Back

Zasiłek chorobowy – kompendium wiedzy

249.00  + VAT

Korzyści dla uczestników:

Uzyskanie praktycznej wiedzy z zakresu zasiłku chorobowego w różnych formach i w różnych okresach czasowych zatrudnienia pracownika.

Kategoria:

Wykładowca: Dariusz Suchorowski

Data: 22.02.2024 godz. 10:00 - 13:00

Cel szkolenia:

Przedstawienie praktycznych aspektów, różnych form ubezpieczenia chorobowego które wpływają na okres wyczekiwania na zasiłek, a także uwzględnienie wyjątków od tej zasady. Omówienie sposobu liczenia dni wynagrodzenia chorobowego przy zmianie pracodawcy, pracy równoległej czy niezdolności do pracy na przełomie roku, a także szczegółowo zostaną omówione rygorystyczne zasady okresu zasiłkowego i metody wyliczania podstawy wymiaru zasiłku.

Harmonogram

1. Obowiązkowe lub dobrowolne ubezpieczenie chorobowe i jego wpływ na okres wyczekiwania.

2. Wyjątki od zasady wyczekiwania.

3. Sposób liczenia dni wynagrodzenia chorobowego z uwzględnieniem zmiany pracodawcy, pracy równoległej czy niezdolności do pracy na przełomie roku.

4. Okres zasiłkowy – rygorystyczne zasady utrudniające otwieranie nowego okresu zasiłkowego.

5. Sposób ustalania i wyliczania podstawy wymiaru zasiłku chorobowego.

Opis trenera

Dariusz Suchorowski

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku polityka społeczna oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku prawo pracy i ubezpieczeń społecznych.

Od początku pracy zawodowej związany z ubezpieczeniami społecznymi, realizując zadania kolejno jako inspektor i inspektor kontroli ZUS. Następnie zarządzał i nadzorował kontrolę płatników składek na obszarze województwa świętokrzyskiego.

Wiedza i doświadczenie nabyte podczas 20 letniej pracy na dotychczasowych stanowiskach, pozwoliło objąć na kolejne 15 lat stanowisko zastępcy dyrektora ds. dochodów Oddziału ZUS w Kielcach.

Zakres obowiązków powodował konieczność posiadania wiedzy w zakresie:

– podlegania ubezpieczeniom społecznym i rozstrzygania spraw spornych szczególnie
w przypadku tzw. zbiegów tytułów do ubezpieczeń,

– ustalanie podstaw wymiaru składek dla wszystkich grup ubezpieczonych, z uwzględnieniem ulg i wyłączeń z oskładkowania,

– prowadzenie rozliczeń i ustalania salda na kontach płatników składek,

– przymusowego dochodzenie należności poprzez działania egzekucyjne i stosowaniem ulg w tym zakresie,

– udzielaniem ulg w naliczaniu i opłacaniu składek,

– ustalaniem właściwego ustawodawstwa w przypadku wykonywania pracy najemnej lub na własny rachunek w innym kraju Unii Europejskiej,

Posiadana wiedza i umiejętność jej przekazywania były podstawą stania się trenerem, szkolącym kadrę inspektorów kontroli ZUS w całej Polsce.