Back

Zmiany w podatku VAT od 1 stycznia 2022 r. – istotne z punktu widzenia księgowych

79.00  + VAT

Kategoria:

Wykładowca: Marcin Otręba

Data: 03.10.2022 godz. 09:00 - 14:00

 1) Omówienie różnic pomiędzy nową strukturą JPK obowiązująca od 1.7.2021r. a wersją obowiązującą do 30.06.2021r.:

a) podstawa opodatkowania i podatek należny poszczególnych rodzajów transakcji,

b) dodatkowe kody/oznaczenia identyfikujące poszczególne dostawy i usługi (GTU klasyfikacja z punktu widzenia sprzedawanych towarów i usług),

c) dodatkowe kody/oznaczenia identyfikujące powiązania pomiędzy podmiotami,

d) faktura do paragonu (ujęcie w ewidencji VAT) oraz faktura uproszczona w nowym JPK_VAT,

e) oznaczenia dowodów sprzedaży (dokument wewnętrzny, faktura do paragonu, dokument z kasy fiskalnej), kiedy należy je zastosować?

f) dodatkowe oznaczenia/kody dowodów nabycia (m.in.: faktura z zapisem metoda kasowa, dokumenty wewnętrzny).

2) Krajowy System e-Faktur (KSeF) zamiast Centralnego Rejestru Faktur już od 1.01.2023 r. i jego zastosowanie w praktyce:

a) co to jest KSeF i do czego ma służyć?

b) zawiadomienie do naczelnika urzędu skarbowego o podmiotach uprawionych do dostępu do Krajowego Systemu e-Faktur w celu wystawiania faktur ustrukturyzowanych lub dostępu do nich,

c) pojęcie faktury ustrukturyzowanej tj. wystawianej w ramach KSeF,

d) akceptacja odbiorcy faktury ustrukturyzowanej,

e) wystawienie, otrzymanie i przesłanie faktury ustrukturyzowanej,

f) przechowywanie faktur ustrukturyzowanych i skutki z tym związane dla podatnika,

g) faktury korygujące w KSeF,

h) faktura uproszczona i faktury do paragonu a KSeF,

i) faktura zaliczkowa w KSeF,

j) dostęp do faktur w KSeF.

3) Pakiet Slim VAT 1, Slim VAT 2 i jego zastosowanie – ze szczególnym omówieniem przyczyn wystawiania korekt

4) Omówienie nadchodzących zmian w Pakiecie Slim VAT 3

5) Dodatkowe obowiązki informacyjne podmiotów ewidencjonujących sprzedaż przy użyciu kas rejestrujących.

6) Dyskusja ze słuchaczami.