Back

Dyscyplinarka – jak prawidłowo rozwiązać stosunek pracy

79.00  + VAT

Kategoria:

Wykładowca: Mariola Niełacna

Data: 27.09.2022 godz. 10:00 -12:00

Błędy w sferze rozwiązywania umów o pracę mają poważne konsekwencje dla pracodawców zarówno w przypadku kontroli PIP jak i roszczeń pracowników dochodzonych na drodze sądowej – mogą skutkować wypłatą pracownikowi odszkodowania, a nawet koniecznością ponownego przyjęcia go do pracy.

Przygotowanie pisma zawierającego oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę nie jest tematem łatwym, w szczególności gdy dotyczy wieloletniego pracownika. Najwięcej problemów nastręcza sformułowanie oświadczenia o rozwiązaniu umowy, w tym przyczyny uzasadniającej zwolnienie oraz prawidłowe zapoznanie pracownika z jego treścią.

Warto jednak pamiętać, że nie taki diabeł straszny, gdy zastosujemy się do kilku podstawowych zasad, a mianowicie odpowiednio przygotujemy się do rozwiązania umowy, dokonamy dokładnej analizy podstawy, konsultacji ze związkami zawodowymi czy też wybierzemy odpowiedni moment na zwolnienie.

Istotnym celem szkolenia jest wyeliminowanie błędów popełnianych przez pracodawców, biorąc pod uwagę orzecznictwo sądów pracy.

Plan szkolenia

 1. W jakich sytuacjach pracodawca może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym?
 2. Ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych –– omówienie poglądów wyrażanych przez Sądy Pracy.
 3. Kiedy można zwolnić bez wypowiedzenia pracownika, który popełnił przestępstwo.
 4. Zawiniona utrata uprawnień przez pracownika a możliwość rozwiązania umowy bez wypowiedzenia.
 5. Pomocniczy wzór zwolnienia dyscyplinarnego.
 6. Znaczenie opini zakładowej organizacji związkowej w procesie, zastrzeżenia co do zasadności rozwiązania umowy o pracę.
 7. Jak prawidłowo liczyć termin na rozwiązanie umowy o pracę.
 8. Definicja „postępowania wyjaśniającego” prowadzonego przez pracodawcę w wyrokach Sądu Najwyższego.
 9. Jak uzasadnić/udokumentować długość prowadzonego postępowania wyjaśniającego przez pracodawcę.
 10. Jak przygotować pisemne oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę z winy pracownika.
 11. Prawidłowe zapoznanie pracownika z oświadczeniem o rozwiązaniu umowy (również podczas stanu zagrożenia epidemicznego Covid).
 12. Udział osób trzecich podczas wręczania pracownikowi oświadczenia o rozwiązaniu umowy o pracę.
 13. Dochodzenie roszczeń w związku z niezgodnym z prawem zwolnieniem – czego pracodawca może spodziewać się w pozwie od pracownika.
 14. Przykłady i analiza przypadków.