Back

Zasiłki z tytułu choroby i macierzyństwa – z uwzględnieniem zmian obowiązujących od stycznia 2022

79.00  + VAT

Kategoria:

Wykładowca: Dariusz Suchorowski

Data: 14.06.2022 godz. 10.00 - 13.00

 1. Prawo do zasiłku chorobowego z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego z uwzględnieniem okresu wyczekiwania – ubezpieczenie chorobowe obowiązkowe i dobrowolne.
 2. Okres zasiłkowy – zmiana sposobu zliczania niezdolności do pracy do tego samego okresu zasiłkowego:
 • długość okresu zasiłkowego,
 • zasady ustalania długości okresu zasiłkowego,
 • wyczerpanie okresu zasiłkowego,
 • okoliczności pozwalające na otworzenie nowego okresu zasiłkowego.
 1. Świadczenie rehabilitacyjne:
 • prawo do świadczenia rehabilitacyjnego,
 • wysokość świadczenia,
 • ustalanie podstawy wymiary i zasady waloryzacji podstawy wymiaru.
 1. Zasiłek opiekuńczy:
 • nad zdrowym dzieckiem, nad chorym dzieckiem i innym chorym członkiem rodziny,
 • wysokość zasiłku opiekuńczego.
 1. Zasiłek macierzyński:
 • zasady wypłaty zasiłku macierzyńskiego w ramach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego i urlopu ojcowskiego,
 • zasad obliczania podstawy zasiłku macierzyńskiego i wysokość zasiłku macierzyńskiego w różnych przypadkach.
 1. Podstawa wymiaru zasiłków z ubezpieczenia społecznego dla pracowników:
 • okres, z którego ustalana jest podstawa wymiaru
 • zasady obliczania wysokości zasiłku dziennego
 • zasady uzupełniania wynagrodzenia za pracę i innych składników płacowych do podstawy wymiaru zasiłku,
 • jakie składniki wynagrodzenia są uwzględniane lub nie podlegają uwzględnieniu w podstawie wymiaru zasiłku,
 • jak ustalić wysokość podstawy przy niezdolności do pracy w pierwszym i drugim miesiącu zatrudnienia,
 • składniki wynagrodzenia za okresy miesięczne i za okresy dłuższe w podstawie zasiłkowej,
 • zmiany wymiaru czasu pracy a zasad naliczania podstawy zasiłkowej,
 • kontynuowania lub obliczania podstawy zasiłkowej na nowo według zmienionych przepisów obowiązujących od 1 stycznia 2022 r.