Back

Handel e-Commerce 2024: Zmiany w Eksporcie/Imporcie

219.00  + VAT

Podczas szkolenia omówione zostaną dodatkowe obowiązki ewidencyjne ciążące na podatnikach rozliczających usługi w handlu zagranicznym.

Kategoria:

Wykładowca: Marcin Otręba

Data: 06.03.2024 godz. 9:00-13:00

Harmonogram

„Handel e-Commerce 2024: Zmiany w Eksporcie/Imporcie”
I. Usługi w obrocie międzynarodowym:

1. „Eksport” usług oraz „import usług” – kiedy rejestracja decyduje o miejscu
opodatkowania:
• zasady ustalania opodatkowania w przypadku transakcji B2B,
• zasady ustalania opodatkowania w przypadku transakcji B2C,
• zasady szczególne: usługi budowlane w obrocie międzynarodowym, usługi eventowe i transportowe,
• usługi niematerialne (doradcze, programisty, badanie rynku, analityka itp.)

2. Obowiązek podatkowy w imporcie oraz w eksporcie usług:
• zasady ogólne,
• zaliczki,
• usługi budowlane, transportowe, eventowe.

3. Podstawa opodatkowania, przeliczanie transakcji w walutach obcych oraz stawki VAT:
• koszty towarzyszące,
• transakcje walutowe,
• korygowanie faktur i podstawy opodatkowania,
• stawki krajowe a stawki dla „eksportu” i „importu” usług,
• WIS a stosowanie właściwej stawki w zakresie usług w obrocie międzynarodowym,
• stawka 0% w transporcie międzynarodowym.

4. Rejestracja, rozliczanie i raportowanie:
• obowiązki rejestracyjne związane z międzynarodowym świadczeniem/nabywaniem usług,
• uwaga na usługi typu marketplace (Amazon, Google, eBay, FB itp.),
• usługi w obrocie międzynarodowym a informacja podsumowująca,
• obowiązki związane z fakturowaniem,
• raportowanie na poziomie JPK: sprzedawca/nabywca.

II. Procedura OSS dla wybranych usług – jak uniknąć obowiązku rejestracji w innym państwie UE?
• Istota rozwiązania
• Przegląd usług, dla których rozwiązanie jest dedykowane (m.in. branża budowlana,)
• Rozliczenie i zapłata VAT w procedurze OSS:
- warrant unijny,
- wariant nieunijny,
- raportowanie – składanie deklaracji,
- właściwe organy podatkowe,
- wymogi, które musi spełniać ewidencja,
- jaki kurs stosować?
- który urząd rozlicza e-Commerce?
• Zmiany w e commerce od 2024 roku
- obowiązek raportowania operatorów platform cyfrowych, którzy odpłatnie udostępniają platformy cyfrowe pozwalające użytkownikom na:
a) sprzedaż towarów;
b) najem nieruchomości;
c) świadczenie usług osobistych (np. przewozy, dostawa jedzenia);
d) najmowanie usług transportowych (np. najem samochodów).
- kar pieniężnych za niewypełnianie obowiązku raportowania

Opis trenera

Doradca podatkowy, specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkami pośrednimi, bezpośrednimi, kontrolą skarbową jak również postępowaniami podatkowymi prowadzonymi przez organy Krajowej Administracji Skarbowej. Posiada wieloletnią praktykę w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego.

Wieloletni pracownik Izby Skarbowej we Wrocławiu. Trener Ministerstwa Finansów oraz Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów w zakresie podatków. Doświadczenie zawodowe zdobywał na stanowiskach kierowniczych w międzynarodowych firmach z SSE, zajmując się rozwiązywaniem problemów podatkowych.

Od 2010 roku związany jest z Uniwersytetem WSB Merito we Wrocławiu, na którym prowadzi zajęcia z zakresu prawa podatkowego. Kierownik studiów podyplomowych – Doradca podatkowy. Doktorant na Wydziale Finansów i Zarządzania kierunek Finanse i rachunkowość.