Back

Kontrola PIP w zakładzie pracy – kontrola pracy zdalnej na podstawie listy kontrolnej inspektora pracy

79.00  + VAT

Kategoria:

Wykładowca: Mariola Niełacna

Data: 12.07.2023 godz. 10:00 - 13:00

Opis trenera

Mariola Niełacna

Posiada ponad 20-letni staż pracy w Państwowej Inspekcji Pracy na stanowisku starszego inspektora pracy. Uzyskała specjalizację w zakresie postępowania w sprawach o wykroczenia związane z wykonywaniem pracy zarobkowej i legalnością zatrudnienia oraz przestępstwa przeciwko prawom osób wykonującym pracę zarobkową.

Ukończyła studia podyplomowe w zakresie Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Ochrony Danych Osobowych.
Uczestnik szkoleń i konferencji m.in. z zakresu migracji na rynku pracy, kontroli agencji zatrudnienia, nowelizacji prawa karnego, ochrony danych osobowych, umów cywilnoprawnych i szeroko pojętego prawa pracy.

Posiada uprawnienia służby bhp – głównego specjalisty ds. bezpieczeństwa i higieny pracy. Zajmuje stanowisko inspektora ochrony danych osobowych.

Od wielu lat specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach prawa pracy m.in. jako doradca przedsiębiorców zarówno w bieżących sprawach kadrowo-płacowych, jak i ugód i negocjacji pozasądowych. Łączy zagadnienia prawnej ochrony pracy i ochrony danych osobowych w przedsiębiorstwach.

Autorka opracowań z zakresu prawa pracy i ochrony danych osobowych kierowanych do pracowników działów personalnych, a także osób zarządzających. Posiada bogate doświadczenie w tworzeniu regulaminów i procedur wewnątrzzakładowych.

Doświadczony wykładowca z zakresu prawa pracy. Swoją wiedzą dzieli się ze słuchaczami i studentami Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz Stowarzyszenia Księgowych w Polsce