Back

KSeF jako powszechny system wystawiania faktur od lipca 2024 r.

129.00  + VAT

Na szkoleniu trener omówi z uczestnikami narzędzie do wystawiania bezpłatnych faktur udostępnione przez Ministerstwo Finansów. Będziemy razem przechodzić przez funkcje tego narzędzia, dzięki czemu wszyscy uczestnicy będą mogli nauczyć się korzystać z niego w praktyce.

Kategoria:

Wykładowca: Marcin Otręba i Zyta Rabka

Data: 20.11.2023 godz. 9:00 - 13:45

W ramach szkolenia, pod okiem doświadczonego wykładowcy–praktyka, uzyskasz kompleksową wiedzę z zakresu:

 • wdrożenia u podatnika Krajowego Systemu e-Faktur,
 • wystawiania faktur ustrukturyzowanych,
 • nowych pojęć i definicji,
 • skutków wprowadzonych zmian w fakturowaniu.

Zaczniemy od panelu naszego gościa specjalnego Pani Zyty Rabka z firmy SaldeoSMART tytułem: Zapomnij o KSeF – pracuj z SaldeoSMART

 1. Dlaczego zewnętrzna aplikacje będzie niezbędna dla każdej firmy i księgowego. (porównanie platformy KSeF i SaldeoSMART w zakresie funkcjonalności i użyteczności)
 2. Jak połączyć się w SaldeoSMART z KSeF? (omówienie tokenu, gdzie go pobrać z KSeF, dlaczego jest bezpieczny)
 3. Wysyłanie faktur do KSeF
 4. Pobieranie faktur z KSeF
 5. Trzy scenariusze pracy z KSeF

Potem przejdziemy przez takie zagadnienia jak:

I. Ramy prawne i zasady funkcjonowania KSeF

 •  Faktury wg Dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od
  wartości dodanej oraz wg polskiej ustawy o VAT,
 • Postaci faktury przewidziane przepisami Dyrektywy 2006/112/WE oraz polskiej
  ustawy o VAT,
 • Faktury ustrukturyzowanej,
 • Faktura ustrukturyzowana a faktura elektroniczna,
 •  Zapewnienie autentyczności pochodzenia, integralności treści, czytelności treści,
 • Wystawienie faktury w ustrukturyzowanej a akceptacja kontrahenta,
 •  Terminy wystawiania faktur ustrukturyzowanych,

II. Dokumenty przetwarzane przez KSeF:

 •  Proces wystawienia faktury w KSeF,
 • Walidacja faktury wysłanej do KSeF w celu wystawienia,
 •  Informacje dodatkowe w fakturach ustrukturyzowanych oraz załączniki do faktur
  ustrukturyzowanych (np. protokoły odbioru, warunki dostawy INCOTERMS, nr WZ,
  adres dostawy, dane odbiorcy innego niż nabywca itp.),
 • Weryfikacja uprawnień osoby/podmiotu do korzystania z KSeF,
 • Wystawienie faktury w KSeF a zgoda nabywcy,
 • Otrzymywanie faktur w KSeF oraz dostęp do faktur wystawionych i otrzymanych w KSeF,
 • Numer faktury ustrukturyzowanej a JPK,
 • „Refakturowanie”, (data sprzedaży, data powstania obowiązku podatkowego i data wystawienia refaktury, refakturowanie świadczeń złożonych np. media przy wynajmie, leasingu, stawki podatkowe).
 • Omówienie wzorca faktury ustrukturyzowanej.

