Back

Indywidualna działalność gospodarcza a działalność prowadzona w ramach spółek

79.00  + VAT

Kategoria:

Wykładowca: Dariusz Suchorowski

Data: 08.11.2022 godz. 10:00 - 13:00

 1. Definicja pozarolniczej działalności z uwzględnieniem podziału:
 • pozarolnicza działalność gospodarcza,
 • twórca i artysta
 • wolny zawód
 • wspólnik jednoosobowej spółki z o.o., oraz wspólnik spółki jawnej, komandytowej, partnerskiej i komandytowo-akcyjnej,
 • akcjonariusz prostej spółki akcyjnej
 • osoba prowadząca publiczną i niepubliczną szkołę, placówkę lub zespół placówek
 1. Zakres odpowiedzialności za zadłużenie składkowe w poszczególnych rodzajach działalności.
 2. Zasady podlegania i okresy tego podlegania. Odmienność postepowania ZUS w stosunku do poszczególnych rodzajów działalności – zmiana przepisów w 2021r.
 3. Charakter ubezpieczeń i zmiana zasad w 2022 r. dotyczących dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego.
 4. Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne nie dla wszystkich rodzajów działalności:
 • ulga na start
 • mała składka
 • mały ZUS+
 1. Podstawa wymiaru składki zdrowotnej dla różnych rodzajów działalności:
 • Spółki komandytowe i jednoosobowe spółki z o.o.
 • Twórcy i artyści
 • Akcjonariusze prostych spółek akcyjnych
 • Działalność gospodarcza
 1. Ustalanie podstawy wymiaru składki zdrowotnej w zależności od formy opodatkowania:
 • Zasady ogólne – liniowy
 • Zasady ogólne – skala
 • Karta podatkowa
 • Ryczałt ewidencjonowany
 1. Sposób ustalania składki zdrowotnej przy wielu działalnościach:
 • Działalność gospodarcza opodatkowanych PIT
 • Udziałowiec kilku spółek opodatkowanych CIT
 • Działalność gospodarcza PIT i udziałowiec spółek CIT
 1. Rozstrzyganie podlegania ubezpieczeniom społecznym w zbiegu z innymi tytułami do ubezpieczeń z innymi tytułami i okolicznościami:
 • umowa o pracę,
 • umowa cywilnoprawna przy działalności gospodarczej bez ulg i z ulgami,
 • urlopy bezpłatne
 • urlopy wychowawcze,
 • zasiłki macierzyński
 • pozostałe tytułu
 • emeryt-rencista
 • uczeń-student