Back

Umowa o pracę oraz umowy cywilnoprawne jako tytułu do ubezpieczeń społecznych

79.00  + VAT

Kategoria:

Wykładowca: Dariusz Suchorowski

Data: 10.07.2023 godz. 10:00-13:00

Umowa o pracę oraz umowy cywilnoprawne jako tytułu do ubezpieczeń
społecznych z uwzględnieniem rodzajów tych umów i podmiotów, z którymi
umowy cywilnoprawne zostały zawarte.

a.  Rodzaje umów cywilnoprawnych i cechy charakterystyczne poszczególnych
rodzajów umów
b. Umowa o pracę oraz cechy tej umowy
c. Sfera zainteresowania ZUS stwierdzonymi cechami charakterystycznymi dla
innego rodzaju umowy – umowa zlecenie z cechami stosunku pracy czy
umowa o dzieło z cechami umowy zlecenia
d. Umowy cywilnoprawne zawarte z własnym pracodawcą lub realizowane na
jego rzecz.
e. Podstawa wymiaru składek pracownika wraz z wyłączeniami
wymienionymi w tzw. rozporządzeniu składkowym. Możliwość
zastosowania niektórych wyłączeń do zleceniobiorców.
f. Sposób ustalania podstawy wymiaru składek w przypadku umów
cywilnoprawnych zawartych z własnym pracodawcą lub realizowanych na
jego rzecz.

Opis trenera

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku polityka społeczna oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku prawo pracy i ubezpieczeń społecznych.

Od początku pracy zawodowej związany z ubezpieczeniami społecznymi, realizując zadania kolejno jako inspektor i inspektor kontroli ZUS. Następnie zarządzał i nadzorował kontrolę płatników składek na obszarze województwa świętokrzyskiego.

Wiedza i doświadczenie nabyte podczas 20 letniej pracy na dotychczasowych stanowiskach, pozwoliło objąć na kolejne 15 lat stanowisko zastępcy dyrektora ds. dochodów Oddziału ZUS w Kielcach.

Zakres obowiązków powodował konieczność posiadania wiedzy w zakresie:

– podlegania ubezpieczeniom społecznym i rozstrzygania spraw spornych szczególnie
w przypadku tzw. zbiegów tytułów do ubezpieczeń,

– ustalanie podstaw wymiaru składek dla wszystkich grup ubezpieczonych, z uwzględnieniem ulg i wyłączeń z oskładkowania,

– prowadzenie rozliczeń i ustalania salda na kontach płatników składek,

– przymusowego dochodzenie należności poprzez działania egzekucyjne i stosowaniem ulg w tym zakresie,

– udzielaniem ulg w naliczaniu i opłacaniu składek,

– ustalaniem właściwego ustawodawstwa w przypadku wykonywania pracy najemnej lub na własny rachunek w innym kraju Unii Europejskiej,

Posiadana wiedza i umiejętność jej przekazywania były podstawą stania się trenerem, szkolącym kadrę inspektorów kontroli ZUS w całej Polsce.

Równolegle przez wiele lat prowadził i nadal prowadzi zajęcia w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce Oddział Regionalny w Kielcach, gdzie przekazuje posiadaną wiedzę pracownikom kadrowo-płacowym z zakresu zagadnień ubezpieczeń społecznych realizowanych przez płatników składek oraz innymi firmami szkoleniowymi w ramach prowadzonej własnej działalności gospodarczej. Był również wykładowcą na studiach podyplomowych w Wyższej Szkole Handlowej w Kielcach oraz kursach organizowanych przez Szkołę Zarządzania w Kielcach.

Ponadto był zapraszany, celem przedstawienia w przestępny i zrozumiały sposób, zmian przepisów na konferencje, kursy, spotkania organizowane przez podmioty zrzeszające przedsiębiorców np.: Business Centre Club Loża Świętokrzyska, Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców w Kielcach, Cech Rzemiosł w Opatowie, Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Targi Kielce, Świętokrzyski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

W ramach obecnie prowadzonej działalności prowadzi szkolenia organizowane przez firmy szkoleniowe w całej Polsce.

Opinie, oceny i ankiety przeprowadzane po kursach i szkoleniach, świadczą jednoznacznie zarówno o wysokim poziomie wiedzy merytorycznej, jak i wysokim poziomie umiejętności prowadzenia zajęć i kultury osobistej.