O SZKOLENIU

Zasady wystawiania faktur i nowe faktury ustrukturyzowane – najczęstsze problemy

I. FAKTURY

1. Definicje oraz rodzaje faktur:

a) faktura w rozumieniu przepisów Dyrektywy VAT oraz polskich przepisów o VAT;

b) rodzaje faktur:

– faktura tradycyjna (papierowa);

– faktura elektroniczna;

– faktura ustrukturyzowana – nowy rodzaj faktur w przepisach od lipca 2021 r.

c) prawidłowa treść i elementy faktur w rozumieniu przepisów Dyrektywy VAT oraz polskich przepisów o VAT.

2. Obowiązek wystawienia faktury:

a) w jakich sytuacjach występuje bezwzględny obowiązek wystawienia faktury bez żądania nabywcy?

b) kiedy występuje obowiązek wystawienia faktury wyłącznie na żądanie nabywcy?

c) skutki niewystawienia faktury lub podwójnego zafakturowania tego samego zdarzenia,

d) skutki wystawienia faktury nierzetelnej (tzw. pustej) lub wadliwej – istotne orzeczenie TSUE z dnia 18 marca 2021 w sprawie polskich przepisów dotyczących opodatkowania pustych faktur,

3. Faktury zaliczkowe i rozliczeniowe:

a) prawidłowa treść faktury zaliczkowej – najczęściej popełniane błędy;

b) kilka zaliczek do jednej transakcji a prawidłowe fakturowanie,

c) zaliczka i dostawa towarów w tym samym okresie rozliczeniowym – sposób dokumentowania,

d) 100% zaliczki a obowiązek wystawienia faktury rozliczeniowej,

e) wartość zaliczki większa niż końcowa wartość transakcji – prawidłowe dokumentowanie,

f) zmiana sposobu opodatkowania zaliczki a korekta podatku VA i faktury zaliczkowej

4. Faktury do paragonów oraz faktury uproszczone:

a) kiedy istnieje bezwzględny obowiązek wystawienia faktury do paragonu bez żądania nabywcy?

b) termin wystawienia faktury do paragonu,

c) brak zwrotu paragonu przez nabywcę a obowiązek wystawienia faktury na żądanie nabywcy,

d) paragony z NIP nabywcy o wartości powyżej 450 zł – zagadnienia problematyczne,

e) faktury do paragonów – ujęcie w JPK,

f) faktury korygujące do faktur do paragonów – ujęcie w JPK,

g) faktury korygujące do faktur do paragonów a korekta obrotu na kasie rejestrującej.

h) Faktury uproszczone – przepisy a objaśnienia Ministra Finansów:

– kiedy paragon stanowi fakturę uproszczoną?

– numer faktury uproszczonej,

– sposób wykazywania faktur uproszczonych w JPK do końca czerwca 2021 r.

– sposób wykazywania faktur uproszczonych w JPK od lipca 2021 r.

– korygowanie faktur uproszczonych,

– czy do faktury uproszczonej można wystawić notę korygującą?

– jakich danych z faktury uproszczonej nie można korygować?

– faktury korygujące do faktur uproszczonych a korekta obrotu na kasie rejestrującej.

5. Faktury w walucie obcej:

a) kiedy należy uznać, że faktura jest wystawiona w walucie obcej? – najczęściej popełniane błędy,

b) czy faktura wystawiona w walucie obcej oraz w PLN jest fakturą walutową?,

c) kurs waluty dla faktur w walucie obcej – metoda „tradycyjna”,

d) kurs waluty dla faktur w walucie obcej – metoda „alternatywna” od 2021 roku,

e) nieprawidłowy kurs waluty a prawo do odliczenia u nabywcy.

6. Faktury zakupu

a) czy można skanować i niszczyć faktury zakupowe otrzymane w formie papierowej? – przepisy o VAT/PIT/CIT oraz o rachunkowości;

b) jak prawidłowo określić moment otrzymania faktury zakupu?

c) błędy popełnione przez wystawcę faktury a prawo do odliczenia VAT?

