Back

Warsztaty Incoterms 2020® – jak je rozumieć, stosować i nie popełniać błędów

399.00  + VAT

Kategorie: , ,

Wykładowca: Jarosław Hermanowski

Data: 18.04.2024 godz. 9:00-15:30

Czym jest Incoterms

Incoterms 2020 to zaktualizowana wersja międzynarodowych reguł handlowych opracowanych przez Międzynarodową Izbę Handlową (ICC), które określają kluczowe aspekty transakcji handlowych międzynarodowych, takie jak dostawa, podział kosztów i zarządzanie ryzykiem między sprzedającym a kupującym. Te reguły są używane na całym świecie, aby ujednolicić warunki handlu i pomóc przedsiębiorcom w różnych krajach w zrozumieniu swoich obowiązków.

Dla kogo jest to szkolenie:

 • Księgowi i pracownicy biur rachunkowych.
 • Osób zarządzających sprzedażą zagraniczną.
 • Właścicieli firm działających na rynkach zagranicznych.
 • Menedżerów odpowiedzialnych za rynki zagraniczne.

To szkolenie jest dla Ciebie jeśli:

 • Twoim celem jest zrozumieć obowiązki, koszty i ryzyko związane z międzynarodowym handlem towarowym.
 • Chcesz uniknąć kosztownych błędów i sporów związanych z nieprawidłowym stosowaniem reguł Incoterms.
 • Zależy Ci na optymalizacji kontraktów handlowych i zwiększeniu konkurencyjności Twojej firmy.
 • Szukasz sposobów na lepsze zarządzanie ryzykiem i kosztami w transakcjach międzynarodowych.
 • Interesuje Cię prawidłowe ubezpieczenie towarów i zarządzanie procedurami celnymi.

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu?

Cel szkolenia:  przekazanie kompleksowej wiedzy o najnowszej wersji Incoterms® 2020, w tym informacji o jej nowej strukturze, zmianach w kolejności i nazewnictwie reguł, a także o różnicach względem Incoterms® 2010. Uczestnicy dowiedzą się, jak prawidłowo i bezpiecznie stosować reguły Incoterms® w kontraktach handlowych, z uwzględnieniem analizy poszczególnych reguł w kontekście podziału obowiązków, kosztów i ryzyka związanego z dostawą towarów.

Szkolenie na temat Incoterms 2020 oferuje szereg korzyści dla osób i organizacji zaangażowanych w międzynarodowy handel, miedzy innymi:

 • Incoterms 2020 odzwierciedlają najnowsze zmiany w handlu międzynarodowym, oferując wiedzę o nowych regułach i aspektach bezpieczeństwa oraz ubezpieczeń.
 • Prawidłowe rozumienie Incoterms 2020 pozwala na dynamiczne negocjowanie kontraktów i wybór odpowiednich reguł, co zwiększa bezpieczeństwo transakcji handlowych.
 • Firmy stosujące poprawnie Incoterms 2020 mogą efektywniej zarządzać kosztami i ryzykiem, co wzmacnia ich pozycję konkurencyjną na rynku międzynarodowym.

Metody szkoleniowe obejmują wykład, wzbogacony o prezentację Incoterms oraz zajęcia warsztatowe z przykładami z życia i ze sporów. W trakcie szkolenia zaplanowano także czas na wymianę poglądów, dyskusje, formułowanie problemów oraz zadawanie pytań, co umożliwi głębsze zrozumienie tematu.

Co jeśli nie znasz reguł Incoterms?

Znajomość Incoterms jest kluczowa dla bezpiecznego i efektywnego prowadzenia transakcji międzynarodowych, a ich ignorowanie może prowadzić do poważnych problemów finansowych i operacyjnych m.in: 

 • Reguły Incoterms definiują granice odpowiedzialności między sprzedającym a kupującym, wskazując, kto pokrywa koszty transportu, ubezpieczenia, cła i podatki. Nieznajomość tych reguł może skutkować sporami i nieporozumieniami dotyczącymi odpowiedzialności za te aspekty.
 • Nieznajomość reguł ubezpieczenia może skutkować brakiem odszkodowania za uszkodzone lub utracone towary podczas transportu.
 • Brak świadomości, kto pokrywa koszty transportu, ubezpieczenia, czy cła, może znacząco podnieść koszty transakcji, czasem nawet do poziomu jej nieopłacalności.
 • Niejasności dotyczące odpowiedzialności za procedury celne i podatkowe mogą prowadzić do opóźnień i dodatkowych kosztów.
 • Niewłaściwe stosowanie Incoterms może zwiększać koszty ubezpieczenia i transportu, powodując nieefektywność finansową.

