O SZKOLENIU

Zasady zawierania umów w obrocie gospodarczym

Umowy są podstawowym instrumentem prawnym wykorzystywanym w obrocie gospodarczym. To  niejednokrotnie najważniejszy dokument określający zasady współpracy pomiędzy profesjonalnymi podmiotami gospodarczymi.

Mimo, że znajomość zasad zawierania umów gospodarczych jest niezbędna, aby zrozumieć współczesny obrót gospodarczy i być w pełni świadomym konsekwencji zobowiązań, które na w ramach umowy przyjmuje na siebie przedsiębiorca, czy też uprawnień, które przysługują danej stronie w ramach postanowień umownych, to często przedsiębiorcy bagatelizują znaczenie zawieranych kontraktów i traktują je jako standardowy dokument, którego przygotowywanie zabiera tak cenny dla przedsiębiorcy czas.

Celem szkolenia jest przede wszystkim przedstawienie uczestnikom praktycznych aspektów związanych z zawieraniem umów handlowych. W toku szkolenia zostaną przedstawione podstawowe zasady związane z prawidłowym zawarciem umowy oraz zasady odpowiedzialności w wypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w tym możliwości jej ograniczenia.

W toku szkolenia uczestnicy poznają także ryzyka, jakie mogą kryć się w postanowieniach poszczególnych rodzajów umów oraz dowiedzą się w jaki sposób weryfikować kontrakt i oceniać, czy jest korzystny, czy też jak zabezpieczyć się na wypadek wystąpienia zdarzeń nieprzewidzianych.

Program szkolenia obejmuje m.in.:

I. Zasady zawierania umów – informacje wprowadzające

 1. Co o naszym kontrahencie powiedzą nam dane zawarte w KRS / CEIDG?
 2. Kto może zawrzeć umowę w imieniu kontrahenta? Jaka jest rola pełnomocnika, a jaka prokurenta i jak ich ustanowić?
 3. Co się stanie, jeżeli umowę zawrze osoba nieuprawniona (np. prezes zarządu, który został odwołany, a wciąż jest ujawniony w KRS)?
 4. Jakie są wady oświadczenia woli i jakie skutki może wywołać ich zaistnienie?
 5. Konsekwencje zawarcia umowy bez zachowania formy szczególnej.
 6. Skutki niedochowania wymogów formalnych wynikających z obowiązujących przepisów.
 7. Jakie pułapki mogą nas spotkać w sytuacji zawierania umów z zagranicznym partnerem?
 8. Zgoda organu spółki kapitałowej na zawarcie kontraktu i skutki jej braku.

II. Przygotowanie do zawarcia umowy – czyli co należy zawrzeć w umowie?

 

 1. Zasada swobody zawierania umów.
 2. Jakie znaczenie ma miejsce i czas zawarcia umowy.
 3. Kiedy umowa zostaje zawarta?
 4. Wykorzystywanie ogólnych warunków umów w relacjach z kontrahentami. Kiedy wzorce umów są wiążące i jak je wykorzystywać w toku działalności?
 5. Specyfika zawierania umów poprzez przyjęcie oferty lub złożenie zamówienia. Kiedy zawrzeć umowę ramową?
 6. List intencyjny a umowa przedwstępna. Znaczenie dokumentów w obrocie prawnym.

III. Sporządzenie umowy – co umowa powinna obejmować, aby nas chroniła

 

 1. Komparycja i preambuła umowy.
 2. Co powinna zawierać umowa?
 3. Klauzule, które warto zawrzeć w umowie dla naszej ochrony.
 4. Zadatek a zaliczka / kara umowna a odsetki umowne / opóźnienie a zwłoka – stosowanie rozwiązań i różnice w definiowaniu pojęć.
 5. Sposoby na zabezpieczenie płatności lub zwrotu płatności – czym jest weksel i jak go stosować, co to jest oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji i jakie ma znaczenie, kiedy można korzystać z zastawu a kiedy hipoteki, czym są gwarancje bankowe.
 6. Ograniczenie odpowiedzialności w umowie.
 7. Sposoby na zakończenie relacji prawnej z kontrahentem – czym jest odstąpienie od umowy i w jaki sposób różni się od wypowiedzenia. Czy każdą umowę można rozwiązać? W jaki sposób rozliczyć się z kontrahentem, z którym rozwiązaliśmy stosunki prawne w toku wykonywania umowy.

IV. Omówienie umów najczęściej występujących w obrocie gospodarczym

 

 1. Sprzedaż i odpowiedzialność sprzedawcy za rzecz sprzedaną.
 2. Umowa o dzieło a umowa zlecenia.
 3. Umowa o świadczenie usług.
 4. Umowa dostawy.

PROWADZĄCY

wojciech frankiewicz

cena szkolenia

149 + VAT

Cena obejmuje: dostęp online do platformy w czasie realizacji szkolenia, materiały szkoleniowe. Na życzenie wystawiamy certyfikat.

Każdy uczestnik musi dysponować komputerem, laptopem lub innym urządzeniem mobilnym z dostępem do Internetu. Uczestnik sam decyduje czy chce udostępnić swój wizerunek. W trakcie szkolenia trener będzie widoczny oraz będzie możliwa interakcja z nim.

Data | czas trwania

30.04.2021 | 10:00-13:00

formularz kontaktowy

  KONTAKT

  Masz więcej pytań? 

  Napisz do nas!

  Lub zadzwoń!

  Jeśli masz jakiekolwiek sugestie odnośnie tematu szkolenia lub godzin szkolenia napisz do nas!

