O SZKOLENIU

Zasady zawierania umów w obrocie gospodarczym cz. 2

Umowy są podstawowym instrumentem prawnym wykorzystywanym w obrocie gospodarczym. To  niejednokrotnie najważniejszy dokument określający zasady współpracy pomiędzy profesjonalnymi podmiotami gospodarczymi.

Mimo, że znajomość zasad zawierania umów gospodarczych jest niezbędna, aby zrozumieć współczesny obrót gospodarczy i być w pełni świadomym konsekwencji zobowiązań, które na w ramach umowy przyjmuje na siebie przedsiębiorca, czy też uprawnień, które przysługują danej stronie w ramach postanowień umownych, to często przedsiębiorcy bagatelizują znaczenie zawieranych kontraktów i traktują je jako standardowy dokument, którego przygotowywanie zabiera tak cenny dla przedsiębiorcy czas.

Celem szkolenia jest przede wszystkim przedstawienie uczestnikom praktycznych aspektów związanych z zawieraniem umów handlowych. W toku szkolenia zostaną przedstawione podstawowe zasady związanych z prawidłowym zawarciem umowy oraz zasad odpowiedzialności w wypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w tym możliwości jej ograniczenia.

W toku szkolenia uczestnicy poznają także ryzyka, jakie mogą kryć się postanowieniach poszczególnych rodzajów umów, oraz dowiedzą się, w jaki sposób weryfikować kontrakt i oceniać, czy jest korzystny, czy też jak zabezpieczyć się na wypadek wystąpienia zdarzeń nieprzewidzianych.

Szkolenie jest kontynuacją spotkania, które odbyło się 30.04.2021.

Program szkolenia obejmuje m.in.:

1. Zasady zawierania umów – informacje ogólne (dokończenie tematyki z poprzedniego szkolenia).

a. Sposoby na zabezpieczenie płatności lub zwrotu płatności – czym jest weksel i jak go stosować, co to jest oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji i jakie ma znaczenie, kiedy można korzystać z zastawu a kiedy hipoteki, czym są gwarancje bankowe.

b. Ograniczenie odpowiedzialności w umowie.

c. Sposoby na zakończenie relacji prawnej z kontrahentem – czym jest odstąpienie od umowy i w jaki sposób różni się od wypowiedzenia. Czy każdą umowę można rozwiązać? W jaki sposób rozliczyć się z kontrahentem, z którym rozwiązaliśmy stosunki prawne w toku wykonywania umowy.

2. Omówienie umów najczęściej występujących w obrocie gospodarczym

a. Sprzedaż i odpowiedzialność sprzedawcy za rzecz sprzedaną

b. Umowa o dzieło a umowa zlecenia

c. Umowa o świadczenie usług

d. Umowa dostawy

e. Umowa na realizację długofalowego projektu

f. Umowa agencyjna

PROWADZĄCY

WOJCIECH FRANKIEWICZ

cena szkolenia

149 + VAT

Cena obejmuje: dostęp online do platformy w czasie realizacji szkolenia, materiały szkoleniowe. Na życzenie wystawiamy certyfikat.

Każdy uczestnik musi dysponować komputerem, laptopem lub innym urządzeniem mobilnym z dostępem do Internetu. Uczestnik sam decyduje, czy chce udostępnić swój wizerunek. W trakcie szkolenia trener będzie widoczny oraz będzie możliwa interakcja z nim.

Data | czas trwania

10.08.2021 | 10:00-13:00

formularz kontaktowy

  KONTAKT

  Masz więcej pytań? 

  Napisz do nas!

  Lub zadzwoń!

  Jeśli masz jakiekolwiek sugestie odnośnie tematu szkolenia lub godzin szkolenia napisz do nas!

  O SZKOLENIU

  Zasady zawierania umów w obrocie gospodarczym cz. 2

  Umowy są podstawowym instrumentem prawnym wykorzystywanym w obrocie gospodarczym. To  niejednokrotnie najważniejszy dokument określający zasady współpracy pomiędzy profesjonalnymi podmiotami gospodarczymi.

  Mimo, że znajomość zasad zawierania umów gospodarczych jest niezbędna, aby zrozumieć współczesny obrót gospodarczy i być w pełni świadomym konsekwencji zobowiązań, które na w ramach umowy przyjmuje na siebie przedsiębiorca, czy też uprawnień, które przysługują danej stronie w ramach postanowień umownych, to często przedsiębiorcy bagatelizują znaczenie zawieranych kontraktów i traktują je jako standardowy dokument, którego przygotowywanie zabiera tak cenny dla przedsiębiorcy czas.

  Celem szkolenia jest przede wszystkim przedstawienie uczestnikom praktycznych aspektów związanych z zawieraniem umów handlowych. W toku szkolenia zostaną przedstawione podstawowe zasady związanych z prawidłowym zawarciem umowy oraz zasad odpowiedzialności w wypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w tym możliwości jej ograniczenia.

  W toku szkolenia uczestnicy poznają także ryzyka, jakie mogą kryć się postanowieniach poszczególnych rodzajów umów, oraz dowiedzą się, w jaki sposób weryfikować kontrakt i oceniać, czy jest korzystny, czy też jak zabezpieczyć się na wypadek wystąpienia zdarzeń nieprzewidzianych.

  Szkolenie jest kontynuacją spotkania, które odbyło się 30.04.2021.

  Program szkolenia obejmuje m.in.:

   

  1. Zasady zawierania umów – informacje ogólne (dokończenie tematyki z poprzedniego szkolenia).

  a. Sposoby na zabezpieczenie płatności lub zwrotu płatności – czym jest weksel i jak go stosować, co to jest oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji i jakie ma znaczenie, kiedy można korzystać z zastawu a kiedy hipoteki, czym są gwarancje bankowe.

  b. Ograniczenie odpowiedzialności w umowie.

  c. Sposoby na zakończenie relacji prawnej z kontrahentem – czym jest odstąpienie od umowy i w jaki sposób różni się od wypowiedzenia. Czy każdą umowę można rozwiązać? W jaki sposób rozliczyć się z kontrahentem, z którym rozwiązaliśmy stosunki prawne w toku wykonywania umowy.

  2. Omówienie umów najczęściej występujących w obrocie gospodarczym

  a. Sprzedaż i odpowiedzialność sprzedawcy za rzecz sprzedaną

  b. Umowa o dzieło a umowa zlecenia

  c. Umowa o świadczenie usług

  d. Umowa dostawy

  e. Umowa na realizację długofalowego projektu

  f. Umowa agencyjna

  PROWADZĄCY

  Wojciech Frankiewicz

  cena szkolenia

  149 + VAT

  Cena obejmuje: dostęp online do platformy w czasie realizacji szkolenia, materiały szkoleniowe. Na życzenie wystawiamy certyfikat.

  Każdy uczestnik musi dysponować komputerem, laptopem lub innym urządzeniem mobilnym z dostępem do Internetu. Uczestnik sam decyduje, czy chce udostępnić swój wizerunek. W trakcie szkolenia trener będzie widoczny oraz będzie możliwa interakcja z nim.

  Data | czas trwania

  10.08.2021 | 10:00-13:00

  formularz kontaktowy

   KONTAKT

   Masz więcej pytań? 

   Napisz do nas!

   Lub zadzwoń!

   Jeśli masz jakiekolwiek sugestie odnośnie tematu szkolenia lub godzin szkolenia napisz do nas!