Jak możemy pomóc po szkoleniu

Po szkoleniu z Incoterms 2020 możemy zaoferować wsparcie z ramienia Kancelarii Staniek&Partners  w kilku kluczowych obszarach:

 1. Kancelaria może pomóc w interpretacji reguł Incoterms 2020, doradzając, jak najlepiej je zastosować w konkretnych umowach handlowych, aby zminimalizować ryzyko i koszty.
 2. W przypadku sporów wynikających z międzynarodowych transakcji handlowych kancelaria może reprezentować interesy klienta, korzystając ze swojej wiedzy o Incoterms i międzynarodowym prawie handlowym.
 3. Kancelaria podatkowa może doradzić, jak wykorzystać reguły Incoterms do optymalizacji obciążeń podatkowych związanych z międzynarodowym handlem towarowym.
 4. Kancelaria może również pomóc w nawigacji po przepisach celnych, wykorzystując reguły Incoterms do określenia, która strona jest odpowiedzialna za procedury celne, podatki i cła.

 

Skorzystaj z dofonansowania do szkolenia –  nawet do 100% z KFS – kliknij tutaj

Loading

Harmonogram

1. Wprowadzenie:
✔ Krótka historia Incoterms;
✔ Incoterms 2020 a umowa sprzedaży (pojęcia: dostawa, własność, ryzyko).

2. Nowości i różnice w Incoterms® 2020:
✔ Nowy obszerny Wstęp, który kładzie większy nacisk na dokonanie właściwego wyboru;
✔ Uaktualnione Noty Wyjaśniające przed każdą regułą;
✔ Dodany nowy „horyzontalny” układ artykułów;
✔ Zmiana kolejności artykułów nadająca dostawie i ryzyku wyższą rangę;
✔ Konosamenty z adnotacją „on board” w FCA;
✔ Różne poziomy ochrony ubezpieczeniowej w CIP i CIF;
✔ Zmiana inicjałów DAT na DPU i zmiana kolejności DAP i DPU;
✔ Przewóz własnymi środkami transportu w FCA, DAP, DPU, i DDP;
✔ Koszty i ich usytuowanie;
✔ Włączenie wymogów związanych z bezpieczeństwem w zakres obowiązków dotyczących przewozu i kosztów.

3. Analiza i omówienie 11 reguł Incoterms® 2020:
✔ Omówienie podziału obowiązków, kosztów i ryzyka między sprzedającym a kupującym

4. Analiza błędów przy stosowaniu Incoterms® 2020:
✔ Brak informacji o wersji Incoterms;
✔ Negatywne konsekwencje związane z brakiem określenia punktu dostawy;
✔ Błędne stosowanie reguł FOB, CFR i CIF w transporcie kontenerowym;
✔ Możliwe konsekwencje finansowe wskutek błędnej interpretacji reguł C.

5. Incoterms® 2020 w kontraktach handlowych:
✔ Czy stosować w kontraktach reguły Incoterms® 2020?
✔ Którą regułę wybrać?
✔ Jakie czynniki należy wziąć pod uwagę w procesie decyzyjnym?

6. Dokumenty i informacje wymagane od stron kontraktu w Incoterms® 2020.

7. Incoterms® 2020 a umowa spedycji i umowa przewozu.

8. Ubezpieczenie towaru w drodze w Incoterms® 2020.

9. Warsztaty:
✔ Rozwiązywanie w grupach case’ów.

10. Podsumowanie:
✔ Dyskusja podsumowująca, pytania, odpowiedzi.


Opis trenera

Jarosław Hermanowski – ekspert w zakresie INCOTERMS i kontraktacji eksportowej.

Jedyny w Polsce trener akredytowany przez Międzynarodową Izbę Handlową w Paryżu.

Niezależny konsultant, trener i wykładowca, specjalizujący się w zagadnieniach kontraktów w handlu zagranicznym.
Członek Polskiego Komitetu Narodowego Międzynarodowej Izby Handlowej.
Autor licznych publikacji z zakresu handlu zagranicznego m.in. oficjalnego tłumaczenia publikacji Incoterms® 2010 oraz Incoterms® 2020.