Back

Dostosowanie dokumentacji wewnątrzzakładowej- stanowiska komputerowe oraz dofinansowania okularów.

199.00  + VAT

Celem szkolenia jest omówienie nowych obowiązków pracodawcy wprowadzonych zmianą rozporządzenia w sprawie BHP na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe w zakresie dostosowania – wprowadzenia zarządzeń/dokumentacji w zakładach pracy.

Kategorie: , ,

Wykładowca: Mariola Niełacna

Data: 10.05.2024 godz. 10:00-12:00

17 listopada 2023 r. weszły zmiany do rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.

Nowe przepisy regulują zagadnienia bhp dla stanowisk pracy osób pracujących przy komputerze oraz obowiązek zapewnienia pracownikowi okularów lub szkieł kontaktowych zgodnie z zaleceniem lekarza.

Przepisy przejściowe (do 17.05.2024) nie obowiązują w zakresie opracowania nowej dokumentacji czy zapoznania z nią pracowników, co oznacza, że pracodawcy obowiązani są posiadać uzupełnioną dokumentację wewnątrzzakładową na dzień 17.11.2023r. m.in. dotyczącą:

  • przepisów dot. wyposażenia stanowisk pracy zdalnej i hybrydowej (regulamin, porozumienie(a)),
  • oceny ryzyka zawodowego + informacji zawierającej zasady bezpiecznego i higienicznego wykonywania pracy zdalnej,
  • treści oświadczeń pracowników o zapewnieniu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy na stanowisku pracy zdalnej,
  • dokumentacji dotyczącej powierzenia mienia,
  • aktualizacji przepisów dot. refundacji okularów lub szkieł kontaktowych.

Szkolenie skierowane do pracodawców i osób zarządzających zakładem pracy oraz pracowników działów kadr i bhp w sektorze prywatnym i publicznym.

Loading

Harmonogram

1. Terminy na dostosowanie stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe.

2. Nowa definicja stanowiska pracy wyposażonego w monitor ekranowy i obowiązki pracodawcy.

3. Dodatkowe wyposażenie stanowiska wyposażonego w monitor ekranowy (podnóżek, uchwyt na dokumenty).

4. Praca na laptopie lub tablecie a obowiązki pracodawcy.

5. Prawidłowa treść zarządzeń i wniosków obowiązujących w zakładzie
• Zasady dofinansowań do okularów lub szkieł,
• Tworzenie procedur wewnątrzzakładowych regulujących finansowanie i dofinansowanie okularów lub szkieł kontaktowych,
• Wnioski o dofinasowanie oraz procedury ich akceptacji,
• Dokumentacja związana z wnioskami o doposażenie stanowiska pracy, akceptacje i potwierdzanie czasu pracy,
• Wnioski pracowników o podnóżek i uchwyt na dokumenty.

6. Obowiązkowe konsultacje z przedstawicielami pracowników przed rozpoczęciem prac związanych z wprowadzeniem zmian zakładzie.
• Dokumentacja potwierdzająca przeprowadzenie konsultacji,
• Konsekwencje braku konsultacji.

7. Obowiązek przeprowadzenia oceny warunków pracy na stanowisku wyposażonym w monitor ekranowy.

Opis trenera

Mariola Niełacna 
Posiada ponad 20-letni staż pracy w Państwowej Inspekcji Pracy na stanowisku starszego inspektora pracy. Uzyskała specjalizację w zakresie postępowania w sprawach o wykroczenia związane z wykonywaniem pracy zarobkowej i legalnością zatrudnienia oraz przestępstwa przeciwko prawom osób wykonującym pracę zarobkową. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie  Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Ochrony Danych Osobowych. Uczestnik szkoleń i konferencji m.in. z zakresu migracji na rynku pracy, kontroli agencji zatrudnienia, nowelizacji prawa karnego, ochrony danych osobowych, umów cywilnoprawnych i szeroko pojętego prawa pracy. Posiada uprawnienia służby bhp - głównego specjalisty ds. bezpieczeństwa i higieny pracy.  Zajmuje stanowisko inspektora ochrony danych osobowych.

Autorka opracowań z zakresu prawa pracy i ochrony danych osobowych kierowanych do pracowników działów personalnych, a także osób zarządzających. Posiada bogate doświadczenie w tworzeniu regulaminów i procedur wewnątrzzakładowych.  

Doświadczony wykładowca z zakresu prawa pracy. Swoją wiedzą dzieli się ze słuchaczami i studentami Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz Stowarzyszenia Księgowych w Polsce