Back

Hipotetyczne odsetki, czyli zyski zatrzymane w kosztach podatkowych

59.00  + VAT

Kategoria:

Wykładowca: Michał Kordiak

Data: 12.10.2022 godz. 10:00 - 11:00

Art. 15cb ustawy o CIT określa reguły zaliczenia dopłat wnoszonych przez wspólników lub zysków zatrzymanych do kosztów uzyskania przychodu. Dzięki stosowaniu regulacji istnieje co roku możliwość rozpoznawania kosztów podatkowych z tytułu hipotetycznych odsetek od kapitału własnego posiadanego przez spółki.

Łączna kwota kosztów odliczona w roku podatkowym nie może przekroczyć kwoty 250 000 zł. Dzięki stosowaniu tego rozwiązania istnieje możliwość zauważalnego pomniejszenia podatku przez podatników CIT finansujących się kapitałem własnym.

Celem szkolenia jest przedstawienie uczestnikom praktycznych aspektów związanych ze stosowaniem powyższego rozwiązania oraz przedstawić wybrane kwestie, które są aktualnie przedmiotem sporu pomiędzy organami podatkowymi a podatnikami.

Program szkolenia obejmuje m.in. takie zagadnienia jak:

  1. Kiedy możliwe jest rozpoznawania kosztów?
  2. Jakie są limity kosztów z tytułu hipotetycznych odsetek?
  3. Jak określić odpowiednią stopę odsetek?
  4. Wyjątki i wyłączenia ze stosowania regulacji
  5. Unijna dyrektywa DEBRA i jak się ona ma do krajowego rozwiązania
  6. Praktyka interpretacyjna i orzecznicza na gruncie limitu