Back

Wartość początkowa środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych – jak je ustalać?

59.00  + VAT

Kategoria:

Wykładowca: Michał Kordiak

Data: 01.06.2022 godz. 10.00-12.00

Przepisy ustaw o podatkach dochodowych określają dość precyzyjnie zasady ustalania wartości początkowej środków trwałych. Ustalenie wartości początkowej według wyceny podatnika jest możliwością daną przez przepisy jedynie w wyjątkowych przypadkach – jeżeli nie można ustalić tej wartości wg ceny zakupu. Podatnicy nabywający środki trwałe (np. maszyny) i remontujący je mogą ustalić wartość początkową z uwzględnieniem wydatków poniesionych (do dnia oddania środka trwałego do użytkowania) na naprawę, remont, czy modernizację – o ile mogą udokumentować te wydatki.

Poprawne określenie wartości początkowej ma istotny wpływ na wysokość kosztów podatkowych podatnika, które są rozpoznawane poprzez odpisy amortyzacyjne. Błędne określenie wartości początkowej może prowadzić do powstania zaległości podatkowej, braku możliwości rozliczenia strat podatkowych lub nieoptymalnego poziomu opodatkowania.

Program szkolenia obejmuje m.in. takie zagadnienia jak:

  1. Czym jest środek trwały a czym wartość niematerialna i prawna?
  2. Co się składa na wartość początkową środka trwałego?
  3. Jaki wpływ na wartość początkową ma remont?
  4. Jakie obszary sporu i ryzyka można napotkać przy ustalaniu wartości początkowej?
  5. Wartość początkowa przy inwestycjach w elektrownie wiatrowe i fotowoltaiczne.