Back

Zasiłek macierzyński – prawo i wysokość zasiłku za urlop macierzyński i rodzicielski

199.00  + VAT

Korzyści dla uczestników:

Uczestnicy dowiedzą się o różnych rodzajach urlopów uprawniających do otrzymania zasiłku macierzyńskiego. Omówione zostaną szczegółowo kryteria i warunki dla osób uprawnionych do urlopu macierzyńskiego.

 

Kategorie: ,

Wykładowca: Dariusz Suchorowski

Data: 04.03.2024 godz. 10:00 - 13:00

Cel szkolenia:

Uczestnicy zdobędą wiedzę o różnych rodzajach urlopów, podczas których przysługuje zasiłek macierzyński, oraz o sposobach korzystania i dzielenia urlopu rodzicielskiego. Na szkoleniu zostanie poruszony temat wysokości zasiłku od momentu złożenia wniosku zasiłkowego, a także zostaną omówione okoliczności, które mogą prowadzić do utraty prawa do uśrednionej podstawy wymiaru zasiłku, wraz z możliwościami uzyskania wyrównania.

Harmonogram

1. Rodzaje urlopów, w czasie których przysługuje zasiłek macierzyński.

2. Sposób korzystania i dzielenia urlopu rodzicielskiego.

3. Wysokości podstawy wymiaru zasiłku uzależniona od złożenia lub niezłożenia wniosku zasiłkowego.

4. Okoliczności powodujące utratę prawa do uśrednionej podstawy wymiaru zasiłku z możliwością otrzymania wyrównania.

Opis trenera

Dariusz Suchorowski

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku polityka społeczna oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku prawo pracy i ubezpieczeń społecznych.

Od początku pracy zawodowej związany z ubezpieczeniami społecznymi, realizując zadania kolejno jako inspektor i inspektor kontroli ZUS. Następnie zarządzał i nadzorował kontrolę płatników składek na obszarze województwa świętokrzyskiego.

Wiedza i doświadczenie nabyte podczas 20 letniej pracy na dotychczasowych stanowiskach, pozwoliło objąć na kolejne 15 lat stanowisko zastępcy dyrektora ds. dochodów Oddziału ZUS w Kielcach.

Zakres obowiązków powodował konieczność posiadania wiedzy w zakresie:

– podlegania ubezpieczeniom społecznym i rozstrzygania spraw spornych szczególnie
w przypadku tzw. zbiegów tytułów do ubezpieczeń,

– ustalanie podstaw wymiaru składek dla wszystkich grup ubezpieczonych, z uwzględnieniem ulg i wyłączeń z oskładkowania,

– prowadzenie rozliczeń i ustalania salda na kontach płatników składek,

– przymusowego dochodzenie należności poprzez działania egzekucyjne i stosowaniem ulg w tym zakresie,

– udzielaniem ulg w naliczaniu i opłacaniu składek,

– ustalaniem właściwego ustawodawstwa w przypadku wykonywania pracy najemnej lub na własny rachunek w innym kraju Unii Europejskiej,

Posiadana wiedza i umiejętność jej przekazywania były podstawą stania się trenerem, szkolącym kadrę inspektorów kontroli ZUS w całej Polsce.