7. FAKTURA USTRUKTURYZOWANA OD X.2021 – PROJEKT

a) Definicja faktury ustrukturyzowanej,

b) Czy wystawianie faktur w formie ustrukturyzowanej obowiązkowe?

c) Czy wystawianie faktur ustrukturyzowanych będzie wymagało zgody odbiorcy faktury?

d) Moment wystawienia i otrzymania faktury ustrukturyzowanej.

e) Korygowane faktur ustrukturyzowanych:

– czy faktury „tradycyjne” można korygować w formie ustrukturyzowanej?

– czy faktury ustrukturyzowane można korygować w formie „tradycyjnej”?

– czy do faktury ustrukturyzowanej można wystawić notę korygującą?

f) duplikat faktury ustrukturyzowanej – czy to będzie możliwe?,

g) Krajowy System e-Faktur (KSeF) – ministerialny system do wystawiania faktur ustrukturyzowanych:

– wystawianie faktur w KSeF a korzystanie z dotychczasowych systemów do fakturowania,

– metody autoryzacji faktur w systemie KSeF,

– obowiązek wyznaczania osób upoważnionych do wystawiania i odbierania faktur w KSeF,

– sposób informowania organów podatkowych o osobach upoważnionych do wystawiania i odbierania faktur w KSeF,

– jak będą przesyłane i odbierane faktury w systemie KSeF?

– możliwość przekazania faktur nabywcom nie zarejestrowanym w KSeF (tzw. anonimowy dostęp – np. dla nabywców detalicznych),

– przechowywanie faktur w KSeF,

– automatyczna kontrola faktur w systemie KSeF przez Krajową Administrację Skarbową,

h) Udogodnienia związane w wystawianiem faktur ustrukturyzowanych:

– uproszczenie przy dokonywaniu korekty VAT in minus po stronie nabywcy i dostawcy,

– przyspieszony zwrot VAT,

– mniej obowiązków podatnika w zakresie przechowania oraz zapewnienia autentyczności, integralności oraz czytelności faktur.

– brak obowiązku dostarczania JPK_FA.

II. Faktury Korygujące

1. Zasady wystawiania faktur korygujących

a) kiedy istnieje obowiązek wystawienia faktury korygującej?,

b) kilka faktur korygujących do jednej faktury,

c) faktura korygująca a nota korygująca,

d) faktura korygująca a obowiązek korekty JPK?

e) kiedy należy złożyć czynny żal w związku z korektą JPK?

2. Faktury korygujące a kurs waluty:

a) kurs waluty a korekty o charakterze następczym,

b) kurs waluty a korekty o charakterze pierwotnym,

c) kurs waluty VAT a kurs waluty dla potrzeb podatku dochodowego

3. Anulowanie faktury

a) brak przepisów a praktyka – kiedy można anulować fakturę?

b) faktura korygująca „do zera” a anulowanie faktury

4. Moment ujęcia faktur korygujących in minus od 2021

5. Moment ujęcia faktur korygujących in plus od 2021

 

III. Objaśnienia Ministerstwa Finansów do zasad korygowania podatku VAT od roku 2021:

1. Przypomnienie zasad dokonywania korekty in minus po stronie nabywcy i dostawcy obowiązujących od 2021 roku,

2. Objaśnienia Ministerstwa Finansów:

b) spełnienie warunku korekty w świetle objaśnień i przykładów Ministerstwa Finansów,

c) dokumentacja, z której wynika ustalenie warunków korekty w świetle objaśnień i przykładów Ministerstwa Finansów.

 

PROWADZĄCY

MICHAŁ KRAWCZYK

cena szkolenia

199 + VAT

Cena obejmuje: dostęp online do platformy w czasie realizacji szkolenia, materiały szkoleniowe. Na życzenie wystawiamy certyfikat.

Każdy uczestnik musi dysponować komputerem, laptopem lub innym urządzeniem mobilnym z dostępem do Internetu. Uczestnik sam decyduje, czy chce udostępnić swój wizerunek. W trakcie szkolenia trener będzie widoczny oraz będzie możliwa interakcja z nim.

Data | czas trwania

23.06.2021 | 10:00-14:00

formularz kontaktowy

  KONTAKT

  Masz więcej pytań? 

  Napisz do nas!

  Lub zadzwoń!

  Jeśli masz jakiekolwiek sugestie odnośnie tematu szkolenia lub godzin szkolenia napisz do nas!

