Back

Zasiłek macierzyński po zmianie Kodeksu Pracy i ustawy zasiłkowej w 2023r.

79.00  + VAT

Kategoria:

Wykładowca: Dariusz Suchorowski

Data: 16.11.2023 godz. 10:00 - 13:00

Zapraszamy na szkolenie dotyczące nowości i zmian w przepisach urlopu rodzicielskiego i macierzyńskiego!

Podczas naszego wydarzenia omówimy kluczowe zagadnienia, takie jak wydłużenie okresu urlopu rodzicielskiego oraz nowe zasady dzielenia tego urlopu między rodzicami. Otrzymasz też istotne informacje o skróceniu okresu na wykorzystanie urlopu ojcowskiego, jak również o zmianie wysokości zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego.

Wspólnie z nami przeanalizujesz wszystkie niezbędne informacje, dzięki którym świadomie i komfortowo zaplanujesz czas urlopu.

Harmonogram

1. Wydłużenie okresu urlopu rodzicielskiego, z brakiem możliwości przeniesienia prawa na współmałżonka.
2. Wydłużenie okresu urlopu rodzicielskiego ze względu na ciężką chorobę dziecka.
3. Sposoby dzielenia urlopu rodzicielskiego.
4. Skrócenie okresu na wykorzystanie przysługującego urlopu ojcowskiego.
5. Zmiana wysokości zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego.
6. Okoliczności mające wpływ na zróżnicowanie podstawy wymiaru zasiłku między rodzicami.
7. Stosowanie zmienionych przepisów do ubezpieczonych, którzy w dniu wejścia w życie przepisów przebywali na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim udzielonym według starych zasad.
8. Sytuacja ubezpieczonych, którzy już wykorzystali urlop rodzicielski przed wejściem w życie nowych przepisów, a których dziecko nie ukończyło 6 lat.

Opis trenera

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku polityka społeczna oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku prawo pracy i ubezpieczeń społecznych.

Od początku pracy zawodowej związany z ubezpieczeniami społecznymi, realizując zadania kolejno jako inspektor i inspektor kontroli ZUS. Następnie zarządzał i nadzorował kontrolę płatników składek na obszarze województwa świętokrzyskiego.

Wiedza i doświadczenie nabyte podczas 20 letniej pracy na dotychczasowych stanowiskach, pozwoliło objąć na kolejne 15 lat stanowisko zastępcy dyrektora ds. dochodów Oddziału ZUS w Kielcach.

Zakres obowiązków powodował konieczność posiadania wiedzy w zakresie:

– podlegania ubezpieczeniom społecznym i rozstrzygania spraw spornych szczególnie
w przypadku tzw. zbiegów tytułów do ubezpieczeń,

– ustalanie podstaw wymiaru składek dla wszystkich grup ubezpieczonych, z uwzględnieniem ulg i wyłączeń z oskładkowania,

– prowadzenie rozliczeń i ustalania salda na kontach płatników składek,

– przymusowego dochodzenie należności poprzez działania egzekucyjne i stosowaniem ulg w tym zakresie,

– udzielaniem ulg w naliczaniu i opłacaniu składek,

– ustalaniem właściwego ustawodawstwa w przypadku wykonywania pracy najemnej lub na własny rachunek w innym kraju Unii Europejskiej,

Posiadana wiedza i umiejętność jej przekazywania były podstawą stania się trenerem, szkolącym kadrę inspektorów kontroli ZUS w całej Polsce.