Back

Wdrożenie w e-faktury

79.00  + VAT

Kategoria:

Wykładowca: Marcin Otręba

Data: 03.06.2022 godz. 10.00 - 14.00

Faktura ustrukturyzowana od 2022 roku:

 • Definicja faktury ustrukturyzowanej jako nowego rodzaju faktury elektronicznej.
 • Czy wystawianie faktur w formie ustrukturyzowanej będzie dobrowolne czy obowiązkowe dla określonych branż?
 • Wystawianie faktur ustrukturyzowanych a akceptacja odbiorcy faktury.
 • Określenie momentu wystawienia i otrzymania faktury ustrukturyzowanej.

Narzędzie do wystawiania faktur ustrukturyzowanych – Krajowy System e-Faktur (KSeF)

 • wystawianie faktur w KSeF a możliwość korzystania z dotychczasowych systemów do fakturowania,
 • autoryzacja faktur w systemie KSeF,
 • sposób wyznaczania osób upoważnionych do wystawiania i odbierania faktur w KSeF,
 • obowiązek informowania organów podatkowych o osobach upoważnionych do wystawiania i odbierania faktur w KSeF,
 • sposób odbierania faktur w systemie KSeF,
 • możliwość przekazania faktur nabywcom nie zarejestrowanym w KSeF (tzw. anonimowy dostęp – np. dla nabywców detalicznych),
 • zakres automatycznej kontroli faktur w systemie KSeF przez Krajową Administrację Skarbową.

Bonusy wynikające z dobrowolnego stosowania faktur ustrukturyzowanych.

 • 40-dniowy zwrot podatku VAT- kto z niego skorzysta ??
 • korekty in minus po stronie sprzedawcy i nabywcy a uzgodnienia dotyczące korekt,
 • Koniec obowiązku dostarczania JPK_FA na żądanie organów podatkowych,
 • Koniec obowiązku przechowywanie faktur przez podatnika. Czy Szef KAS będzie przechowywanie  faktury ustrukturyzowane  ?

Elementy niezbędne na fakturach ustrukturyzowanych

 • obowiązkowe elementy faktury,
 • błędy w obowiązkowych danych na fakturach a prawo do odliczenia VAT u nabywcy,
 • błędy skutkujące nierzetelnością faktury,
 • błędy skutkujące wadliwością faktury.

Zasady korygowania faktur ustrukturyzowanych

 • czy faktury „tradycyjne” można korygować w formie ustrukturyzowanej?
 • czy faktury ustrukturyzowane można korygować w formie „tradycyjnej”?
 • czy do faktury ustrukturyzowanej można wystawić notę korygującą?

JPK w zakresie zgodności oznaczeń JPK z KSeF, symbole GTU i procedur z JPK na fakturach

 • podstawa opodatkowania i podatek należny poszczególnych rodzajów transakcji,
 • dodatkowe kody/oznaczenia identyfikujące poszczególne dostawy i usługi (GTU klasyfikacja z punktu widzenia sprzedawanych towarów i usług),
 • dodatkowe kody/oznaczenia identyfikujące powiązania pomiędzy podatnikiem a kontrahentami innymi niż budżetowe,
 • faktura do paragonu (ujęcie w ewidencji VAT) oraz faktura uproszczona w nowym JPK_VAT,
 • oznaczenia dowodów sprzedaży (dokument wewnętrzny, faktura do paragonu, dokument z kasy fiskalnej), kiedy podatnik ma je zastosować?
 • dodatkowe oznaczenia/kody dowodów nabycia u podatnika (m.in.: faktura z zapisem metoda kasowa, dokumenty wewnętrzny).