O SZKOLENIU

VAT w krajowym oraz międzynarodowym obrocie usługowym
z uwzględnieniem zmian po BREXICIE oraz orzecznictwem TSUE


I. Świadczenie usług w rozumieniu przepisów o VAT

1.Definicja usługi w świetle przepisów o podatku VAT

2. Nietypowe świadczenia stanowiące usługi w rozumieniu przepisów o VAT:

a) kiedy kara umowna lub odszkodowanie może stanowić wynagrodzenie za świadczenie usług?;

b) wykonywanie kontraktów menedżerskich oraz innych czynności nie stanowiące usług w rozumieniu przepisów o VAT;

c) służebność w zamian za odszkodowanie i inne świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej;

d) przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;

e) zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;

f) odpłatne przekazanie nakładów w obcym środku trwałym;

g) świadczenia kompleksowe składające się z wielu różnych usług a opodatkowanie VAT.

3. Nieodpłatne świadczenie usługi a opodatkowanie VAT:

a) kiedy nieodpłatne świadczenie usług podlega opodatkowaniu?;

b) usługi świadczone między małżonkami posiadającymi ustawową wspólność majątkową;

c) nieodpłatne przekazanie nakładów w obcym środku trwałym.

4. Refakturowanie usług:

a) refakturowanie usług a obciążenie kosztami – różnice i skutki podatkowe;

b) zasady refakturowania usług;

c) stawka VAT i zwolnienia z podatku VAT przy refakturowaniu.


II. Świadczenie usług a obowiązek podatkowy:

1.Zasady ogólne:

a) ustalenie momentu wykonania usługi dla potrzeb określenia daty powstania obowiązku podatkowego,

b) pojedyncze świadczenie usługi a moment powstania obowiązku podatkowego;

c) częściowe wykonanie usługi a moment powstania obowiązku podatkowego;

d) usługi świadczone w okresach rozliczeniowych a moment powstania obowiązku podatkowego;

2. Szczególne zasady powstania obowiązku podatkowego:

a) usługi, dla których obowiązek podatkowy powstaje w momencie wystawienia faktury;

b) usługi, dla których obowiązek podatkowy powstaje na zasadzie kasowej;

c) inne szczególne przypadki.

3. Zaliczki na wykonie usługi a moment powstania obowiązku podatkowego

4. Refakturowanie a moment powstania obowiązku podatkowego

 

III. Międzynarodowe świadczenie usług:

1.Import i eksport usług:

a) określenie miejsca opodatkowania – zasada ogólna oraz wyjątki;

b) określenie miejsca opodatkowania usług świadczonych dla kontrahenta zagranicznego zarejestrowanego do VAT w Polsce – czy to jest eksport usług?;

c) istotne znaczenie stałego miejscem prowadzenia działalności dla określenia miejsca opodatkowania usługi;

d) transakcje związane z nieruchomościami – odmienne miejsce świadczenia usług;

e) transakcje związane z uczestnictwem w targach zagranicznych – różne miejsce i sposób opodatkowania w zależności od zakresu uczestnictwa w targach;

f) delegacje zagraniczne pracowników a import usług;

g) usługi transportu towarów a sposób i miejsce opodatkowania usługi – szczególne wyjątki w sposobie opodatkowania;

h) usługi magazynowe a miejsce opodatkowania,

i) usługi transportu osób – czy mogą stanowić import usług?

2. Moment powstania obowiązku podatkowego i inne obowiązku związane z importem usług:

a) prawidłowe ustalenie powstania obowiązku podatkowego – różnice miedzy obrotem międzynarodowym a krajowym,

b) import usług a konieczność rejestracji VAT-UE,

c) wykazywanie usług wewnątrzwspólnotowych w VAT-UE.

d) świadczenie usług a obowiązek rejestracji w innym państwie.

