Back

Jak wypełnić formularz TPR?

59.00  + VAT

Kategoria:

Wykładowca: Michał Kordiak

Data: 18.11.2022 godz. 10:00 - 11:30

Formularz TPR- C oraz TPR-P jest informacją o cenach transferowych oraz warunkach transakcji zawieranych przez podmioty powiązane. Zastąpił on w 2019 roku formularz CIT/TP. Jego celem jest przekazanie administracji podatkowej informacji o prowadzonych z podmiotami powiązanymi transakcjach. Wymaga nie tylko zaraportowania o wartości transakcji, ale i o sposobie weryfikacji rynkowości cen oraz jak rentowność osiągana przez dany podmiot na transakcji ma się do rentowności rynkowej.

Celem szkolenia jest przedstawienie uczestnikom praktycznych aspektów związanych z wypełnianiem formularza oraz przedstawić wybrane kwestie, które są aktualnie przedmiotem sporu pomiędzy organami podatkowymi a podatnikami.

Program szkolenia obejmuje m.in. takie zagadnienia jak:

  1. Kto jest zobowiązany do złożenia informacji TPR?
  2. Jak wygląda wysyłka informacji?
  3. Jaki jest termin na złożenie informacji TPR?
  4. Na podstawie jakich danych należy wypełnić formularz?
  5. Jak obliczyć wskaźniki ogólnej rentowności podmiotu?
  6. Jakie transakcje podlegają zaraportowaniu?
  7. Które transakcje są zwolnione z obowiązku raportowania w TPR?
  8. Jakie są sankcje za niezłożenie lub wadliwe złożenie informacji?
  9. Jak wyglądają statystyki w zakresie TPR oraz kontroli podatkowych w zakresie cen transferowych?