Back

Organizacja pracy własnej

179.00  + VAT

Kategorie: ,

Wykładowca: Barbara Gańcza

Data: 28.05.2024 godz. 10:00 - 13:00

CEL SZKOLENIA:

Zapoznanie uczestników z mechanizmami dotyczącymi organizowania pracy własnej z naciskiem na dynamikę zmian. Wyposażenie w wiedzę, umiejętności i narzędzia dotyczące zasad współpracy w zmieniających się warunkach a także organizacji pracy własnej i innych.

Warsztat kładzie nacisk na techniki zwiększające efektywność osobistą i pracowniczą przy stosunkowo najmniejszej stracie zasobów. Pozwala na zrozumienie potrzeb psychologicznych pracowników i zastosowanie skutecznych rozwiązań zaspokajania tych potrzeb.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW:

  • Wzrost efektywności – zdolność lepszej organizacji pracy.
  • Skuteczniejsza realizacja planów dzięki efektywnemu wykorzystaniu narzędzi i technik zarządzania czasem.
  • Wzrost satysfakcji i motywacji – radzenie sobie z presją czasu i złożonością realizowanych spraw.
  • Wypracowanie pozytywnego nastawienia do realizacji zadań z wykorzystaniem narzędzi i wdrożenie nowych nawyków.
  • Uświadomienie sobie jakie znaczenie ma umiejętność „zarządzania własną energią”.

Szkolenie nie jest nagrywane. 

Harmonogram

I. Psychologia potrzeb pracownika.

a) psychologiczne i pracownicze potrzeby pracowników,
b) główne problemy pracowników jak je rozwiązywać?
- praca hybrydowa, dyżurowa,
- niepełny skład zespołu,
- inne.

II. Organizacja własnej przestrzeni w miejscu pracy.

a) jaki jestem - moje mocne strony i zasoby do realizacji celów,
b) co mnie ogranicza w realizacji zadań?- pokonywanie barier - myślenie nastawione na rezultat,
c) klimat stanowiska pracy a jakość jej wykonywania- praktyczne wskazówki.

III. Efektywność – co to oznacza dla mnie?

a) czym jest wypalenie zawodowe?
b) etapy wypalenia zawodowego.

IV. Rodzaje efektywności (osobista, zawodowa) – różnice i podobieństwa.

a) higiena pracy a warunki pracy,
b) odżywianie w miejscu pracy – autoanaliza,
c) „zdrowe” nawyki w pracy ( odpoczynek a reset).

V. Akceptowanie zmian jako umiejętność zachowywania poczucia kontroli nad zadaniami.

a) pętla nawyku – czyli jak wdrożyć pożądane zachowania a wyeliminować niekorzystne.

VI. Praktyczne wskazówki monitorowania pracy własnej- szablon kontroli, metoda Kanban.

VII. Podsumowanie, wnioski, pytania i odpowiedzi.

Opis trenera

Barbara Gańcza

Certyfikowany trener II stopnia, z ponad 20-letnim doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń i warsztatów dla różnych grup docelowych.

Ukończyła prawo na Uniwersytecie Wrocławskim. Absolwentka studiów podyplomowych z kierunków: pedagogika, przedsiębiorczość i zarządzanie zasobami ludzkimi. Od kilku lat wykładowca akademicki we Wrocławskiej Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu. Wykładowca przedmiotów rozwijających kompetencje managerskie: trening i coaching managerski oraz komunikacja interpersonalna, prezentacje biznesowe. Współpracuje z Dolnośląską Szkołą Wyższą i Wyższą Szkołą Bankową jako jeden z prowadzących studia podyplomowe z „Przywództwa i wystąpień publicznych”.

Autorka skryptów: „Zdalne zarządzanie zespołem rozproszonym” oraz „Akademia Managera”. Twórca i koordynator „Pracowni biznesowej” w ramach projektu dla start-up’ów „Kreator Innowacyjności”. Manager praktyk z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu zespołami polskimi i międzynarodowymi.

Uczestniczyła w wielu projektach zagranicznych (Hiszpania, Portugalia, Nigeria) gdzie koordynowała budowanie zespołów i wspierała kompetencje przywódcze liderów. Korzysta z innowacyjnych gier managerskich i narzędzi coachingowych by rozwijać indywidualny potencjał kadr kierowniczych. W realizacji warsztatów kładzie nacisk na podejście praktyczne. Stosuje metody coachingowe (m.in. Action Learning) w rozwiązywaniu problemów w zespołach. Właścicielka firmy szkoleniowej, realizująca zlecenia dla firm, administracji publicznej i klientów indywidualnych. Promuje etykę w życiu osobistym i zawodowym.