Back
Niełacna

Mariola Niełacna

Wieloletni trener wewnętrzny w dużych korporacjach, manager praktyk. Jako kierownik biura zarządzał zespołami wielopokoleniowymi i wielonarodowymi.

Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu kompetencji przywódczych: motywowania zespołów, wyznaczania celów, rozwiązywania konfliktów i komunikacji nastawionej na rezultat.

Z wykształcenia logistyk (ukończył Łódzką Społeczną Akademię Nauk z oddziałem w Świdnicy ) z pasji- trener i konsultant. Absolwent Akademii „Bliżej” Centrum Szkoleń i Certyfikacji w Rybniku, gdzie uzyskał certyfikat trenera i wykładowcy. Wśród swoich grup docelowych ma zarówno kadrę instytucji publicznych (np. Min. Finansów, administracja uczelni) jaki i pracowników firm. Od 2005 roku ukończył ponad 30 kursów dotyczących rozwoju osobistego trenerów biznesu.

W pracy stawia na doskonalenie umiejętności praktycznych u uczestników, stosuje ćwiczenia aktywizujące, case-study, techniki multimedialne.