Back

Zasady zatrudniania pracowników w tym pracowników niepełnosprawnych.

79.00  + VAT

Kategoria:

Wykładowca: Aldona Wiejak - Głuszko

Data: 11.12.2023 godz. 10:00 - 13:00

Harmonogram

I. Zmiany w zatrudnianiu pracowników na podstawie umowy o prace na okres próbny i czas określony:
1. Nowe zasady zatrudniania na okres próbny, na czas określony:
2. - zasady nawiązywania i rozwiazywania stosunku pracy.
3. -zasady sporządzania umów o pracę.
4. Przyczyny wypowiedzenia.
5. Nowe obowiązki pracodawcy dotyczące przekazywania dodatkowych informacji pracownikom dotyczących. Treść informacji o warunkach zatrudnienia. Stanowisko PIP.

II. Obowiązki pracodawcy zatrudniającego pracownika niepełnosprawnego
1. Status osoby niepełnosprawnej
2. Uprawnienia przysługujące pracownikom niepełnosprawnym
3. Zakaz dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność
4. Obowiązek dostosowania środowiska pracy do potrzeb osoby niepełnosprawnej
5. Pracownik pomagający osobie niepełnosprawnej
6. Dokonywanie miesięcznych wpłat na PFRON oraz obowiązki informacyjne pracodawców zatrudniających pracowników niepełnosprawnych

III . Czas pracy pracowników niepełnosprawnych
1. Prawo do skróconego czasu pracy
2. Uprawnienie do dodatkowej przerwy w pracy

IV. Urlop wypoczynkowy i zwolnienie od pracy dla osób niepełnosprawnych.
1. Dodatkowy urlop wypoczynkowy i zwolnienia od pracy
2. Prawo do dodatkowego urlopu wypoczynkowego (tzw. urlop rehabilitacyjny)- Rozróżnienie pojęć
3. „nabycie prawa do urlopu” i „przysługiwanie prawa do urlopu”.
4. Naliczanie i udzielanie dodatkowego urlopu
5. Zaległy dodatkowy urlop niepełnosprawnego
6. Korzyści z zatrudniania osób niepełnosprawnych

Opis trenera

Aldona Wiejak - Głuszko - prawnik, specjalizujący się w prawie pracy i ubezpieczeniach społecznych. Ukończyłam aplikację sądową. Od ponad 15 lat zajmuje się kompleksowym doradztwem w zakresie prawa pracy. Doświadczenie nabyłam pracując w Państwowej Inspekcji Pracy, jako specjalista ds. prawnych, gdzie m.in. sporządzałam opinie prawne i stanowiska w sprawach kierowanych do PIP oraz prowadziłam szkolenia z zakresu prawa pracy . Posiadam przygotowanie pedagogiczne - ukończyłam studia pedagogiczne na Uniwersytecie Szczecińskim. Od kilku lat prowadzę własną działalność specjalizując się w prowadzeniu szkoleń oraz obsłudze prawnej firm. Doradzam zarówno pracodawcom jak i pracownikom. Współpracuję z regionalnymi mediami i urzędem pracy w sprawach zatrudniania i szkolenia pracowników oraz osób bezrobotnych.