  O SZKOLENIU

  Zasady wystawiania faktur i nowe faktury ustrukturyzowane – najczęstsze problemy

  I. FAKTURY

  1. Definicje oraz rodzaje faktur:

  a) faktura w rozumieniu przepisów Dyrektywy VAT oraz polskich przepisów o VAT;

  b) rodzaje faktur:

  – faktura tradycyjna (papierowa);

  – faktura elektroniczna;

  – faktura ustrukturyzowana – nowy rodzaj faktur w przepisach od lipca 2021 r.

  c) prawidłowa treść i elementy faktur w rozumieniu przepisów Dyrektywy VAT oraz polskich przepisów o VAT.

  2. Obowiązek wystawienia faktury:

  a) w jakich sytuacjach występuje bezwzględny obowiązek wystawienia faktury bez żądania nabywcy?

  b) kiedy występuje obowiązek wystawienia faktury wyłącznie na żądanie nabywcy?

  c) skutki niewystawienia faktury lub podwójnego zafakturowania tego samego zdarzenia,

  d) skutki wystawienia faktury nierzetelnej (tzw. pustej) lub wadliwej – istotne orzeczenie TSUE z dnia 18 marca 2021 w sprawie polskich przepisów dotyczących opodatkowania pustych faktur,

  3. Faktury zaliczkowe i rozliczeniowe:

  a) prawidłowa treść faktury zaliczkowej – najczęściej popełniane błędy;

  b) kilka zaliczek do jednej transakcji a prawidłowe fakturowanie,

  c) zaliczka i dostawa towarów w tym samym okresie rozliczeniowym – sposób dokumentowania,

  d) 100% zaliczki a obowiązek wystawienia faktury rozliczeniowej,

  e) wartość zaliczki większa niż końcowa wartość transakcji – prawidłowe dokumentowanie,

  f) zmiana sposobu opodatkowania zaliczki a korekta podatku VA i faktury zaliczkowej

  4. Faktury do paragonów oraz faktury uproszczone:

  a) kiedy istnieje bezwzględny obowiązek wystawienia faktury do paragonu bez żądania nabywcy?

  b) termin wystawienia faktury do paragonu,

  c) brak zwrotu paragonu przez nabywcę a obowiązek wystawienia faktury na żądanie nabywcy,

  d) paragony z NIP nabywcy o wartości powyżej 450 zł – zagadnienia problematyczne,

  e) faktury do paragonów – ujęcie w JPK,

  f) faktury korygujące do faktur do paragonów – ujęcie w JPK,

  g) faktury korygujące do faktur do paragonów a korekta obrotu na kasie rejestrującej.

  h) Faktury uproszczone – przepisy a objaśnienia Ministra Finansów:

  – kiedy paragon stanowi fakturę uproszczoną?

  – numer faktury uproszczonej,

  – sposób wykazywania faktur uproszczonych w JPK do końca czerwca 2021 r.

  – sposób wykazywania faktur uproszczonych w JPK od lipca 2021 r.

  – korygowanie faktur uproszczonych,

  – czy do faktury uproszczonej można wystawić notę korygującą?

  – jakich danych z faktury uproszczonej nie można korygować?

  – faktury korygujące do faktur uproszczonych a korekta obrotu na kasie rejestrującej.

  5. Faktury w walucie obcej:

  a) kiedy należy uznać, że faktura jest wystawiona w walucie obcej? – najczęściej popełniane błędy,

  b) czy faktura wystawiona w walucie obcej oraz w PLN jest fakturą walutową?,

  c) kurs waluty dla faktur w walucie obcej – metoda „tradycyjna”,

  d) kurs waluty dla faktur w walucie obcej – metoda „alternatywna” od 2021 roku,

  e) nieprawidłowy kurs waluty a prawo do odliczenia u nabywcy.

  6. Faktury zakupu

  a) czy można skanować i niszczyć faktury zakupowe otrzymane w formie papierowej? – przepisy o VAT/PIT/CIT oraz o rachunkowości;

  b) jak prawidłowo określić moment otrzymania faktury zakupu?

  c) błędy popełnione przez wystawcę faktury a prawo do odliczenia VAT?

