Back

Podatek VAT 2023 z uwzględnieniem zmian wynikających z SLIM-VAT-3, SLIM-VAT-2 „Polskiego Ładu” w oraz obowiązkowy KSeF od 1 lipca 2024

129.00  + VAT

Kategoria:

Wykładowca: Marcin Otręba

Data: 26.06.2023 godz. 09:00 - 13:00

Podatek VAT 2023 z uwzględnieniem zmian wynikających z SLIM-VAT-3, SLIM-VAT-2 „Polskiego Ładu”  w oraz obowiązkowy KSeF od 1 lipca 2024

I: Zmiany w VAT 2023 r. wynikające z najnowszego pakietu „SLIM VAT 3”

 1. Podniesienie progu dla małego podatnika do 2 mln euro rocznie.
 2. Uregulowanie właściwych kursów walut stosowanych do przeliczenia podstawy opodatkowania przy korektach in plus oraz in minus.
 3. WDT – doprecyzowanie, że w razie otrzymania dokumentów z opóźnieniem wykazuje się w dacie powstania obowiązku podatkowego.
 4. Zmiany w zwolnieniach z VAT dla zarządzania funduszami inwestycyjnymi oraz importu towarów dla palcówek dyplomatycznych.
 5. Zniesienie obowiązku posiadania faktury do odliczenia VAT przy WNT.
 6. Podniesienie z 500 do 10 tyś. zł progu, który pozwala na przyjęcie, że proporcja odliczenia wynosi 100% (pod warunkiem, że przekroczyła 98 %).
 7. Brak konieczności uwzględniania korekty rocznej podatku naliczonego, jeżeli proporcja jest niższa i różni się nieznacznie od proporcji wstępnej.
 8. Wprowadzenie przepisu o braku obowiązku wystawienia faktury w przypadku, gdy wpłata zaliczki oraz dostawa towarów/usługa zostaną dokonane w tym samym okresie rozliczeniowym.
 9. Możliwość uwolnienia się od odpowiedzialności solidarnej z tytułu otrzymania płatności na rachunek VAT w przypadku zmiany faktora.
 10. Brak konieczności drukowania raportów fiskalnych i dokumentów niefiskalnych z kas rejestrujących on line.
 11. Zmiany w naliczaniu sankcji 15%, 20%, 30% i 100% za błędy oraz możliwość odstąpienia od wymierzenia sankcji VAT przez organy podatkowe.
 12. Umożliwienie zasad korygowania transakcji rozliczanych w ramach OSS oraz IOSS, gdy podatnik na moment jej składania nie korzysta z procedury OSS.
 13. Możliwość przelewów VAT pomiędzy rachunkami VAT członków grupy VAT.
 14. Wprowadzenie zmian w zakresie Wiążących Informacji Stawkowych.

II: Zmiany na rok 2023 r. wynikające z pakietu „Polski Ład” – Grupy VAT

 1. Grupa VAT jako nowa kategoria podatnika – od stycznia 2023 r.
 2. Zasady opodatkowania wewnątrz grupy.
 3. Stosowanie proporcji odliczania VAT od zakupów mieszanych.
 4. Mechanizm podzielonej płatności w GV.
 5. Dokumentacja w GV.
 6. Rejestracja GV i przesłanki do założenia GV.
 7. Zwroty VAT w Grupie.
 8. Odpowiedzialność poszczególnych członków GV za zobowiązania Grupy.
 9. Rozliczenia po zakończeniu statutu podatnika przez GV.
 10. Zasady prowadzenia ewidencji do 30.06.2023 oraz od 1.07.2023 r.

III: Podsumowanie zmian wprowadzonych pakietem „Polski Ład” w VAT w roku 2022

 1. Możliwość opodatkowania VAT niektórych usług finansowych, w tym obowiązek podatkowy, fakturowanie, odliczanie VAT, itp.
 2. Szybki zwrot VAT dla podatników stosujących rozliczenia bezgotówkowe.
 3. Szczególny moment powstania obowiązku podatkowego dla określonych czynności dokonywanych z mocy prawa.
 4. Zmiany w deklaracjach kwartalnych.
 5. Zmiany pochodne – np. czynny żal w przypadku korygowania JPK.

