Back

Zbliżające się roczne rozliczenie składki zdrowotnej dla przedsiębiorców – zasady i tryb postepowania

299.00  + VAT

Korzyści dla uczestników:

Uczestnik pozna zasady rozliczenia składki zdrowotnej przy różnych możliwych formach opodatkowania i prowadzenia działalności gospodarczej. Osobom posiadającym już praktykę w tej dziedzinie, szkolenie pozwoli uporządkować i ugruntować wiedzę.

 

Kategorie: ,

Wykładowca: Dariusz Suchorowski

Data: 04.04.2024 godz. 10:00 - 13:00

Cel szkolenia:

Szkolenie “Zbliżające się roczne rozliczenie składki zdrowotnej dla przedsiębiorców – zasady i tryb postępowania” to ważne szkolenie dla przedsiębiorców przygotowujących się do rocznego rozliczenia składki zdrowotnej.

Omówione zostaną zasady obliczania składki zdrowotnej w zależności od wybranej formy opodatkowania. Pan Dariusz przejdzie również przez obowiązki rozliczeniowe dla wybranych form opodatkowania, jak i sposoby ustalenia prawidłowych danych do rocznego rozliczenia oraz ich prezentacji w deklaracji. Dodatkowo, zostaną  poruszone kwestie postępowania po złożeniu rozliczenia rocznego, w szczególności w sytuacjach powstania nadpłaty lub niedopłaty składki zdrowotnej.

UWAGA! Szkolenie odbędzie się częściowo w formie wykładu, a częściowo w formie warsztatów, dzięki czemu można uzyskać wiedzę nie tylko teoretyczną, ale i rozwinąć praktyczne umiejętności

Harmonogram

1. Przypomnienie zasad obliczania składki zdrowotnej ze względu na formę opodatkowania.

2. Obowiązek rozliczenia rocznego dla niektórych form opodatkowania.

3. Ustalenia prawidłowych danych do rocznego rozliczenia i zasady wykazywania ich w rocznym rozliczeniu.

4. Sposób postępowania po rozliczeniu rocznym w zależności od powstania nadpłaty lub niedopłaty składki zdrowotnej.


Wszystkie omawiane zagadnienia zostaną przetrenowane na konkretnych przykładach! Wspólnie wypełnimy dokumenty analizując wszelkie zmienne, by zapewnić maksymalne przyswojenie wiedzy i umiejętności praktycznych

Opis trenera

Dariusz Suchorowski

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku polityka społeczna oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku prawo pracy i ubezpieczeń społecznych.

Od początku pracy zawodowej związany z ubezpieczeniami społecznymi, realizując zadania kolejno jako inspektor i inspektor kontroli ZUS. Następnie zarządzał i nadzorował kontrolę płatników składek na obszarze województwa świętokrzyskiego.

Wiedza i doświadczenie nabyte podczas 20 letniej pracy na dotychczasowych stanowiskach, pozwoliło objąć na kolejne 15 lat stanowisko zastępcy dyrektora ds. dochodów Oddziału ZUS w Kielcach.

Zakres obowiązków powodował konieczność posiadania wiedzy w zakresie:

– podlegania ubezpieczeniom społecznym i rozstrzygania spraw spornych szczególnie
w przypadku tzw. zbiegów tytułów do ubezpieczeń,

– ustalanie podstaw wymiaru składek dla wszystkich grup ubezpieczonych, z uwzględnieniem ulg i wyłączeń z oskładkowania,

– prowadzenie rozliczeń i ustalania salda na kontach płatników składek,

– przymusowego dochodzenie należności poprzez działania egzekucyjne i stosowaniem ulg w tym zakresie,

– udzielaniem ulg w naliczaniu i opłacaniu składek,

– ustalaniem właściwego ustawodawstwa w przypadku wykonywania pracy najemnej lub na własny rachunek w innym kraju Unii Europejskiej,

Posiadana wiedza i umiejętność jej przekazywania były podstawą stania się trenerem, szkolącym kadrę inspektorów kontroli ZUS w całej Polsce.