Back

Zarządzanie odpadami i obowiązki przedsiębiorstw w systemie BDO

0.00  + VAT

Kategorie: , ,

Wykładowca: Patrycja Węcławowicz oraz Wojciech Frankiewicz

Data: 22.04.2024 godz. 10.00 - 11.00

BDO, czyli Baza Danych o Produktach i Opakowaniach oraz o Gospodarce Odpadami, to system elektronicznej ewidencji, który został wprowadzony w celu ułatwienia monitorowania obiegu odpadów w Polsce. Umożliwia on władzom kontrolę nad tym, jak przedsiębiorstwa gospodarują odpadami – od ich powstania, poprzez przetwarzanie, aż po utylizację. Dzięki temu systemowi, każdy przedsiębiorca, który generuje odpady, musi prowadzić dokładną ewidencję swoich działań w zakresie gospodarowania odpadami. BDO ma na celu przyczynienie się do zwiększenia efektywności recyklingu oraz minimalizacji wpływu odpadów na środowisko. W ramach BDO monitorowany jest także obrót (w szczególności wprowadzanie na rynek polski) niektórych szczególnych rodzajów produktów (np.olejów napędowych, baterii, akumulatorów, opakowań).

Szkolenie jest skierowane do:

✔ Przedsiębiorców i osób, zarządzającymi firmami, które które w ramach swojej działalności generują odpady lub gospodarują towarami objętymi ustawą o BDO
✔ Podmiotów działających w różnych branżach, z uwagi na to, że większość działalności gospodarczych generuje odpady objęte monitoringiem w ramach BDO.
✔ Osoby odpowiedzialne za zarządzanie odpadami w firmie, w tym:
– Menedżerowie ds. środowiska.
– Specjaliści ds. BHP.

Dlaczego warto skorzystać z tego bezpłatnego webinaru?

 • Pozwala na zrozumienie i dostosowanie się do obowiązujących przepisów prawa, minimalizując ryzyko naruszeń i potencjalnych sankcji.
 • Ułatwia zrozumienie mechanizmów działania systemu BDO, co przekłada się na lepsze zarządzanie odpadami w firmie.
 • Pomaga w identyfikacji potencjalnych obszarów oszczędności oraz w optymalizacji procesów związanych z gospodarowaniem odpadami.
 • Umożliwia wymianę doświadczeń z ekspertami i innymi uczestnikami webinaru, co może przyczynić się do znalezienia nowych, efektywnych rozwiązań w zakresie gospodarowania odpadami.

Co może się wydarzyć, jeśli nie znasz obowiązków dotyczących zarządzania odpadami?

Niezrozumienie lub ignorowanie obowiązków dotyczących zarządzania odpadami może prowadzić do szeregu negatywnych konsekwencji, w tym:

 • Nałożenia wysokich kar finansowych za nieprzestrzeganie przepisów.
 • Innego rodzaju sankcji administracyjnych, takich jak ograniczenia działalności firmy.
 • Negatywnego wpływu na środowisko naturalne, co może skutkować złym wizerunkiem firmy i utratą zaufania klientów.
 • Problemami z audytami środowiskowymi oraz utratą certyfikatów i licencji.


Jak możemy pomóc po szkoleniu

Po webinarze możemy zaoferować wsparcie z ramienia Kancelarii Staniek&Partners w następujących obszarach:

 • doradztwo w zakresie dostosowania działalności firmy do obowiązujących przepisów z zakresu BDO;
 • pomoc w przygotowaniu i prowadzeniu dokumentacji związanej z gospodarowaniem odpadami;
 • reprezentacja firmy w przypadku ewentualnych sporów lub kontroli ze strony organów nadzorczych;
 • szkolenia i konsultacje dotyczące aktualizacji przepisów i najlepszych praktyk w zarządzaniu odpadami;
 • wsparcie w implementacji zrównoważonych i ekologicznych rozwiązań w zakresie gospodarowania odpadami, co może przyczynić się do poprawy wizerunku firmy i efektywności operacyjnej.

Liczba miejsc na szkolenie jest ograniczona.

Loading

Harmonogram

Podczas spotkania omówimy:

1. BDO – czym jest Baza Danych o Odpadach oraz jaką pełni rolę.
2. Kategorie podmiotów obowiązanych do wpisu w BDO. Jakiego rodzaju działalność może generować obowiązki z zakresu BDO?
3. Najważniejsze obowiązki przedsiębiorców w obszarze BDO.
4. Konsekwencje prawne nieprzestrzegania przepisów – kary administracyjne.
5. Praktyczne aspekty gospodarowania odpadami. Studium przypadków.

Opis trenera

Patrycja Węcławowicz | Radca prawny
Absolwentka kierunku prawo na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Kilkukrotna stypendystka stypendium Rektora za wyniki w nauce oraz członek kół naukowych. Aplikację radcowską ukończyła w Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu.
Przez ponad 5 lat zdobywała doświadczenie w kancelarii prawnej zajmującej się obsługą przedsiębiorców, rozwijając swoje doświadczenie zarówno w prawie handlowych, cywilnym jak i administracyjnym. W szczególności w szerokim zakresie świadczyła pomoc na rzecz przedsiębiorców z branż regulowanych (m.in. paliwowej, OZE oraz odpadowej), wymagających uzyskiwania stosownych zezwoleń, koncesji etc.

Wojciech Frankiewicz | Adwokat, partner w Kancelarii Staniek & Partners
Posiada wszechstronną praktykę prawniczą, w trakcie której realizował projekty dla dużych i średnich przedsiębiorców (w tym z kapitałem zagranicznym), prowadzących działalność m.in. w branżach: spożywczej, telekomunikacyjnej, automotive, okuć budowlanych.
Łączy szerokie kompetencje w obszarach prawa gospodarczego (kompleksowa obsługa korporacyjna przedsiębiorców, prawo kontraktowe), prawa cywilnego oraz prawa pracy.
Specjalista prawa nowych technologii.