IV: Nowości w fakturowaniu tradycyjnym wprowadzone w 2022 r. oraz zmiany w dokumentowaniu transakcji

 1. Zmiany odnoszące się do oznaczania duplikatów faktur.
 2. Uproszczenie treści faktury zaliczkowej.
 3. Wydłużenie terminu do wystawienia faktury przed sprzedażą i zapłatą do 60 dni.
 4. Zmiany w treści faktur korygujących oraz nowe regulacje dotyczące zbiorczych faktur korygujących.
 5. Oznaczenia w JPK_VAT w ramach pakietu e-commerce od 1.1.2022 (WSTO, IED).
 6. Zmiany w oznaczeniu od 1.1.2022 ulgi na złe długi w JPK_VAT.

V: Praktyczne stosowanie wybranych rozwiązań wprowadzonych pakietem SLIM-VAT 2

 1. Określenie momentu ujęcia korekty WNT i importu usług.
 2. Możliwość korekty deklaracji w zakresie importu towarów w celu uniknięcia prawa do utraty rozliczenia importu w deklaracji .
 3. Uproszczenie zasad odliczania podatku naliczonego z tytułu importu usług oraz dostawy odwróconej (problematyka 3 miesięcy na ujęcie importu usług) – powrót do zasad sprzed 2017 r.
 4. Uproszczenie zasad odliczania podatku naliczonego z tytułu WNT (problematyka 3 miesięcy na ujęcie importu usług) – powrót do zasad sprzed 2017 r.
 5. Sposób rozliczania WNT w razie otrzymania faktury po 3 miesiącach.
 6. Możliwość korygowania podatku naliczonego za różne okresy.
 7. Zmiana terminu na zgłoszenie VAT-26 (samochody osobowe).
 8. Zmiany w uldze na złe długi (wydłużenie okresu na zastosowanie ulgi, zniesienie różnych ograniczeń formalnych, wprowadzenie ulgi w odniesieniu do konsumentów).

VI: Wprowadzenie do KSeF – faktury ustrukturyzowane: system fakultatywny w latach 2022-2023 i przygotowanie do systemu obowiązkowego od lipca 2024 roku

 1. Wprowadzenie Krajowego Systemu e-Faktur (tzw. KSeF) w 2022 jako wstęp do obligatoryjnego stosowania. Wdrożenie procedur przygotowawczych do systemu obowiązkowego.
 2. Faktura ustrukturyzowana jako rodzaj faktury elektronicznej.
 3. Akceptacji odbiorcy na e-faktury.
 4. Określenie momentu wystawienia i otrzymania faktury ustrukturyzowanej.
 5. Korygowanie faktur ustrukturyzowanych.
 6. Zniesienie uciążliwych warunków dla faktur korygujących w zakresie posiadania dokumentacji uzgodnieniowej.
 7. Duplikaty oraz noty.
 8. Możliwość przekazania danych faktury podmiotom trzecim bez ingerencji systemowej (tzw. anonimowy dostęp i jego praktyczne znaczenie).
 9. Przyspieszony zwrot VAT w przypadku stosowania faktur ustrukturyzowanych.
 10. Faktury ustrukturyzowane wystawiane dla konsumentów.
 11. Ułatwienia w zakresie zapewnienia autentyczności, integralności oraz czytelności.
 12. Ułatwienia w zakresie JPK_FA.

Loading

Opis trenera

Marcin Otręba

Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkami pośrednimi oraz zagadnieniami związanymi z kontrolą podatkową, celno-skarbową oraz postępowaniami podatkowymi prowadzonymi przez organy Krajowej Administracji Skarbowej. Posiada wieloletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego.

Wieloletni pracownik Izby Skarbowej we Wrocławiu. Trener Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów w zakresie podatku od towarów i usług oraz ordynacji podatkowej. Doświadczenie zawodowe zdobywał również w międzynarodowych firmach zajmując się podatkiem VAT oraz procedurą podatkową.

W ramach własnej działalności gospodarczej prowadzi specjalistyczne szkolenia podatkowe. Od 2010 roku związany jest z Wyższą Szkołą Bankową we Wrocławiu, w której prowadzi wykłady z zakresu podatków. Współpracuje również z szeregiem renomowanych firm szkoleniowych w Polsce. Autor licznych publikacji dla biuletynu VAT wydawnictwa INFOR