III. Rodzaje dokumentów wystawianych przy użyciu w KSeF,

 •  Faktury ustrukturyzowane dla kontrahentów krajowych oraz zagranicznych,
 • Faktury ustrukturyzowana a nota korygująca,
 •  Anulowanie faktury ustrukturyzowanej,
 •  Duplikat faktury ustrukturyzowanej,
 •  Faktury „VAT-RR”, faktury metoda kasowa, system marży,
 •  Faktura wystawiana przez nabywcę (samofakturowanie),
 •  Faktur wystawiona przez podmiot zagraniczny a KSeF,
 •  Faktura wystawia przez podmiot zwolniony na podstawie art. 43 oraz 113 ustawy o VAT,
 •  Faktury wystawiania w ramach OSS i IOSS,
 • Faktura ustrukturyzowana a kasa fiskalna,
 •  Faktury wystawione w okresie niedostępności KSeF (tzw. tryb „offline”) oraz związane z nimi obowiązki,
 •  Faktury ustrukturyzowane wystawione w okresie awarii KSeF,
 • Znaczenie kodu QR umieszczanego obowiązkowo na wydruku lub obrazie
  elektronicznym faktur wystawianych w KSeF.

IV. Moment wystawienia i otrzymania faktury ustrukturyzowanej oraz ich korygowanie

 • moment wystawienia faktury w KSeF w świetle przepisów ustawy o VAT,
 • data wystawienia faktury w KSeF a data powstania obowiązku podatkowego VAT,
 •  moment otrzymania faktury w KSeF w świetle przepisów ustawy o VAT,
 •  moment otrzymania faktury w KSeF a prawo do odliczenia podatku VAT.

V. Korygowanie faktur od lipca 2024 r.

 • Korygowanie faktur ustrukturyzowanych wyłącznie w KSeF,
 •  Korygowanie faktur wystawionych poza KSeF (przed lipcem 2024 r.),
 •  Wystawianie faktur korygujących poza KSeF – czy to będzie możliwe?
 •  Specyfika korekty in minus podatku należnego od lipca 2024 r.
 •  Specyfika korekty in minus podatku naliczonego.

VI. Korzyści wynikające z dobrowolnego stosowania faktur ustrukturyzowanych:

 • 40-dniowy zwrot podatku VAT,
 •  Ułatwione stosowanie korekty in minus po stronie sprzedawcy i nabywcy,
 •  Brak konieczności dostarczania JPK_FA na żądanie organów podatkowych,
 •  Brak obowiązków związanych z autentycznością pochodzenia, czytelnością oraz integralnością faktur,
 • Przechowywanie faktur ustrukturyzowanych przez system KSeF.

VII Zakres automatycznej kontroli faktur w systemie KSeF przez Krajową Administrację
Skarbową.

VIII. Sankcje w zakresie nieprawidłowości w korzystaniu z KSeF od stycznia 2025 r.:

 •  Sankcja za wystawienie faktury poza KSeF,
 • Sankcje za wystawienie faktur w niewłaściwym formacie w okresie awarii lub w trybie
  „offline”,
 •  Sankcje za opóźnione przesłanie do KSeF faktur wystawionych w okresie awarii lub w
  trybie „offline”.

IX. Numeru systemowy nadawany fakturze przez KSeF a opis przelewu za fakturę
ustrukturyzowaną:

 • Numer KSeF a pojedyncze przelewy przy użyciu mechanizm podzielonej płatności),
 • Numer KSeF a zbiorcze przelewy przy użyciu mechanizm podzielonej płatności),
 • Numer KSeF a „zwykłe” przelewy pomiędzy podmiotami będącymi podatnikami VAT
  czynnymi.

Opis trenera

Marcin Otręba

Prawnik, ekspert podatkowy w Kancelarii Staniek & Partners Law For Industry

Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkami pośrednimi, bezpośrednimi, kontrolą skarbową jak również postępowaniami podatkowymi prowadzonymi przez organy Krajowej Administracji Skarbowej. Posiada wieloletnią praktykę w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego.

Wieloletni pracownik Izby Skarbowej we Wrocławiu. Trener Ministerstwa Finansów oraz Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów w zakresie podatków. Doświadczenie zawodowe zdobywał na stanowiskach kierowniczych w międzynarodowych firmach z SSE, zajmując się rozwiązywaniem problemów podatkowych.

Od 2010 roku związany jest z Uniwersytetem WSB Merito we Wrocławiu, na którym prowadzi zajęcia z zakresu prawa podatkowego. Kierownik studiów podyplomowych – Doradca podatkowy. Doktorant na Wydziale Finansów i Zarządzania kierunek Finanse i rachunkowość.