3. Moment odliczenia podatku w transakcjach międzynarodowych:

a) warunki i zasady odliczenia podatku w przypadku importu usług,

b) brak faktury a obowiązek wykazania importu usług i prawo do odliczenia podatku VAT,

c) zasady odliczania podatku naliczonego przy imporcie usług,

d) wykazanie importu usług w niewłaściwej rubryce deklaracja a skutki korekty dokonanej po upływie trzech miesięcy – wyrok TSUE dotyczący polskich przepisów o „szyku rozwartym”,


IV. Podatek VAT innych krajów w kosztach i przychodach podatkowych

1.Podatek VAT zawarty w wydatkach dokonywanych poza terytorium Polski – zmiana podejście organów podatkowych od roku 2020:

a) podatek VAT zawarty dokumentach potwierdzających nabycie towarów i usług na terytorium innego państwa członkowskiego a koszty uzyskania przychodów,

b) jak wpływa możliwość pozyskania zwrotu podatku od wartości dodanej w trybie VAT-REF a koszty i przychody podatkowe?

c) podatek VAT zawarty zakupach towarów i usług na terytorium państwa innego niż członkowskie a koszty uzyskania przychodów.

d) błędnie zafakturowany podatek VAT przez zagranicznego kontrahenta a koszty podatkowe.

2. Polski podatnik PIT/CIT jako podatnik VAT w innym państwie – zmiana podejście organów podatkowych:

a) Podatek VAT wykazywany w innych państwach przez polskiego podatnika podatku dochodowego a przychód podatkowy w Polsce – brutto czy netto?,

b) czy dla wykazania przychodu ma znaczenie, czy polski podatnik podatku dochodowego jest podatnikiem podatku VAT w innym państwie unijnym czy poza unijnym?

3. Zwrot podatku VAT-REF

a) dlaczego warto pozyskać zwrot VAT-REF po zmianie podejścia organów podatkowych?

b) kto może pozyskać zwrot VAT-REF?

c) zasady i termin uzyskania zwrotu VAT-REF.

 

V. Odzyskiwanie podatku VAT z Wielkiej Brytanii po BREXICIE

1.Podatek VAT w zakupach dokonanych na terytorium Wielkiej Brytanii rozliczenie podatku dochodowego:

a) zagraniczny podatek VAT a koszty podatkowe,

b) zwrot podatku VAT z Wielkiej Brytanii a przychody podatkowe,

2. Zasady zwrotu VAT na terytorium Wielkiej Brytanii

a) kto może ubiegać się o zwrot VAT w Wielkiej Brytanii?

b) jakie wydatki dają prawo do otrzymania zwrotu VAT z Wielkiej Brytanii?

c) do jakiego organu podatkowego należy złożyć wniosek i na jakim formularzu?

d) jakie dokumenty należy złożyć wraz z wnioskiem?

e) jakie jest okres, za który można złożyć wniosek?

f) jaki jest termin złożenia wniosku?

g) jakie są limity kwotowe uprawniające do złożenia wniosku?

h) jaki jest termin złożenia wniosku?

i) w jakiej formie dokonywany jest zwrot?

3. Specyfika zwrotu VAT od wydatków poniesionych na terytorium Irlandii Północnej.

PROWADZĄCY

MICHAŁ KRAWCZYK

cena szkolenia

299 + VAT

Cena obejmuje: dostęp online do platformy w czasie realizacji szkolenia, materiały szkoleniowe. Na życzenie wystawiamy certyfikat.

Każdy uczestnik musi dysponować komputerem, laptopem lub innym urządzeniem mobilnym z dostępem do Internetu. Uczestnik sam decyduje, czy chce udostępnić swój wizerunek. W trakcie szkolenia trener będzie widoczny oraz będzie możliwa interakcja z nim.

Data | czas trwania

23.04.2021 | 10:00-15:00

formularz kontaktowy

  KONTAKT

  Masz więcej pytań? 

  Napisz do nas!

  Lub zadzwoń!

  Jeśli masz jakiekolwiek sugestie odnośnie tematu szkolenia lub godzin szkolenia napisz do nas!