  O SZKOLENIU

  Zasady zawierania umów w obrocie gospodarczym

  Umowy są podstawowym instrumentem prawnym wykorzystywanym w obrocie gospodarczym. To  niejednokrotnie najważniejszy dokument określający zasady współpracy pomiędzy profesjonalnymi podmiotami gospodarczymi.

  Mimo, że znajomość zasad zawierania umów gospodarczych jest niezbędna, aby zrozumieć współczesny obrót gospodarczy i być w pełni świadomym konsekwencji zobowiązań, które na w ramach umowy przyjmuje na siebie przedsiębiorca, czy też uprawnień, które przysługują danej stronie w ramach postanowień umownych, to często przedsiębiorcy bagatelizują znaczenie zawieranych kontraktów i traktują je jako standardowy dokument, którego przygotowywanie zabiera tak cenny dla przedsiębiorcy czas.

  Celem szkolenia jest przede wszystkim przedstawienie uczestnikom praktycznych aspektów związanych z zawieraniem umów handlowych. W toku szkolenia zostaną przedstawione podstawowe zasady związanych z prawidłowym zawarciem umowy oraz zasad odpowiedzialności w wypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w tym możliwości jej ograniczenia.

  W toku szkolenia uczestnicy poznają także ryzyka, jakie mogą kryć się postanowieniach poszczególnych rodzajów umów, oraz dowiedzą się, w jaki sposób weryfikować kontrakt i oceniać, czy jest korzystny, czy też jak zabezpieczyć się na wypadek wystąpienia zdarzeń nieprzewidzianych.

  Program szkolenia obejmuje m.in.:

  I. Zasady zawierania umów – informacje wprowadzające

  1. Co o naszym kontrahencie powiedzą nam dane zawarte w KRS / CEIDG?
  2. Kto może zawrzeć umowę w imieniu kontrahenta? Jaka jest rola pełnomocnika, a jaka prokurenta i jak ich ustanowić?
  3. Co się stanie, jeżeli umowę zawrze osoba nieuprawniona (np. prezes zarządu, który został odwołany, a wciąż jest ujawniony w KRS)?
  4. Jakie są wady oświadczenia woli i jakie skutki może wywołać ich zaistnienie?
  5. Konsekwencje zawarcia umowy bez zachowania formy szczególnej.
  6. Skutki niedochowania wymogów formalnych wynikających z obowiązujących przepisów.
  7. Jakie pułapki mogą nas spotkać w sytuacji zawierania umów z zagranicznym partnerem?
  8. Zgoda organu spółki kapitałowej na zawarcie kontraktu i skutki jej braku.

  II. Przygotowanie do zawarcia umowy – czyli co należy zawrzeć w umowie?

   

  1. Zasada swobody zawierania umów.
  2. Jakie znaczenie ma miejsce i czas zawarcia umowy.
  3. Kiedy umowa zostaje zawarta?
  4. Wykorzystywanie ogólnych warunków umów w relacjach z kontrahentami. Kiedy wzorce umów są wiążące i jak je wykorzystywać w toku działalności?
  5. Specyfika zawierania umów poprzez przyjęcie oferty lub złożenie zamówienia. Kiedy zawrzeć umowę ramową?
  6. List intencyjny a umowa przedwstępna. Znaczenie dokumentów w obrocie prawnym.

  III. Sporządzenie umowy – co umowa powinna obejmować, aby nas chroniła

   

  1. Komparycja i preambuła umowy.
  2. Co powinna zawierać umowa?
  3. Klauzule, które warto zawrzeć w umowie dla naszej ochrony.
  4. Zadatek a zaliczka / kara umowna a odsetki umowne / opóźnienie a zwłoka – stosowanie rozwiązań i różnice w definiowaniu pojęć.
  5. Sposoby na zabezpieczenie płatności lub zwrotu płatności – czym jest weksel i jak go stosować, co to jest oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji i jakie ma znaczenie, kiedy można korzystać z zastawu a kiedy hipoteki, czym są gwarancje bankowe.
  6. Ograniczenie odpowiedzialności w umowie.
  7. Sposoby na zakończenie relacji prawnej z kontrahentem – czym jest odstąpienie od umowy i w jaki sposób różni się od wypowiedzenia. Czy każdą umowę można rozwiązać? W jaki sposób rozliczyć się z kontrahentem, z którym rozwiązaliśmy stosunki prawne w toku wykonywania umowy.

  IV. Omówienie umów najczęściej występujących w obrocie gospodarczym

   

  1. Sprzedaż i odpowiedzialność sprzedawcy za rzecz sprzedaną.
  2. Umowa o dzieło a umowa zlecenia.
  3. Umowa o świadczenie usług.
  4. Umowa dostawy.

  PROWADZĄCY

  wojciech frankiewicz

  cena szkolenia

  149 + VAT

  Cena obejmuje: dostęp online do platformy w czasie realizacji szkolenia, materiały szkoleniowe. Na życzenie wystawiamy certyfikat.

  Każdy uczestnik musi dysponować komputerem, laptopem lub innym urządzeniem mobilnym z dostępem do Internetu. Uczestnik sam decyduje czy chce udostępnić swój wizerunek. W trakcie szkolenia trener będzie widoczny oraz będzie możliwa interakcja z nim.

  Data | czas trwania

  30.04.2021 | 10:00-13:00

  formularz kontaktowy

   KONTAKT

   Masz więcej pytań? 

   Napisz do nas!

   Lub zadzwoń!

   Jeśli masz jakiekolwiek sugestie odnośnie tematu szkolenia lub godzin szkolenia napisz do nas!