Back

Podatek minimalny

49.00  + VAT

Kategorie: , , ,

Wykładowca: Marcin Otręba

Data: 27.05.2024 godz. 15:00-15:45

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do skutecznego stosowania i zarządzania nowymi przepisami dotyczącymi minimalnego podatku dochodowego, które wchodzą w życie od 1 stycznia 2024 roku. Szkolenie ma na celu wyjaśnienie zasad obliczania podatku, kryteriów jego stosowania, oraz możliwości odliczeń od CIT.

Dla kogo jest szkolenie

Szkolenie jest dedykowane dyrektorom finansowym, księgowym, doradcom podatkowym oraz prawnikom specjalizującym się w prawie podatkowym. Jest również przydatne dla zarządzających finansami w dużych spółkach oraz grupach kapitałowych, które mogą podlegać nowemu podatkowi.

To szkolenie jest dla Ciebie, jeśli:

  • Jesteś odpowiedzialny za zarządzanie podatkowe w spółce lub grupie kapitałowej.
  • Chcesz zrozumieć, jakie są twoje obowiązki w kontekście nowych przepisów o minimalnym podatku dochodowym.
  • Potrzebujesz wiedzy o wyłączeniach i możliwościach odliczeń od CIT związanych z tym podatkiem.
  • Dążysz do optymalizacji podatkowej zgodnie z najnowszymi zmianami w prawie.

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu

Szkolenie umożliwi uczestnikom zrozumienie kluczowych aspektów nowego minimalnego podatku dochodowego i jego wpływu na działalność gospodarczą. Zdobędą wiedzę niezbędną do prawidłowego obliczania i stosowania podatku, co pozwoli uniknąć błędów i potencjalnych sankcji finansowych. Uczestnicy dowiedzą się także, jak efektywnie wykorzystać dostępne wyłączenia i odliczenia.

Jak możemy pomóc po szkoleniu

Po szkoleniu oferujemy wsparcie z ramienia Kancelarii Staniek&Partners, które obejmuje m.in.:

  • Oferujemy dalsze doradztwo w zakresie stosowania przepisów o minimalnym podatku dochodowym, w tym pomoc w interpretacji skomplikowanych zagadnień prawnych.
  • Pomagamy w identyfikacji strategii umożliwiających zoptymalizowanie obciążeń podatkowych zgodnie z obowiązującym prawem.
  • Asystujemy w przygotowywaniu niezbędnej dokumentacji podatkowej i rozliczeniowej, zapewniając zgodność z nowymi przepisami.
  • Zapewniamy profesjonalną reprezentację w sporach oraz w trakcie kontroli skarbowych, broniąc interesów naszych klientów.
  • Organizujemy specjalistyczne warsztaty i szkolenia dla zespołów finansowych naszych klientów, co pozwala na bieżące dostosowywanie praktyk podatkowych do zmieniających się przepisów.

 

Loading

Harmonogram

• Kogo dotyczy podatek minimalny?
• Podstawa i stawka opodatkowania
• Kto nie będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem minimalnym?
• Pierwsze rozliczenie podatku minimalnego nastąpi w 2025 r. jak się przygotować.

Opis trenera

Marcin Otręba

Prawnik, ekspert podatkowy w Kancelarii Staniek & Partners Law For Industry.

Doradca podatkowy, specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkami pośrednimi, bezpośrednimi, kontrolą skarbową jak również postępowaniami podatkowymi prowadzonymi przez organy Krajowej Administracji Skarbowej. Posiada wieloletnią praktykę w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego.

Wieloletni pracownik Izby Skarbowej we Wrocławiu. Trener Ministerstwa Finansów oraz Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów w zakresie podatków. Doświadczenie zawodowe zdobywał na stanowiskach kierowniczych w międzynarodowych firmach z SSE, zajmując się rozwiązywaniem problemów podatkowych.

Od 2010 roku związany jest z Uniwersytetem WSB Merito we Wrocławiu, na którym prowadzi zajęcia z zakresu prawa podatkowego. Kierownik studiów podyplomowych – Doradca podatkowy. Doktorant na Wydziale Finansów i Zarządzania kierunek Finanse i rachunkowość.