  O SZKOLENIU

  VAT w krajowym oraz międzynarodowym obrocie usługowym z uwzględnieniem zmian po BREXICIE oraz orzecznictwem TSUE

  I. Świadczenie usług w rozumieniu przepisów o VAT

  1. Definicja usługi w świetle przepisów o podatku VAT
  2. Nietypowe świadczenia stanowiące usługi w rozumieniu przepisów o VAT:

  a) kiedy kara umowna lub odszkodowanie może stanowić wynagrodzenie za świadczenie usług?;

  b) wykonywanie kontraktów menedżerskich oraz innych czynności nie stanowiące usług w rozumieniu przepisów o VAT;

  c) służebność w zamian za odszkodowanie i inne świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej;

  d) przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;

  e) zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;

  f) odpłatne przekazanie nakładów w obcym środku trwałym;

  g) świadczenia kompleksowe składające się z wielu różnych usług a opodatkowanie VAT.

  2. Nieodpłatne świadczenie usługi a opodatkowanie VAT:

  a) kiedy nieodpłatne świadczenie usług podlega opodatkowaniu?;

  b) usługi świadczone między małżonkami posiadającymi ustawową wspólność majątkową;

  c) nieodpłatne przekazanie nakładów w obcym środku trwałym.

  3. Refakturowanie usług:

  a) refakturowanie usług a obciążenie kosztami – różnice i skutki podatkowe;

  b) zasady refakturowania usług;

  c) stawka VAT i zwolnienia z podatku VAT przy refakturowaniu.

  II. Świadczenie usług a obowiązek podatkowy:

  1. Zasady ogólne:

  a) ustalenie momentu wykonania usługi dla potrzeb określenia daty powstania obowiązku podatkowego,

  b) pojedyncze świadczenie usługi a moment powstania obowiązku podatkowego;

  c) częściowe wykonanie usługi a moment powstania obowiązku podatkowego;

  d) usługi świadczone w okresach rozliczeniowych a moment powstania obowiązku podatkowego;

  2. Szczególne zasady powstania obowiązku podatkowego:

  a) usługi, dla których obowiązek podatkowy powstaje w momencie wystawienia faktury;

  b) usługi, dla których obowiązek podatkowy powstaje na zasadzie kasowej;

  c) inne szczególne przypadki.

  3. Zaliczki na wykonie usługi a moment powstania obowiązku podatkowego

  4. Refakturowanie a moment powstania obowiązku podatkowego

  III. Międzynarodowe świadczenie usług:

  1. Import i eksport usług:

  a) określenie miejsca opodatkowania – zasada ogólna oraz wyjątki;

  b) określenie miejsca opodatkowania usług świadczonych dla kontrahenta zagranicznego zarejestrowanego do VAT w Polsce – czy to jest eksport usług?;

  c) istotne znaczenie stałego miejscem prowadzenia działalności dla określenia miejsca opodatkowania usługi;

  d) transakcje związane z nieruchomościami – odmienne miejsce świadczenia usług;

  e) transakcje związane z uczestnictwem w targach zagranicznych – różne miejsce i sposób opodatkowania w zależności od zakresu uczestnictwa w targach;

  f) delegacje zagraniczne pracowników a import usług;

  g) usługi transportu towarów a sposób i miejsce opodatkowania usługi – szczególne wyjątki w sposobie opodatkowania;

  h) usługi magazynowe a miejsce opodatkowania,

  i) usługi transportu osób – czy mogą stanowić import usług?

  2. Moment powstania obowiązku podatkowego i inne obowiązku związane z importem usług:

  a) prawidłowe ustalenie powstania obowiązku podatkowego – różnice miedzy obrotem międzynarodowym a krajowym,

  b) import usług a konieczność rejestracji VAT-UE,

  c) wykazywanie usług wewnątrzwspólnotowych w VAT-UE.

  d) świadczenie usług a obowiązek rejestracji w innym państwie.

