Back

Składka zdrowotna dla przedsiębiorców od stycznia 2024 r.

99.00  + VAT

Korzyści dla uczestników szkolenia:

Uzyskanie praktycznej wiedzy na temat zmian dotyczących składki zdrowotnej dla przedsiębiorców od stycznia 2024 r.

 

Kategoria:

Wykładowca: Dariusz Suchorowski

Data: 22.01.2024 godz. 10:00 - 13:00

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest, uaktualnienie wiedzy na temat, zasad obliczania składki zdrowotnej a także poprawne jej wyliczenie przy zmianie formy opodatkowania oraz w momencie wznowienia lub zakończenia działalności w styczniu 2024 r.

Od 1 stycznia 2024 r. ulega zmianie minimalne wynagrodzenie w Polsce, które przekłada się na wysokość składki zdrowotnej dla przedsiębiorców, ale dla jednych od stycznia a dla drugich dopiero od lutego. Składka za styczeń 2024 r. wymaga zastosowania wyjątkowego postępowania w przypadku zmiany formy opodatkowania, rozpoczęcia lub zakończenia działalności, zawieszenia lub jej wznowienia.

Harmonogram

1. Przypomnienie zasad obliczania składki zdrowotnej ze względu na formę opodatkowania.

2. Sposób postępowania przy zmianie formy opodatkowania na metodę liniową lub progresywną.

3. Sposób postępowania przy zmianie formy opodatkowania na ryczałt od przychodów.

4. Rozpoczęcie lub wznowienie działalności w styczniu albo zakończenie lub wznowienie działalności w styczniu – sposób postepowania do obliczenia składki za styczeń 2024 r. oraz wpływ na roczne rozliczenie składki zdrowotnej.

Opis trenera

Dariusz Suchorowski

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku polityka społeczna oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku prawo pracy i ubezpieczeń społecznych.

Od początku pracy zawodowej związany z ubezpieczeniami społecznymi, realizując zadania kolejno jako inspektor i inspektor kontroli ZUS. Następnie zarządzał i nadzorował kontrolę płatników składek na obszarze województwa świętokrzyskiego.

Wiedza i doświadczenie nabyte podczas 20 letniej pracy na dotychczasowych stanowiskach, pozwoliło objąć na kolejne 15 lat stanowisko zastępcy dyrektora ds. dochodów Oddziału ZUS w Kielcach.

Zakres obowiązków powodował konieczność posiadania wiedzy w zakresie:

– podlegania ubezpieczeniom społecznym i rozstrzygania spraw spornych szczególnie
w przypadku tzw. zbiegów tytułów do ubezpieczeń,

– ustalanie podstaw wymiaru składek dla wszystkich grup ubezpieczonych, z uwzględnieniem ulg i wyłączeń z oskładkowania,

– prowadzenie rozliczeń i ustalania salda na kontach płatników składek,

– przymusowego dochodzenie należności poprzez działania egzekucyjne i stosowaniem ulg w tym zakresie,

– udzielaniem ulg w naliczaniu i opłacaniu składek,

– ustalaniem właściwego ustawodawstwa w przypadku wykonywania pracy najemnej lub na własny rachunek w innym kraju Unii Europejskiej,

Posiadana wiedza i umiejętność jej przekazywania były podstawą stania się trenerem, szkolącym kadrę inspektorów kontroli ZUS w całej Polsce.