatności i dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunku VAT.

 

  1. Wybrane orzecznictwo TSUE, NSA, WSA oraz interpretacji KIS