  3. Moment odliczenia podatku w transakcjach międzynarodowych:

  a) warunki i zasady odliczenia podatku w przypadku importu usług,

  b) brak faktury a obowiązek wykazania importu usług i prawo do odliczenia podatku VAT,

  c) zasady odliczania podatku naliczonego przy imporcie usług,

  d) wykazanie importu usług w niewłaściwej rubryce deklaracja a skutki korekty dokonanej po upływie trzech miesięcy – wyrok TSUE dotyczący polskich przepisów o „szyku rozwartym”,

  IV. Podatek VAT innych krajów w kosztach i przychodach podatkowych

  1. Podatek VAT zawarty w wydatkach dokonywanych poza terytorium Polski – zmiana podejście organów podatkowych od roku 2020:

  a) podatek VAT zawarty dokumentach potwierdzających nabycie towarów i usług na terytorium innego państwa członkowskiego a koszty uzyskania przychodów,

  b) jak wpływa możliwość pozyskania zwrotu podatku od wartości dodanej w trybie VAT-REF a koszty i przychody podatkowe?

  c) podatek VAT zawarty zakupach towarów i usług na terytorium państwa innego niż członkowskie a koszty uzyskania przychodów.

  d) błędnie zafakturowany podatek VAT przez zagranicznego kontrahenta a koszty podatkowe.

  2. Polski podatnik PIT/CIT jako podatnik VAT w innym państwie – zmiana podejście organów podatkowych:

  a) Podatek VAT wykazywany w innych państwach przez polskiego podatnika podatku dochodowego a przychód podatkowy w Polsce – brutto czy netto?,

  b) czy dla wykazania przychodu ma znaczenie, czy polski podatnik podatku dochodowego jest podatnikiem podatku VAT w innym państwie unijnym czy poza unijnym?

  3. Zwrot podatku VAT-REF

  a) dlaczego warto pozyskać zwrot VAT-REF po zmianie podejścia organów podatkowych?

  b) kto może pozyskać zwrot VAT-REF?

  c) zasady i termin uzyskania zwrotu VAT-REF.

  V. Odzyskiwanie podatku VAT z Wielkiej Brytanii po BREXICIE

  1. Podatek VAT w zakupach dokonanych na terytorium Wielkiej Brytanii rozliczenie podatku dochodowego:

  a) zagraniczny podatek VAT a koszty podatkowe,

  b) zwrot podatku VAT z Wielkiej Brytanii a przychody podatkowe,

  2. Zasady zwrotu VAT na terytorium Wielkiej Brytanii

  a) kto może ubiegać się o zwrot VAT w Wielkiej Brytanii?

  b) jakie wydatki dają prawo do otrzymania zwrotu VAT z Wielkiej Brytanii?

  c) do jakiego organu podatkowego należy złożyć wniosek i na jakim formularzu?

  d) jakie dokumenty należy złożyć wraz z wnioskiem?

  e) jakie jest okres, za który można złożyć wniosek?

  f) jaki jest termin złożenia wniosku?

  g) jakie są limity kwotowe uprawniające do złożenia wniosku?

  h) jaki jest termin złożenia wniosku?

  i) w jakiej formie dokonywany jest zwrot?

  3. Specyfika zwrotu VAT od wydatków poniesionych na terytorium Irlandii Północnej.

  PROWADZĄCY

  MICHAŁ KRAWCZYK

  cena szkolenia

  299 + VAT

  Cena obejmuje: dostęp online do platformy w czasie realizacji szkolenia, materiały szkoleniowe. Na życzenie wystawiamy certyfikat.

  Każdy uczestnik musi dysponować komputerem, laptopem lub innym urządzeniem mobilnym z dostępem do Internetu. Uczestnik sam decyduje czy chce udostępnić swój wizerunek. W trakcie szkolenia trener będzie widoczny oraz będzie możliwa interakcja z nim.

  Data | czas trwania

  23.04.2021 | 10:00-15:00

  formularz kontaktowy

   KONTAKT

   Masz więcej pytań? 

   Napisz do nas!

   Lub zadzwoń!

   Jeśli masz jakiekolwiek sugestie odnośnie tematu szkolenia lub godzin szkolenia napisz do nas!