Back

Podstawowe zasady rozliczania różnic kursowych – podejście praktyczne

199.00  + VAT

Kategoria:

Wykładowca: Arkadiusz Szulc

Data: 15.02.2024 godz. 9:30 - 12:30

Podczas szkolenia Prowadzący zaprezentuje sposób rozliczania różnic kursowych w księgach rachunkowych. Zostaną omówione takie aspekty jak ewidencja rozbieżności między prawem bilansowym, a podatkowym. Ustalanie różnic kursowych na dzień bilansowy oraz różnic kursowych od własnych środków pieniężnych. Ponadto Prowadzący przedstawi jak różnice kursowe mogą mieć wpływ na wartość początkową środka trwałego. Całość szkolenia będzie zaprezentowana w praktyczny sposób w formie przykładów i zadań.

Harmonogram

1. Różnice kursowe w prawie podatkowym i bilansowym
2. Różnice kursowe od środków pieniężnych oraz wycena na dzień bilansowy.
3. Metoda bilansowa i podatkowa rozliczania różnic kursowych.
4. Wpływ różnic kursowych na ustalanie wartości środka trwałego.

Opis trenera

Arkadiusz Szulc

Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego Katedry Rachunkowości.
Specjalista w zakresie organizacji rachunkowości finansowej i podatkowej w małych i średnich przedsiębiorstwach, trener oraz wykładowca w Sopockiej Szkole Wyższej w zakresie podatków, rachunkowości oraz systemu ubezpieczeń społecznych, wieloletni praktyk w zakresie księgowości prowadzący własną firmę consultingowo-rachunkową.
Posiada uprawnienia wydane przez Ministra Finansów do usługowego prowadzenia ksiąg oraz certyfikat Głównego Księgowego wydany przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.
Laureat wielu ogólnopolskich konkursów o tematyce rachunkowo-podatkowej, autor wielu publikacji w zakresie rachunkowości i zarządzania.