Back

Jak się przygotować na kontrolę po zmianach w 2023 r.?

79.00  + VAT

Kategoria:

Wykładowca: Marcin Otręba

Data: 04.10.2023 godz. 9:00 - 13:00

I . Kontrola podatnik prowadzona na podstawie Ordynacji Podatkowej oraz w ustawy o Krajowej
Administracji Skarbowej:

 1. Formy kontroli podatników przez organy podatkowe i organy kontroli skarbowej:
  a) Działalność analityczna KAS.
  b) Nabycie sprawdzające od roku 2022.
  c) Czynności sprawdzające.
  d) Kontrola podatkowa.
  e) Kontrola celno-skarbowa – nowe przepisy od marca 2017 r.
 2. Przedmiotowy i podmiotowy zakres kontroli organów kontroli podatkowej i celno-skarbowej od
  powstania Krajowej Administracji Skarbowej.
 3. Właściwość miejscowa organów w zakresie czynności sprawdzających, kontroli podatkowej i celno-
  skarbowej.

II. Działalność analityczna jako podstawowa forma kontroli podatników:

 1. Analityczne narzędzia kontroli podatników (JPK, STIR, VIES, KSeF).
 2. Dowody zebrane w toku działalności analitycznej a dalsze postępowanie organów KAS.
 3. Polski Ład – nowe metody kontroli analitycznej od 2022 r. oraz od 2023 r.
  a) zmiany w JPK_V7 od roku 2022:
  – rozszerzenie zakresu niektórych danych,
  – korekta części ewidencyjnej JPK a „czynny żal” – zmiana KKS.
  b) obowiązek przekazywania cyklicznie ksiąg podatkowych (ksiąg rachunkowych, PKPiR oraz
  ewidencji przychodów) w strukturach JPK od 2023 r.,
  c) zmniejszenie limitu płatności bezgotówkowych pomiędzy przedsiębiorcami,
  d) ustanowienie limitu płatności bezgotówkowych pomiędzy przedsiębiorcami a konsumentami,
  e) obowiązek zapewnienia płatności bezgotówkowych przez podatników posiadających kasy fiskalne,
  f) informacja od KAS o transakcjach z nieuczciwym kontrahentem
 4. Faktura ustrukturyzowana – nowe narzędzie do kontroli podatników od 2022 r.:
  a) system KSeF jako narzędzie do wystawiania faktur,
  b) dane faktur ustrukturyzowanych podlegające analizie organów KAS.

III. Polski Ład – „Zakup Kontrolowany”, czyli nabycie sprawdzające – nowa metoda kontrolowania
prawidłowości fiskalizacji:

 1. Procedura dokonania „zakupu kontrolowanego” przez urzędników KAS?
 2. Procedura postępowania z towarem oraz środkami pieniężnymi w ramach „zakupu  kontrolowanego”.
 3. Dokumenty towarzyszące czynności „zakupu kontrolowanego”.
 4. Skutki stwierdzenia nieprawidłowości w wyniku dokonania „zakupu kontrolowanego”.

IV. Kontrola podatkowa oraz celno-skarbowa:

 1. Omówienie przebiegu kontroli celno-skarbowej i kontroli podatkowej:
  a) Wszczęcie kontroli (formy, sposoby, podstawy prawne).
  b) Procedura zawiadamiania o zamiarze wszczęcia kontroli, w tym wyjątki od zawiadomienia.
  c) Czas trwania kontroli celno-skarbowej, a czas trwania kontroli podatkowej.
 2. Elementy kontroli celno-skarbowej i kontroli podatkowej:
 3. Najczęściej kontrolowane obszary w trakcie kontroli podatkowej lub celno-skarbowej:
 4. Prawa i obowiązki kontrolowanego:
  a) Jakie są prawa podatnika w związku ze wszczęciem kontroli bez zawiadomienia?
  b) Jak przygotować się do kontroli po otrzymaniu zawiadomienia o planowanej kontroli?
  c) Inicjatywa podatnika w zakresie gromadzenia materiału dowodowego,
  d) Czy organ kontrolny może kierować żądania (wezwania) do pracowników kontrolowanego?
  e) Elementy prawidłowego wezwania oraz sposób doręczenia a konsekwencje dla podatnika – najczęściej popełniane błędy oraz ich pozytywne skutki dla podatników,
  f) Jak reagować w trakcie kontroli na ustne, telefoniczne lub mailowe polecenia kontrolujących?
  g) Obowiązek oraz termin zawiadamiania podatnika o czynnościach dowodowych,
  h) Dostęp podatnika do materiału dowodowego zgromadzonego w trakcie czynności kontrolnych.
 5. Rozstrzygnięcia organu kontroli celno-skarbowej i kontroli podatkowej – protokół, decyzja, wynik, postanowienie.
 6. Pełnomocnik w trakcie kontroli:
  a) w jakim zakresie pełnomocnik zastępuje kontrolowanego?
  b) kiedy działanie pełnomocnika jest wyłączone?
  c) odpowiedzialność pełnomocnika w trakcie kontroli.
 7. Środki zaskarżania rozstrzygnięć i czynności organu kontroli celno-skarbowej i kontroli podatkowej.
  Dotkliwe skutki kontroli w związku ze zmianą przepisów ustawy o VAT oraz Ordynacji podatkowej.

Zmiany w ramach SLIM VAT 3:

 • dodatkowe zobowiązanie 100%, do 30% lub do 20%,
 • konsekwencje KKS,
 • podwyższone odsetki w podatku VAT do 150%,
 • pozbawienie statusu podatnika VAT czynnego,
 • możliwość korekty deklaracji i skutki korekty deklaracji – odsetki i dodatkowe sankcje podatkowe i KKS.

Opis trenera

Marcin Otręba

Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkami pośrednimi oraz zagadnieniami związanymi z kontrolą podatkową, celno-skarbową oraz postępowaniami podatkowymi prowadzonymi przez organy Krajowej Administracji Skarbowej. Posiada wieloletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego.

Wieloletni pracownik Izby Skarbowej we Wrocławiu. Trener Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów w zakresie podatku od towarów i usług oraz ordynacji podatkowej. Doświadczenie zawodowe zdobywał również w międzynarodowych firmach zajmując się podatkiem VAT oraz procedurą podatkową.
W ramach własnej działalności gospodarczej prowadzi specjalistyczne szkolenia podatkowe. Od 2010 roku związany jest z Wyższą Szkołą Bankową we Wrocławiu, w której prowadzi wykłady z zakresu podatków. Współpracuje również z szeregiem renomowanych firm szkoleniowych w Polsce. Autor licznych publikacji dla biuletynu VAT wydawnictwa INFOR.
Prywatnie pasjonata starych aut. Klasyki mają duszę.