Back

Podatek u źródła – spory podatkowe w zakresie należności wypłacanych zagranicznym kontrahentom.

59.00  + VAT

Kategoria:

Wykładowca: Michał Kordiak

Data: 25.05.2022 godz. 10.00-11.30

Podatek u źródła to podatek pobierany przy wypłacie należności na rzecz zagranicznych kontrahentów. Należności podlegające opodatkowaniu u źródła to w szczególności (ale nie tylko) dywidendy, odsetki, należności licencyjne, czynsze i opłaty z tytułu najmu urządzeń przemysłowych oraz wynagrodzenie za usługi niematerialne.

Wypłata tych należności może być opodatkowana według:

  • podstawowej stawki w wysokości 20% lub 19%,
  • korzystać z preferencyjnego opodatkowania (najczęściej na poziomie od 5% do 15%) na podstawie właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania,
  • lub korzystać z całkowitego zwolnienia z opodatkowania w Polsce.

Celem szkolenia jest przedstawienie uczestnikom praktycznych aspektów związanych z opodatkowanie podatkiem u źródła wybranych należności oraz przedstawić wybrane kwestie, które są aktualnie przedmiotem sporu pomiędzy organami podatkowymi a podatnikami.

Program szkolenia obejmuje m.in. takie zagadnienia jak:

  1. Należności podlegające opodatkowani podatkiem u źródła
  2. Stawki podatku oraz zwolnienia z opodatkowania
  3. Kwestia opodatkowania oprogramowania komputerowego
  4. Opodatkowanie urządzeń przemysłowych na przykładzie serwerów, kontenerów i innych
  5. Opodatkowanie dywidend wypłacanych na rzecz spółek z Wielkiej Brytanii
  6. Jak zabezpieczyć się przed ryzykiem sporu?
  7. Jak odzyskać nadpłacony podatek?