  7. FAKTURA USTRUKTURYZOWANA OD X.2021 – PROJEKT

  a) Definicja faktury ustrukturyzowanej,

  b) Czy wystawianie faktur w formie ustrukturyzowanej obowiązkowe?

  c) Czy wystawianie faktur ustrukturyzowanych będzie wymagało zgody odbiorcy faktury?

  d) Moment wystawienia i otrzymania faktury ustrukturyzowanej.

  e) Korygowane faktur ustrukturyzowanych:

  – czy faktury „tradycyjne” można korygować w formie ustrukturyzowanej?

  – czy faktury ustrukturyzowane można korygować w formie „tradycyjnej”?

  – czy do faktury ustrukturyzowanej można wystawić notę korygującą?

  f) duplikat faktury ustrukturyzowanej – czy to będzie możliwe?,

  g) Krajowy System e-Faktur (KSeF) – ministerialny system do wystawiania faktur ustrukturyzowanych:

  – wystawianie faktur w KSeF a korzystanie z dotychczasowych systemów do fakturowania,

  – metody autoryzacji faktur w systemie KSeF,

  – obowiązek wyznaczania osób upoważnionych do wystawiania i odbierania faktur w KSeF,

  – sposób informowania organów podatkowych o osobach upoważnionych do wystawiania i odbierania faktur w KSeF,

  – jak będą przesyłane i odbierane faktury w systemie KSeF?

  – możliwość przekazania faktur nabywcom nie zarejestrowanym w KSeF (tzw. anonimowy dostęp – np. dla nabywców detalicznych),

  – przechowywanie faktur w KSeF,

  – automatyczna kontrola faktur w systemie KSeF przez Krajową Administrację Skarbową,

  h) Udogodnienia związane w wystawianiem faktur ustrukturyzowanych:

  – uproszczenie przy dokonywaniu korekty VAT in minus po stronie nabywcy i dostawcy,

  – przyspieszony zwrot VAT,

  – mniej obowiązków podatnika w zakresie przechowania oraz zapewnienia autentyczności, integralności oraz czytelności faktur.

  – brak obowiązku dostarczania JPK_FA.

  II. Faktury Korygujące

  1. Zasady wystawiania faktur korygujących

  a) kiedy istnieje obowiązek wystawienia faktury korygującej?,

  b) kilka faktur korygujących do jednej faktury,

  c) faktura korygująca a nota korygująca,

  d) faktura korygująca a obowiązek korekty JPK?

  e) kiedy należy złożyć czynny żal w związku z korektą JPK?

  2. Faktury korygujące a kurs waluty:

  a) kurs waluty a korekty o charakterze następczym,

  b) kurs waluty a korekty o charakterze pierwotnym,

  c) kurs waluty VAT a kurs waluty dla potrzeb podatku dochodowego

  3. Anulowanie faktury

  a) brak przepisów a praktyka – kiedy można anulować fakturę?

  b) faktura korygująca „do zera” a anulowanie faktury

  4. Moment ujęcia faktur korygujących in minus od 2021

  5. Moment ujęcia faktur korygujących in plus od 2021

  III. Objaśnienia Ministerstwa Finansów do zasad korygowania podatku VAT od roku 2021:

  1. Przypomnienie zasad dokonywania korekty in minus po stronie nabywcy i dostawcy obowiązujących od 2021 roku,

  2. Objaśnienia Ministerstwa Finansów:

  b) spełnienie warunku korekty w świetle objaśnień i przykładów Ministerstwa Finansów,

  c) dokumentacja, z której wynika ustalenie warunków korekty w świetle objaśnień i przykładów Ministerstwa Finansów.

  PROWADZĄCY

  MICHAŁ KRAWCZYK

  cena szkolenia

  199 + VAT

  Cena obejmuje: dostęp online do platformy w czasie realizacji szkolenia, materiały szkoleniowe. Na życzenie wystawiamy certyfikat.

  Każdy uczestnik musi dysponować komputerem, laptopem lub innym urządzeniem mobilnym z dostępem do Internet. Uczestnik sam decyduje czy chce udostępnić swój wizerunek. W trakcie szkolenia trener będzie widoczny oraz będzie możliwa interakcja z nim.

  Data | czas trwania

  23.06.2021 | 10:00-14:00

  formularz kontaktowy

   KONTAKT

   Masz więcej pytań? 

   Napisz do nas!

   Lub zadzwoń!

   Jeśli masz jakiekolwiek sugestie odnośnie tematu szkolenia lub godzin szkolenia napisz do nas!