Back

Przełom roku – czy to dobry czas na korektę cen transferowych?

59.00  + VAT

Celem webinaru jest przedstawienie uczestnikom praktycznych aspektów związanych z weryfikacją transakcji z podmiotami powiązanymi oraz dokonywaniem korekt cen transferowych  oraz sposobem ich ujmowania.

Kategoria:

Wykładowca: Michał Kordiak

Data: 30.01.2024 godz. 10:00 - 10:30

Początek roku przed terminem na złożenie zeznania podatkowego to tradycyjne czas na weryfikację zeszłorocznych transakcji z podmiotami powiązanymi i dostosowanie ich warunków do poziomu rynkowego.

Zgodnie z art. 11c ustawy o CIT podmioty powiązane są obowiązane ustalać ceny transferowe na warunkach rynkowych. Natomiast w sytuacji jeżeli w wyniku powiązań zostaną ustalone warunki nierynkowe i w wyniku tego podatnik wykazuje dochód niższy (stratę wyższą) od tego, jakiego należałoby oczekiwać, gdyby powiązania nie istniały, organ podatkowy określa dochód (stratę) podatnika bez uwzględnienia warunków wynikających z tych powiązań.

W wyniku zaniedbania obszaru cen transferowych i weryfikacji rozliczeń z podmiotami powiązanymi podatnikowi może grozić:

  • zaległość podatkowa,
  • dodatkowe zobowiązanie podatkowe (od 10% do 30% zaniżonego dochodu),
  • odsetki od zaległości podatkowej.

Dodatkowo personel księgowy oraz zarząd może podlegać odpowiedzialności karnoskarbowej za ceny transferowe.

Opis trenera

Michał Kordiak

Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku prawo.

W Kancelarii specjalizuje się w doradztwie w zakresie podatków dochodowych oraz akcyzy. Jego specjalizacją są ceny transferowe. Posiada kompetencje z zakresu przygotowywania analiz benchmarkingowych, modelowania finansowego oraz wycen. Doradza w języku polskim i angielskim.

Interesuje się historią, a w wolnym czasie trenuje krav-magę i oddaje się piwowarstwu domowemu.