Back

Podatek VAT w 2024 roku- wyzwania w rozliczeniu

299.00  + VAT

Kategorie: ,

Wykładowca: Marcin Otręba

Data: 03.04.2024 godz. 9:00-13:00

Na spotkaniu zostaną omówione kwestie związane z praktycznymi problemami w rozliczeniu VAT w 2024 roku, takie jak czynności nieodpłatne, VAT jako koszt uzyskania przychodu czy SLIM VAT 3.

Zostaną też poruszone najważniejsze wyroki Trybunału Sprawiedliwości UE oraz orzeczenia polskiego Naczelnego Sądu Administracyjnego, wydane w 2023 i 2024 roku, które mają praktyczne znaczenie dla podatników.

Serdecznie zapraszamy!

Harmonogram

I. Czynności nieodpłatne
• Nieodpłatne przekazanie towarów i świadczenie usług - podstawowe zasady związane z odliczeniem oraz naliczeniem VAT dla czynności nieodpłatnych,
• Omówienie najbardziej charakterystycznych rodzajów czynności nieodpłatnych.

II. Podatek VAT jako koszt uzyskania przychodu
• Sytuacje, w których kosztem uzyskania przychodów w PIT lub CIT jest podatek VAT naliczony,
• Sytuacje, w których kosztem uzyskania przychodów w PIT lub CIT jest podatek VAT należny,
• Sytuacje, w których korekta podatku VAT ma wpływ na opodatkowanie PIT lub CIT,
• Podatek VAT zapłacony w innym niż Polska kraju UE (np. w związku ze świadczeniem usług
budowlanych) a podstawa opodatkowania polskim podatkiem dochodowym,
• Czynności cywilnoprawne – kiedy podlegają opodatkowaniu VAT, a kiedy opodatkowaniu PCC,
kiedy ta sama czynność cywilnoprawna może podlegać opodatkowaniu jednocześnie VAT i PCC,
• Inne podatki jako podstawa opodatkowania VAT (np. podatek od nieruchomości
refakturowany na najemcę/dzierżawcę, zagraniczny VAT jako podstawa opodatkowania polskim
VAT).

III. BIEŻĄCE PROBLEMY ZWIĄZANE Z ODLICZANIEM PODATKU VAT PRZY ZAKUPACH:
• Czy jest możliwość odliczenia VAT z faktury gdy pomylono stawkę np. zamiast 0% jest 5%? Kiedy ująć korektę?
• Czy można odliczyć VAT z faktury przy braku NIP nabywcy na fakturze?
• Problemy z odliczaniem VAT przy nabyciu usług niematerialnych. Jak uwiarygodnić transakcję?
• Odliczanie VAT przez korektę pliku – częste pomyłki w wyborze właściwego okresu
• Odliczanie VAT z faktury, którą otrzymano np. pół roku po wystawieniu
• Odliczanie VAT z nieopłaconych faktur – czy jest taka możliwość?
• Odliczanie VAT z wydatków poniesionych w trakcie zawieszenia działalności,
• Dodatkowe badanie techniczne – kategoryczne interpretacje organów podatkowych w zakresie wpływu daty ich pozyskania na uprawnienie do odliczenia,
• Odliczanie VAT przy zakupach na rzecz pracownika – kiedy to możliwe a kiedy złamanie prawa,
• Inne istotne przypadki.

IV. FAKTURY KORYGUJĄCE – UJMOWANIE W JPK
• Okres rozliczeniowy, w którym należy wykazać fakturę korygującą wystawioną i otrzymaną,
• Korygowanie wpisów w pliku pomimo braku faktury korygującej.

V. WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWA DOSTAWA TOWARÓW – ZAGROŻENIA STAWKI 0%:
• Na jaki dzień winna być aktywna rejestracja VAT UE,
• Przepisy krajowe a unijne w zakresie dokumentowania WDT – jak je stosować w praktyce,
• Pierwotne wykazanie stawki krajowej a następnie korekta do stawki 0% - w jakim okresie?
• Wpływ późniejszego wywozu na stawkę 0%
• Udokumentowanie otrzymanej zaliczki na poczet WDT fakturą – czy należy wykazać fakturę w pliku?
• Przemieszczanie własnych towarów do UE – kiedy WDT?
• Dostawa towarów z montażem – odmienny sposób postepowania

VI. SLIM VAT 3 – Co warto wiedzieć ?
• Zmiana definicji małego podatnika,
• Nowe kursy do korekt,
• Korygowanie WDT,
• Zmiana zasad odliczania VAT przy WNT,
• Fakturowanie zaliczki i transakcji jednym dokumentem – kiedy i na jakich zasadach będzie to możliwe,
• Zmiany w zakresie sankcji podatkowych wymierzanych przez organy podatkowe
• Zmiany w zakresie raportów fiskalnych,
• Odliczanie VAT przy pomocy współczynnika – zmiany w zakresie konieczności korekty odliczenia po zakończonym roku, zmiany w zakresie obowiązku zawiadamiania naczelnika urzędu o prognozie współczynnika,
• Rachunek VAT – nowe możliwości przelewów.

VII. Najważniejsze wyroki Trybunału Sprawiedliwości UE i orzeczenia polskiego Naczelnego Sądu Administracyjnego, wydane w roku 2023 oraz 2024, mające praktyczne znaczenie dla podatników:

• Omówienie najważniejszych wyroków TS UE wydanych w trakcie 20223-24r. mających
znaczenie dla polskich organów podatkowych i sądów,
• Omówienie najważniejszych orzeczeń NSA wydanych w trakcie 2023-24r. mających znaczenie
dla organów podatkowych i sądów.

Opis trenera

Prawnik, ekspert podatkowy w Kancelarii Staniek & Partners Law For Industry.

Doradca podatkowy, specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkami pośrednimi, bezpośrednimi, kontrolą skarbową jak również postępowaniami podatkowymi prowadzonymi przez organy Krajowej Administracji Skarbowej. Posiada wieloletnią praktykę w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego.

Wieloletni pracownik Izby Skarbowej we Wrocławiu. Trener Ministerstwa Finansów oraz Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów w zakresie podatków. Doświadczenie zawodowe zdobywał na stanowiskach kierowniczych w międzynarodowych firmach z SSE, zajmując się rozwiązywaniem problemów podatkowych.

Od 2010 roku związany jest z Uniwersytetem WSB Merito we Wrocławiu, na którym prowadzi zajęcia z zakresu prawa podatkowego. Kierownik studiów podyplomowych – Doradca podatkowy. Doktorant na Wydziale Finansów i Zarządzania kierunek Finanse i rachunkowość.