Back

Właściciel i pracownicy biura rachunkowego w pralni – czyli o tym, jak skutecznie przeciwdziałać praniu pieniędzy (AML) i finansowaniu terroryzmu (CFT)

79.00  + VAT

Szkolenie skupia się na skutecznej realizacji obowiązków w obszarze AML. Dowiedz się, jak podejść do tematu i uniknąć trudności dla biur rachunkowych i ich klientów. Omówimy najczęstsze wyzwania, na przykładzie praktycznych przypadków, z uwzględnieniem naszych doświadczeń.

Kategoria:

Wykładowca: Wojciech Frankiewicz

Data: 06.09.2023 godz. 10:00 - 12:30

Ponad 2 lata upłynęły od momentu, w którym wszystkie biura rachunkowe, te małe i te duże, zostały zobligowane do walki z praniem pieniędzy i podejmowaniem działań mających na celu zabezpieczeniu systemu finansowego przed naruszeniami.

Sposób realizacji obowiązków mocno się różni, podobnie jak świadomość specjalistów z biur rachunkowych w realizacji obowiązków. W każdym przypadku jednak sztuką jest realizacja obowiązków w taki sposób, aby nie nastręczała nadmiernych trudności nie tylko samym biurom rachunkowym, ale też ich klientom.

Program szkolenia obejmuje:

  • obowiązki na gruncie AML;
  • podejście do realizacji obowiązków;
  • najczęściej występujące praktyki;
  • case study;
  • Q&A

Szkolenie jest doskonałą okazją na odświeżenie obowiązku szkoleniowego nałożonego na instytucje obowiązane.

Opis trenera

Wojciech Frankiewicz

Absolwent Uniwersytetu Opolskiego na kierunkach Prawo oraz Filologia Angielska. Uczestnik stypendium konfucjańskiego, w ramach którego ukończył na Politechnice Pekińskiej kurs języka i literatury chińskiej.

Posiada wszechstronną praktykę prawniczą, w trakcie której realizował projekty dla dużych
i średnich przedsiębiorców (w tym z kapitałem zagranicznym), prowadzących działalność m.in. w branżach: spożywczej, telekomunikacyjnej, automotive, okuć budowlanych.
Łączy szerokie kompetencje w obszarach prawa gospodarczego (kompleksowa obsługa korporacyjna przedsiębiorców, prawo kontraktowe), prawa cywilnego oraz prawa pracy. Specjalista prawa nowych technologii.

W ramach bieżącej obsługi przedsiębiorców przygotowuje i negocjuje kompleksowe umowy, obejmujące m.in. kontrakty na stworzenie / wdrożenie określonych rozwiązań informatycznych (przy wykorzystaniu zwinnych oraz waterfallowych metodyk zarządzania projektami IT). Opracowuje także porozumienia dotyczące dalszego rozwoju oprogramowania oraz jego utrzymania, a także doradza przedsiębiorcom w trakcie realizacji tych umów. Uczestniczył w tworzeniu oprogramowania legaltech.

Specjalizuje się w zakresie szeroko rozumianej obsługi korporacyjnej – opracowuje założenia
i przeprowadza projekty restrukturyzacyjne (połączenia, przekształcenia przedsiębiorstw) oraz uczestniczy w procesach związanych ze zmianą struktury właścicielskiej podmiotów (w tym wchodzących w skład rozbudowanych, międzynarodowych grup kapitałowych). Uczestnik procesów due diligence oraz projektów mających na celu nabycie / zbycie przedsiębiorstwa.

Wojciech kompleksowo doradza działom HR (nawiązanie/rozwiązanie zatrudnienia, przygotowanie regulacji i polityk wewnątrzzakładowych, opiniowanie umów z APT i też podmiotami świadczącymi usługi związane z HR, np. kadrowo-płacowe, rekrutacyjne, benefitowe itp.). Przeprowadził szereg projektów związanych z ochroną danych osobowych (implementacja oraz kontrola prawidłowości wdrożenia RODO) oraz realizuje projekty mające na celu pozyskiwanie wsparcia w ramach tarczy antykryzysowej.

Doradza w języku angielskim, z łatwością odnajduje się w relacjach z podmiotami z chińskim kapitałem.
Miłośnik aktywnego spędzania wolnego czasu.