Back

Przygotowywanie umów o pracę i dokonywanie zmian treści w trakcie ich obowiązywania

69.00  + VAT

Szkolenie zapewni uczestnikom praktyczne umiejętności, które mogą zastosować w praktyce zawodowej w dziale kadr. Będą w stanie skutecznie nawiązywać stosunki pracy, zgodnie z przepisami prawnymi, oraz profesjonalnie sporządzać umowy, unikając potencjalnych problemów i ryzyka.

Kategoria:

Wykładowca: Mariola Niełacna

Data: 01.08.2023 godz. 10:00 - 12:00

Ogólne zasady dotyczące nawiązywania stosunku pracy,

 • termin zawarcia umowy a obowiązki pracodawcy,
 • forma pisemna i konsekwencje jej niedotrzymania,
 • pojęcie dopuszczenia do pracy a potwierdzenie ustaleń warunków umowy,
 • aneksy i wydłużanie umów,
 • obowiązkowa treść umowy o pracę (rodzaj pracy; miejsce lub miejsca wykonywania pracy; wynagrodzenie; wymiar czasu pracy; dzień rozpoczęcia pracy),
 • formy zmiany treści umowy,
 • zasady dotyczące wypowiedzeń zmieniających,
 • okresowe powierzenie pracownikowi innej pracy a wypowiedzenie zmieniające.

Sporządzanie umowy zgodnie z przepisami.

1) Umowa na okres próbny

 • ustalenie długości jej trwania,
 • sporządzenie umowy,
 • wskazanie dodatkowych warunków zatrudnienia,
 • niedotrzymanie postanowień w zakresie zawarcia umowy na czas określony.

2) Umowa na czas określony

 • ograniczenia w zawieraniu umów na czas określony,
 • uwzględnianie limitów 33 miesięcy i 3 umów przy ponownym zatrudnieniu,
 • obowiązek powiadamiania PIP w przypadku zawarcia umowy na okres dłuższy niż 33 miesiące,
 • aneksowanie umowy i zmiana jej warunków.

3) Umowa na zastępstwo

 • długość trwania umowy,
 • limitowanie oraz ponawianie umowy na zastępstwo,
 • rodzaj pracy i wynagrodzenie pracownika zastępującego,
 • podawanie imienia i nazwiska osoby zastępowanej z punktu widzenia ochrony danych osobowych.

4) Umowa na czas nieokreślony

 • zawarcie umowy bez poprzedzenia jej zatrudnieniem na czas określony i ponowne zatrudnianie pracownika,
 • zmiany warunków umowy na pomocy porozumienia.

Opis trenera

Mariola Niełacna

Posiada ponad 20-letni staż pracy w Państwowej Inspekcji Pracy na stanowisku starszego inspektora pracy. Uzyskała specjalizację w zakresie postępowania w sprawach o wykroczenia związane z wykonywaniem pracy zarobkowej i legalnością zatrudnienia oraz przestępstwa przeciwko prawom osób wykonującym pracę zarobkową.

Ukończyła studia podyplomowe w zakresie Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Ochrony Danych Osobowych.
Uczestnik szkoleń i konferencji m.in. z zakresu migracji na rynku pracy, kontroli agencji zatrudnienia, nowelizacji prawa karnego, ochrony danych osobowych, umów cywilnoprawnych i szeroko pojętego prawa pracy.

Posiada uprawnienia służby bhp – głównego specjalisty ds. bezpieczeństwa i higieny pracy. Zajmuje stanowisko inspektora ochrony danych osobowych.

Od wielu lat specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach prawa pracy m.in. jako doradca przedsiębiorców zarówno w bieżących sprawach kadrowo-płacowych, jak i ugód i negocjacji pozasądowych. Łączy zagadnienia prawnej ochrony pracy i ochrony danych osobowych w przedsiębiorstwach.

Autorka opracowań z zakresu prawa pracy i ochrony danych osobowych kierowanych do pracowników działów personalnych, a także osób zarządzających. Posiada bogate doświadczenie w tworzeniu regulaminów i procedur wewnątrzzakładowych.

Doświadczony wykładowca z zakresu prawa pracy. Swoją wiedzą dzieli się ze słuchaczami i studentami Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz Stowarzyszenia Księgowych w Polsce